[[suggestion]]
Saint Kitts og Nevis

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Basseterre

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse (flertallet), noen med europeisk og libanesisk opprinnelse

Språk

Engelsk (offisielt)

Religion

Protestanter, katolikker

Styreform

Konstitusjonelt monarki i Karibia

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

26 383 PPP$

Nasjonaldag

19. september

Andre landsider

Geografi

Landet består av to øyer i øygruppa "de små Antillene". Begge øyene er vulkanske og består av fjell dekket av tropisk regnskog. Mount Liamuiga er landets høyeste fjell med 1156 meter over havet.  Mellom fjellene finnes fruktbare daler. På den største øya, Saint Kitts, er strendene sorte av vulkansand, mens på den mindre øya Nevis er det hvite strender fra korallrevet som omgir øya. Over 80 prosent av befolkningen bor på Saint Kitts.

Historie

Da øyene ble ”oppdaget” av Colombus i 1493 var de bebodd av karibindianere. På 1600-tallet var det kamp mellom Frankrike, Spania og England om kontroll med øyene. Det ble anlagt plantasjer på øyene og som særlig ga sukkerproduksjonen på Nevis store gevinster.  I 1713 ble Kitts britisk koloni, men maktkampen fortsatte til slutten av 1700-tallet.

Harde vilkår på plantasjene og fattigdom gjorde at en radikal politisk bevegelse vokste frem på 1900-tallet. Arbeiderpartiet krevde selvstendighet, men ikke før 1967 fikk landet selvstyre. Naboøya Anguilla hørte også offisielt til den assosierte staten til 1980, men ble da adskilt og lagt direkte under britisk styre. Uenighet om en ny grunnlov førte i 1982 til sosial uro, men uavhengighet ble oppnådd i 1983. Øya Nevis har også hatt ambisjoner om å bli egen stat og fikk omfattende selvstyre.  I 1996 gjorde Nevis nye fremstøt for løsrivelse fra St. Kitts, men ved en folkeavstemning i 1998 oppnådde ikke separatistene sitt mål.

Samfunn og politikk

Arbeiderpartiet har vært det sterke partiet i landet, avbrutt av en periode fra 1980 – 1995 da ”People's Action Movement” styrte. Arbeiderpartiet vant valget igjen i 1995 og dannet regjering under ledelse av Denzil Douglas, som var statsminister i tjue år. En hovedsak for myndighetene har vært å få kontroll over narkotikasmuglingen og den narkotikarelaterte volden. Mordfrekvensen er en av de høyeste i verden.

Innbyggerne har det bedre enn mange av sine naboer, men det er store forskjeller i levestandard. En av tre lever i fattigdom, og mange familier livnærer seg av selvbergingsjordbruk. Velferdssystemet gjelder bare de som har jobb eller egen bedrift. Utlendinger kan kjøpe seg statsborgerskap i landet, noe som har vakt sterk kritikk fra blant annet USA og Canada som mener systemet muliggjør illegal innvandring til Nord-Amerika, samt gir kriminelle et fristed.

Øyenes fremste severdighet er festningen Fort George på Brimstone Hill, og nasjonalparken rundt er på UNESCOs verdensarvliste.

Økonomi og handel

Saint Kitts og Nevis er en gjeldstynget nasjon, men turisme og offshorevirksomhet er viktige positive bidrag i økonomien. Det har vært en storstilt omstilling i næringslivet og den siste fabrikken i den 300 år gamle sukkerindustrien ble nedlagt i 2005 – to år etter innvielsen av det største hotellkomplekset i det østlige Karibia. Sukkerindustrien hadde de siste tiårene stått for tap i brutto nasjonal produktet (BNP), men mange arbeidstakere var avhengige av driften.

Mer enn 200 000 turister besøkte øyene i 2009, men næringen er sårbar overfor naturkatastrofer og politisk uro. Også finanskrisen gikk hardt utover turistnæringen, men det er ventet fortsatt vekst i næringen.

Saint Kitts og Nevis er medlem av den regionale samarbeidsorganisasjonen CARICOM (Caribbean Community and Common Market) hvor man blant annet etterstreber å skape et felles økonomisk marked. Blant annet er det forsøkt å innføre samme tollsatser på varer fra andre land, samt at kapital og arbeidskraft kan flyte fritt mellom landene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Saint Kitts og Nevis på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  30 050 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  31,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  231
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,30
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,8
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  260
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,73
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  19,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  42,3
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  24,19
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  46
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  2
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  13,33
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  992 007 403
  US Dollar
  BNP per innbygger
  17 924
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,21
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  80,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Saint Kitts og Nevis

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  55 850
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,778
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)