[[suggestion]]
Romania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bucuresti

Etniske grupper

Rumenere 83 %, Ungarer 6 %, romanifolk 3 %, andre/uspesifisert 7 % (2011) Romanifolket underestimeres ofte i offisiell statistikk, og kan være mellom 5-11 % av befolkningen.

Språk

Rumensk (offisielt) 86 %, ungarsk 6 %, romani 1 %, andre/uspesifisert 7 % (2011)

Religion

Ortodokse kristne 82 %, protestanter 6 %, katolikker 4%, andre/ingen/uspesifisert 7 % (2011)

Innbyggertall

19 679 000

Styreform

Republikk

Areal

238 390 km²

Myntenhet

Leu

BNI pr innbygger

23 027 PPP$

Nasjonaldag

1. desember

Andre landsider

Geografi

Midt i Romania ligger den store fjellkjeden Karpatene, med 14 topper over 2000 meter. De høye fjellene går over i lavere åser lenger sør, og mot vest og sørøst ligger langstrakte slettelandskap. Nærmere halvparten av landarealet er uberørte økosystemer, noe som gjør at Romania har et av Europas best bevarte artsmangfold. Landet har store vernede skogområder som er plantet på nytt etter å ha blitt hugget ned under kommunisttiden. I sørøst er det typisk middelhavsklima, med milde vintre og somre. Lenger nord er det innenlandsklima med iskalde vintre og svært varme somre. Klimaet varierer også en del mellom landskapsområdene på grunn av ulik høyde over havet.

Romania ble sterkt forurenset under kommunisttiden, da primitiv tungindustri ødela store landområder. Mye av jorden er ødelagt av sur nedbør. Radioaktivt avfall etter ulykken i atomkraftverket Tsjernobyl i nabolandet Ukraina i 1986 har også skadet store områder. De siste tiårene har miljøvernarbeidet skutt fart i landet, og stadig større områder gjøres til naturreservater. I tillegg har utslippskontrollen blitt bedre, etter at landet ble medlem av EU i 2007.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Romania ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Romania ble innlemmet som provins i Romerriket rundt år 200 e.Kr. Romerrikets lange nedgangstid begynte på 300-tallet, og Romania ble plyndret av forskjellige nomadiske folkeslag. Området lå under en rekke naboland i flere hundre år, og manglet en sentralmakt, inntil de to fyrstedømmene Vallakia og Moldavia ble grunnlagt på 1300-tallet. På 1400-tallet ble områdene innlemmet i Det osmanske riket, som styrte til slutten av 1700-tallet. Da trakk osmanerne seg ut av landet etter press fra Østerrike-Ungarn og Russland. Russerne annekterte landet som et protektorat, men mistet kontrollen etter Krimkrigen (1853-1856).

I 1881 erklærte Romania seg som selvstendig kongedømme under kong Carol. Landet ønsket å være nøytralt under første- og andre verdenskrig, men ble tvunget med på de alliertes side i første verdenskrig, og på Tysklands side i andre verdenskrig. Etter andre verdenskrig kom kommunistene til makten, og avskaffet monarkiet. I tidsrommet 1965-1989 ble Romania styrt av diktatoren Nicolae Ceaucescu. Han ble avsatt i en blodig revolusjon i 1989.

Samfunn og politikk

Romania fikk ny grunnlov og ble en republikk etter revolusjonen i 1989. Landet styres av presidenten og statsministeren i fellesskap. Presidenten har mye makt. Han/hun utpeker statsministeren og kan oppløse parlamentet. Siden revolusjonen har det vokst frem et rikt mangfold av politiske partier, uten at dét har ført til fløydannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Det ble gjennomført omfattende reformer på begynnelsen av 2000-tallet for at landet skulle kvalifisere seg for medlemskap i Den europeiske union (EU). Mange kritikere mener at disse reformene ble forlatt da landet ble medlem i 2007.

De senere årene har det vært mange politiske konflikter. Det har vært store demonstrasjoner mot de økonomiske innstramningene, som ble enda verre etter finanskrisen i 2009. Det har også foregått en maktkamp mellom presidenten og statsministeren. Korrupsjon har vært et viktig tema de senere årene. Regjeringen har forsøkt å endre lovene slik at det blir vanskeligere å bli dømt for korrupsjon, no som har møtt sterk kritikk fra EU og massive demonstrasjoner.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer Romania for hvordan de behandler minoriteter i landet. Romfolket er særlig utsatt, mange mangler identitetspapirer og har derfor ikke tilgang til velferdstjenester. Romania har også problemer med diskriminering og vold mot kvinner, mange hjemløse barn og menneskehandel.

Økonomi og handel

Romania har gode forutsetninger for økonomisk vekst, fordi de har fruktbar jord, god tilgang på energi og flere ulike industrier. Likevel forblir landet et av Europas fattigste. Overgangen fra den vanstyrte økonomien under diktaturet til markedsøkonomi ble tøff. Inflasjon og mislykkede reformer preget store deler av 1990-tallet. En reformavtale med Valutafondet (IMF), førte til store kutt i pensjoner og at hver fjerde offentlige ansatte mistet jobben. Reformene og økt privatisering førte likevel til at Romania ble mer attraktivt for utenlandske investeringer, og flere utenlandske banker etablerte seg i landet.

Romania ble hard rammet av finanskrisen i 2009, og var nødt til å ta opp utenlandske kriselån. Betingelsene for lånene var at Romania måtte få kontroll over budsjettunderskuddene, og har ført til upopulære innstramninger. Den allerede dårlige økonomiske situasjonen førte til at landet ble hard rammet av eurokrisen på begynnelsen av 2010-tallet. Fra 2013 begynte økonomien igjen å vokse på grunn av økt eksport. Rumenernes kjøpekraft har økt, og i dag har landet en av de raskest voksende økonomiene i EU. Korrupsjon og økonomisk kriminalitet hemmer likevel den økonomiske utviklingen, og det samme gjelder dårlig infrastruktur og et lavt utdanningsnivå.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Romania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  5,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  25,30
  prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,717
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  52,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  70 003
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,52
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,4
  Prosent
  Marine verneområder
  100
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  238 400
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,95
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  37,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  30,1
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,8
  Hektar per person
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  249
  antall
  Drapsrate
  1,46
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,596
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  5,43
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  47
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  25,67
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  49,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,0
  Prosent av BNP
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  3,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  12,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  44
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  10,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  35
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  72
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  98,6
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  86,6
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,339
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  30,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  20,67
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  87,8
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  57
  Prosent
  Vannuttak
  6,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  11 676
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  24
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  86
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 584
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  21,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  211 883 923 504
  US Dollar
  BNP per innbygger
  10 819
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Økonomisk vekst
  7,48
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  63,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Romania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  360
  Personer
  Befolkningstall
  19 580 634
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 489
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  5 464
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,811
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  6,07
  Skala: 1-10 (der 10 er best)