[[suggestion]]
Qatar

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Doha

Etniske grupper

Arabere 40%, indere 18%, pakistanere 18%, iranere 10%, andre 14%

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk

Religion

Muslimer 77,5%, kristne 8,5%, andre 14% (2004)

Styreform

Emirat

Areal

11 610 km2

Myntenhet

Riyal

BNI pr innbygger

127 480 PPP$

Nasjonaldag

18 desember

Andre landsider

Geografi

Det meste av landet består av tørt ørkenlandskap, som uten kunstvanning er lite egnet for landbruk. Landet er flatt, og det høyeste punktet ligger bare 105 meter over havet. Om sommeren kan temperaturen komme opp i 50ºC, mens den på vinterstid ligger rundt 20ºC. Landet har lite nedbør, men høy luftfuktighet, Dette skyldes fordampning fra Persiabukta. Qatar har en rekke miljøutfordringer. I tillegg til smog og sur nedbør, har landet vært plaget med luftforurensing etter Gulfkrigen på begynnelsen av 1990-tallet. Utslipp fra oljeindustrien har forurenset grunnvannet, mens jordsmonnet har blitt ødelagt av sprøytemidler og kunstgjødsel. Qatar blant landene i verden som slipper ut mest Co2 per innbygger.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

8.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Qatar ville vi trenge 8.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Allerede 4000 år f.Kr. fantes det bosettinger i Qatar, men historisk sett har ikke landet spilt noen fremtredende rolle. På 1700-tallet la beduinklanen Khalifa både Bahrain og Qatar under seg. I 1867 oppstod en intern maktkamp i Khalifaklanen. Dagens herskere, al-Thanifamilien, tok ved hjelp av britene makten i Qatar. I 1916 ble landet utnevnt til britisk protektorat. Planen var at Qatar skulle inngå i De forente arabiske emirater, men al-Thanifamilien ble ikke enige med de andre landene om kravene for medlemskap. I 1971 ble Qatar i stedet en selvstendig stat. I perioden etter uavhengigheten var det interne konflikter i al-Thanifamilien om rollen som leder, eller emir. Siden 1995 har lederskapet vært stabilt, og landet har blitt modernisert både politisk og økonomisk.

Samfunn og politikk

Al-Thanifamilien og emiren har i praksis all makt i Qatar. Landets nye grunnlov fra 2005 opprettet en rådgivende forsamling (et parlament), der 30 av 45 medlemmer skal velges av folket. Det har imidlertid ikke blitt avholdt noen valg enda. Politiske partier er forbudt, og emiren tar alle større beslutninger. Mer rutinemessige avgjørelser blir tatt av regjeringen, hvor medlemmene er utnevnt av emiren. Nesten alle regjeringsmedlemmene er i familie med emiren, eller er tilhengere av al-Thanifamilien. Emirens lederstil er autoritær. Fordi han bruker mye penger på velferd og utdanning er imidlertid andre innflytelsesrike familier lojale ovenfor den sittende ledelsen. Den arabiske våren fikk ingen stor innvirkning på forholdene i Qatar. Emiren utnevner landets dommere, og det finnes i tillegg en shariadomstol som dømmer i henhold til den islamske tro. Kun én av fem qatarer er født i landet. De fleste innbyggerne er gjestearbeidere fra India, Iran og Nord-Afrika. Kvinner de samme rettighetene som menn på papiret. Qatar huser hovedkvarteret til den arabiskspråklige og Qatar-finansierte tv-kanalen Al Jazeera.

Økonomi og handel

Før oljefunnene på begynnelsen av 1940-tallet var området Qatar ligger i blant de fattigste i Midtøsten. Oljen forandret landets økonomi, og Qatar er i dag et av verdens rikeste land. Befolkningen har svært høy levestandard, men utenlandske arbeidere er mye dårligere stillt enn de som er statsborgere. Landet har en relativt beskjeden produksjon av råolje, men har verdens tredje største reserve av naturgass. Industrisektoren er rettet mot olje- og gassindustrien, og det drives i liten grad med jordbruk. For å redusere avhengigheten av inntektene fra olje- og gassvirksomheten forsøker landet å utvikle privat sektor. Som del av denne strategien ble en teknologi- og vitenskapspark etablert i 2004. Målet er å trekke til seg både lokale og utenlandske bedrifter. Qatars viktigste handelspartnere er Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Infrastrukturen for transport er, i likhet med andre deler av samfunnet, modernisert, og Qatar har gode vei-, sjø- og luftforbindelser.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Qatar på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  3 740 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  98,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  107 854
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  45,42
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  12,1
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  11 610
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,82
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,0
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  15,7
  Hektar per person
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  0
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,869
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  62
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  42,51
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  48,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,5
  Prosent av BNP
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  79
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  19
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  10
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  26
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  95,5
  Prosent
  Alfabetisme
  93,1
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  94,4
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,542
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  15,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  14,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  9,76
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  88
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  15 309
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  0,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  0,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  166 928 571 429
  US Dollar
  BNP per innbygger
  63 249
  US Dollar
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  68
  Prosent
  Tertiærnæring
  32
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,08
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  95,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Qatar

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  88
  Personer
  Befolkningstall
  2 694 849
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  78
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  314
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,856
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
  Lykkeindeks
  6,37
  Skala: 1-10 (der 10 er best)