Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Romania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bucuresti

Etniske grupper

Rumenere 89.5%, ungarere 6.6%, roma 2.5%, ukrainere 0.3%, tyskere 0.3%, russere 0.2%, tyrkere 0.2%, andre 0.4% (2002)

Språk

Rumensk, ungarsk, romani

Religion

Ortodokse kristne 86,8%, protestantiske kristne 7,5%, katolikker 4,7%, andre/ingen/uspesifisert 1% (2002)

Styreform

Republikk

BNI pr innbygger

21 403 PPP$

Andre landsider

Geografi

Midt i Romania ligger den store fjellkjeden Karpatene, med 14 topper over 2000 meter. De høye fjellene går over i lavere åser lenger sør, og mot vest og sørøst ligger langstrakte slettelandskap. Nærmere halvparten av landarealet er uberørte økosystemer, noe som gjør at Romania har et av Europas best bevarte artsmangfold. Landet har store vernede skogområder som er plantet på nytt etter å ha blitt hugget ned under kommunisttiden. I sørøst er det typisk middelhavsklima, med milde vintre og somre. Lenger nord er det innenlandsklima med iskalde vintre og svært varme somre. Klimaet varierer også en del mellom landskapsområdene på grunn av ulik høyde over havet. Romania ble sterkt forurenset under kommunisttiden, da primitiv tungindustri raserte store landområder. Mye av jorden er ødelagt av sur nedbør. Radioaktivt avfall etter ulykken i atomkraftverket Tsjernobyl i nabolandet Ukraina i 1986 har også skadet store områder. De siste tiårene har miljøvernarbeidet skutt fart i landet, og stadig større områder gjøres nå til naturreservater. I tillegg har utslippskontrollen blitt bedre etter at landet ble medlem av EU i 2007.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Romania ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Romania ble innlemmet som provins i Romerriket rundt år 200 e.Kr. Landet ble plyndret av forskjellige nomadiske folkeslag utover på 300-tallet da Romerrikets lange nedgangstid begynte. Området lå under en rekke naboland i flere hundre år, og manglet en sentral statsdannelse inntil de to fyrstedømmene Vallakia og Moldavia ble grunnlagt på 1300-tallet. På 1400-tallet ble områdene innlemmet i Det ottomanske riket, som styrte frem til slutten av 1700-tallet. Da ble presset fra de østerriksk-ungarske og russiske imperiene for stort, og ottomanerne trakk seg ut. Russerne annekterte landet som et protektorat, men mistet kontrollen etter Krimkrigen (1853-1856). I 1881 erklærte Romania seg som selvstendig kongedømme under kong Carol. Landet ønsket å være nøytralt både under første og andre verdenskrig, men ble tvunget med på de alliertes side i første verdenskrig, og Tysklands i andre. Etter andre verdenskrig kom kommunistene til makten, og avskaffet monarkiet. I tidsrommet 1965-1989 ble Romania styrt diktatorisk av Nicolae Ceaucescu. Han ble avsatt i en blodig revolusjon i 1989. Etter turbulente år på 1990-tallet ble Romania EU-medlem i 2007, og har opplevd kraftig vekst og relativ politisk stabilitet de siste årene.

Samfunn og politikk

Romania fikk ny grunnlov, og ble en republikk etter revolusjonen i 1989. Landet styres av presidenten og statsministeren i fellesskap, og begge velges hvert femte år. Presidenten har mye makt. Han/hun utpeker statsministeren, og kan oppløse parlamentet. Siden revolusjonen har det vokst frem et rikt mangfold av politiske partier, uten at dét har ført til fløydannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Politikken domineres av personfokus, og det er ikke uvanlig at politikere bytter partier eller danner samarbeidsregjeringer med tidligere motstandere. Landet gjennomgikk på begynnelsen av 2000-tallet omfattende reformer for å kvalifisere seg til medlemskap i EU, men mange kritikere mener at disse reformene ble forlatt da landet ble medlem i 2007. Maktkampen mellom presidenten og statsministeren, og protester på grunn av økonomiske nedskjæringer har preget politikken de siste årene. Landet tok et skritt i udemokratisk retning da den sittende statsministeren forsøkte å overstyre landets domstoler i 2012. Romania har verdens største rom-befolkning. Rom-minoriteten har svært lav sosial status, og blir utsatt for omfattende trakassering. Mange mangler identitetspapirer, og lever utenfor samfunnet. 

Økonomi og handel

Romania har med sin fruktbare jord, gode tilgang til energi og flere ulike industrier gode forutsetninger for økonomisk vekst. Likevel forblir landet et av Europas fattigste. Overgangen fra den vanstyrte økonomien under diktaturet til markedsøkonomi ble tøff. Inflasjon og mislykkede reformer preget store deler av 1990-tallet. En reformavtale med Valutafondet (IMF) førte til at hver fjerde offentlig ansatte mistet jobben, og store kutt i pensjoner. Reformene og økt privatisering førte likevel til at Romania ble mer attraktivt for utenlandske investeringer, og flere utenlandske banker etablerte seg i landet. Den internasjonale finanskrisen førte til et bråstopp for Romanias økonomiske utvikling. Landet mottok et kriselån på nesten 20 milliarder euro fra IMF, EU, Verdensbanken og Den europeiske utviklingsbanken. Myndighetene ble tvunget til å gjennomføre store og upopulære kutt i lønninger og velferdstjenester, og heve pensjonsalderen. Romanias langvarige økonomiske nedgangstider har ført til at landet ble hardere rammet av finanskrisen enn andre land i regionen. De fleste av landets banker eies av andre land i eurosonen. Dette gjør Romania ekstra sårbar for eventuelle bankkonkurser.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Romania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,3
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  21,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,0
  Prosent
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  238 390
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  38,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  29,8
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  19 679
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  0,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,990
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,339
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,802
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  9,58
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  48
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  13,72
  Prosent
  Global lykkeindeks
  28,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  54,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  11 676
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  2 495
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  360
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 735
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 598
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  196
  Fredsindeksen
  1,627
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  39
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  31
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  81
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  30,7
  Prosent
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,46
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,54
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  13,26
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,3
  Prosent
  Alfabetisme
  98,8
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  79
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  177 954 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  8 973
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,52