[[suggestion]]
Saint Kitts og Nevis

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Basseterre

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse (flertallet), noen med europeisk og libanesisk opprinnelse

Språk

Engelsk (offisielt)

Religion

Protestanter, katolikker

Styreform

Konstitusjonelt monarki i Karibia

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

26 383 PPP$

Nasjonaldag

19. september

Andre landsider

Geografi

Landet består av to øyer i øygruppa "de små Antillene". Begge øyene er vulkanske og består av fjell dekket av tropisk regnskog. Mount Liamuiga er landets høyeste fjell med 1156 meter over havet.  Mellom fjellene finnes fruktbare daler. På den største øya, Saint Kitts, er strendene sorte av vulkansand, mens på den mindre øya Nevis er det hvite strender fra korallrevet som omgir øya. Over 80 prosent av befolkningen bor på Saint Kitts.

Historie

Da øyene ble ”oppdaget” av Colombus i 1493 var de bebodd av karibindianere. På 1600-tallet var det kamp mellom Frankrike, Spania og England om kontroll med øyene. Det ble anlagt plantasjer på øyene og som særlig ga sukkerproduksjonen på Nevis store gevinster.  I 1713 ble Kitts britisk koloni, men maktkampen fortsatte til slutten av 1700-tallet.

Harde vilkår på plantasjene og fattigdom gjorde at en radikal politisk bevegelse vokste frem på 1900-tallet. Arbeiderpartiet krevde selvstendighet, men ikke før 1967 fikk landet selvstyre. Naboøya Anguilla hørte også offisielt til den assosierte staten til 1980, men ble da adskilt og lagt direkte under britisk styre. Uenighet om en ny grunnlov førte i 1982 til sosial uro, men uavhengighet ble oppnådd i 1983. Øya Nevis har også hatt ambisjoner om å bli egen stat og fikk omfattende selvstyre.  I 1996 gjorde Nevis nye fremstøt for løsrivelse fra St. Kitts, men ved en folkeavstemning i 1998 oppnådde ikke separatistene sitt mål.

Samfunn og politikk

Arbeiderpartiet har vært det sterke partiet i landet, avbrutt av en periode fra 1980 – 1995 da ”People's Action Movement” styrte. Arbeiderpartiet vant valget igjen i 1995 og dannet regjering under ledelse av Denzil Douglas, som var statsminister i tjue år. En hovedsak for myndighetene har vært å få kontroll over narkotikasmuglingen og den narkotikarelaterte volden. Mordfrekvensen er en av de høyeste i verden.

Innbyggerne har det bedre enn mange av sine naboer, men det er store forskjeller i levestandard. En av tre lever i fattigdom, og mange familier livnærer seg av selvbergingsjordbruk. Velferdssystemet gjelder bare de som har jobb eller egen bedrift. Utlendinger kan kjøpe seg statsborgerskap i landet, noe som har vakt sterk kritikk fra blant annet USA og Canada som mener systemet muliggjør illegal innvandring til Nord-Amerika, samt gir kriminelle et fristed.

Øyenes fremste severdighet er festningen Fort George på Brimstone Hill, og nasjonalparken rundt er på UNESCOs verdensarvliste.

Økonomi og handel

Saint Kitts og Nevis er en gjeldstynget nasjon, men turisme og offshorevirksomhet er viktige positive bidrag i økonomien. Det har vært en storstilt omstilling i næringslivet og den siste fabrikken i den 300 år gamle sukkerindustrien ble nedlagt i 2005 – to år etter innvielsen av det største hotellkomplekset i det østlige Karibia. Sukkerindustrien hadde de siste tiårene stått for tap i brutto nasjonal produktet (BNP), men mange arbeidstakere var avhengige av driften.

Mer enn 200 000 turister besøkte øyene i 2009, men næringen er sårbar overfor naturkatastrofer og politisk uro. Også finanskrisen gikk hardt utover turistnæringen, men det er ventet fortsatt vekst i næringen.

Saint Kitts og Nevis er medlem av den regionale samarbeidsorganisasjonen CARICOM (Caribbean Community and Common Market) hvor man blant annet etterstreber å skape et felles økonomisk marked. Blant annet er det forsøkt å innføre samme tollsatser på varer fra andre land, samt at kapital og arbeidskraft kan flyte fritt mellom landene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Saint Kitts og Nevis på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  260
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  19,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  42,3
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  55 850
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,778
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,73
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,30
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  34,23
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  29,70
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  13,33
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  87
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data