[[suggestion]]
Romania
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bucuresti

Etniske grupper

Rumenere 83 %, Ungarer 6 %, romanifolk 3 %, andre/uspesifisert 7 % (2011) Romanifolket underestimeres ofte i offisiell statistikk, og kan være mellom 5-11 % av befolkningen.

Språk

Rumensk (offisielt) 86 %, ungarsk 6 %, romani 1 %, andre/uspesifisert 7 % (2011)

Religion

Ortodokse kristne 82 %, protestanter 6 %, katolikker 4%, andre/ingen/uspesifisert 7 % (2011)

Innbyggertall

19 679 000

Styreform

Republikk

Areal

238 390 km²

Myntenhet

Leu

BNI pr innbygger

23 027 PPP$

Nasjonaldag

1. desember

Andre landsider

Geografi

Midt i Romania ligger den store fjellkjeden Karpatene, med 14 topper over 2000 meter. De høye fjellene går over i lavere åser lenger sør, og mot vest og sørøst ligger langstrakte slettelandskap. Nærmere halvparten av landarealet er uberørte økosystemer, noe som gjør at Romania har et av Europas best bevarte artsmangfold. Landet har store vernede skogområder som er plantet på nytt etter å ha blitt hugget ned under kommunisttiden. I sørøst er det typisk middelhavsklima, med milde vintre og somre. Lenger nord er det innenlandsklima med iskalde vintre og svært varme somre. Klimaet varierer også en del mellom landskapsområdene på grunn av ulik høyde over havet.

Romania ble sterkt forurenset under kommunisttiden, da primitiv tungindustri ødela store landområder. Mye av jorden er ødelagt av sur nedbør. Radioaktivt avfall etter ulykken i atomkraftverket Tsjernobyl i nabolandet Ukraina i 1986 har også skadet store områder. De siste tiårene har miljøvernarbeidet skutt fart i landet, og stadig større områder gjøres til naturreservater. I tillegg har utslippskontrollen blitt bedre, etter at landet ble medlem av EU i 2007.

Historie

Dagens Romania ble innlemmet som provins i Romerriket rundt år 200 e.Kr. Romerrikets lange nedgangstid begynte på 300-tallet, og Romania ble plyndret av forskjellige nomadiske folkeslag. Området lå under en rekke naboland i flere hundre år, og manglet en sentralmakt, inntil de to fyrstedømmene Vallakia og Moldavia ble grunnlagt på 1300-tallet. På 1400-tallet ble områdene innlemmet i Det osmanske riket, som styrte til slutten av 1700-tallet. Da trakk osmanerne seg ut av landet etter press fra Østerrike-Ungarn og Russland. Russerne annekterte landet som et protektorat, men mistet kontrollen etter Krimkrigen (1853-1856).

I 1881 erklærte Romania seg som selvstendig kongedømme under kong Carol. Landet ønsket å være nøytralt under første- og andre verdenskrig, men ble tvunget med på de alliertes side i første verdenskrig, og på Tysklands side i andre verdenskrig. Etter andre verdenskrig kom kommunistene til makten, og avskaffet monarkiet. I tidsrommet 1965-1989 ble Romania styrt av diktatoren Nicolae Ceaucescu. Han ble avsatt i en blodig revolusjon i 1989.

Økologiske fotavtrykk

1 6

1,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Romania ville vi trenge 1,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Romania fikk ny grunnlov og ble en republikk etter revolusjonen i 1989. Landet styres av presidenten og statsministeren i fellesskap. Presidenten har mye makt. Han/hun utpeker statsministeren og kan oppløse parlamentet. Siden revolusjonen har det vokst frem et rikt mangfold av politiske partier, uten at dét har ført til fløydannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Det ble gjennomført omfattende reformer på begynnelsen av 2000-tallet for at landet skulle kvalifisere seg for medlemskap i Den europeiske union (EU). Mange kritikere mener at disse reformene ble forlatt da landet ble medlem i 2007.

De senere årene har det vært mange politiske konflikter. Det har vært store demonstrasjoner mot de økonomiske innstramningene, som ble enda verre etter finanskrisen i 2009. Det har også foregått en maktkamp mellom presidenten og statsministeren. Korrupsjon har vært et viktig tema de senere årene. Regjeringen har forsøkt å endre lovene slik at det blir vanskeligere å bli dømt for korrupsjon, no som har møtt sterk kritikk fra EU og massive demonstrasjoner.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer Romania for hvordan de behandler minoriteter i landet. Romfolket er særlig utsatt, mange mangler identitetspapirer og har derfor ikke tilgang til velferdstjenester. Romania har også problemer med diskriminering og vold mot kvinner, mange hjemløse barn og menneskehandel.

Menneskelig utvikling

16

53 av 186

Romania er nummer 53 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Romania har gode forutsetninger for økonomisk vekst, fordi de har fruktbar jord, god tilgang på energi og flere ulike industrier. Likevel forblir landet et av Europas fattigste. Overgangen fra den vanstyrte økonomien under diktaturet til markedsøkonomi ble tøff. Inflasjon og mislykkede reformer preget store deler av 1990-tallet. En reformavtale med Valutafondet (IMF), førte til store kutt i pensjoner og at hver fjerde offentlige ansatte mistet jobben. Reformene og økt privatisering førte likevel til at Romania ble mer attraktivt for utenlandske investeringer, og flere utenlandske banker etablerte seg i landet.

Romania ble hard rammet av finanskrisen i 2009, og var nødt til å ta opp utenlandske kriselån. Betingelsene for lånene var at Romania måtte få kontroll over budsjettunderskuddene, og har ført til upopulære innstramninger. Den allerede dårlige økonomiske situasjonen førte til at landet ble hard rammet av eurokrisen på begynnelsen av 2010-tallet. Fra 2013 begynte økonomien igjen å vokse på grunn av økt eksport. Rumenernes kjøpekraft har økt, og i dag har landet en av de raskest voksende økonomiene i EU. Korrupsjon og økonomisk kriminalitet hemmer likevel den økonomiske utviklingen, og det samme gjelder dårlig infrastruktur og et lavt utdanningsnivå.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Romania på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet