[[suggestion]]
Saint Vincent og Grenadinene
Flagget til Saint Vincent og Grenadinene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kingstown

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 72,8%, afrikansk+europeisk opprinnelse 20%, urbefolkning 3,6%, indere 1,4%, europeisk opprinnelse 4%, andre/uspesifisert 2,1% (2001)

Språk

Engelsk, sanktvincentisk kreolsk engelsk, fransk patois

Religion

Protestanter 70,6%, katolikker 7,5%, evangelikere 2,8%, rastafari 1,5%, jehovas vitner 0,6%, ingen 8,8%, andre/uspesifisert 8,2% (2001)

Innbyggertall

110 200 (2018)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

390 km2

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

11 457 PPP$

Nasjonaldag

27. oktober

Andre landsider

Geografi

Saint Vincent og Grenadinene består av hovedøya Saint Vincent, samt 30 mindre øyer i øygruppen Grenadinene. Øyene består av vulkanske bergarter, og vulkanen Soufrière på Saint Vincent er landets høyeste topp på 1234 moh. Øyenes landskap er preget av fjell og kupert terreng dekket av tropisk regnskog. Ned fra fjellene renner mange elver og bekker. Kysten på Saint Vincent er flatere enn innlandet, og har mange svarte vulkansandstrender. De resterende øyene i Grenadinene har hvite sandstrender beskyttet av korallrev utenfor kysten. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året. De tørreste månedene er fra januar til mai, mens det er regntid fra juni til september.

Saint Vincent og Grenadinene er regelmessig utsatt for store ødeleggende orkaner i perioden juni til november. Landet er også utsatt for store vulkanutbrudd fra Soufrière på Saint Vincent. De siste store utbruddene fant sted i 1812, 1902 og 1979 og førte til mange dødsfall og store ødeleggelser. Landets største miljøutfordringer er knyttet til forurensning av havområdene langs kysten. Forurensningen stammer hovedsakelig fra avfall og kloakk fra store luksusbåter. Noen områder har blitt så forurenset at bading er frarådet.  

Historie

Saint Vincent og Grenadinene var bebodd av forskjellige urfolk som utvandret fra Sør-Amerika. Urfolkene hadde jordbrukskunnskap, og utviklet avanserte samfunn. Da de første europeerne oppdaget Saint Vincent sent på 1400-tallet, var øya bebodd av krigerske karibfolk. På 1600-tallet ble øyene bebodd av rømte afrikanske slaver fra andre øyer i regionen. Etterkommerne av urbefolkningen og de rømte afrikanske slavene ble kjent som garifuna-folk.

Den lokale befolkningen og garifunaene gjorde stor motstand mot de europeiske forsøkene på å kolonisere øyene. Storbritannia og Frankrike utkjempet en rekke kriger, og kontrollen over øyene skiftet mellom de europeiske stormaktene en rekke ganger. I 1787 greide britene å okkupere Saint Vincent, og etter et mislykket opprør mot kolonimakten ble størstedelen av lokalbefolkningen deportert. Lokalbefolkningen ble hovedsakelig erstattet med afrikanske slaver, og etter at slaveriet ble forbudt hentet britene arbeidere fra India. En stor del av øyas befolkning omkom i et voldsomt vulkanutbrudd i 1902. Mellom 1958 og 1962 var øyene medlem av Den vestindiske føderasjonen. Føderasjonen hadde delvis indre selvstyre, men var fortsatt kontrollert av Storbritannia. I 1979 ble Saint Vincent og Grenadinene helt selvstendig.

Samfunn og politikk

Saint Vincent og Grenadinene er et parlamentarisk demokrati. Landet er med i Samveldet av nasjoner (Commonwealth), og har beholdt den britiske monarken som statens overhode. Den utøvende makten ligger hos regjeringen ledet av statsministeren. Statsministeren og regjeringen utgår fra forsamlingshuset. Forsamlingshuset består av 15 folkevalgte representanter, samt syv senatorer utnevnt av den britiske monarkens representant i landet.

Politikken er preget av store sosiale problemer og den økende narkotikatrafikken gjennom Karibia. Regionen har blitt en gjennomfartsrute for narkotika fra Sør- til Nord-Amerika. Landet har hatt en kraftig økning i kriminalitet som følge av smuglervirksomheten. Øystaten har greid å balansere gode internasjonale forbindelser med ideologisk motstridende land. Blant annet har landet et nært samarbeid med Cuba og Venezuela samtidig som de har gode forbindelser til USA og Taiwan.  

Saint Vincent og Grenadinene har et dårlig utviklet velferdssystemet. Hovedsakelig dekker velferdsgoder som pensjoner, helseforsikring og barnebidrag kun de som er offisielt ansatt i en bedrift. Vold mot kvinner og barn er et stort problem. Landet har også strenge lover mot seksuelle minoriteter, og homoseksualitet kan bli straffet med fem års fengsel.

Økonomi og handel

Saint Vincent og Grenadinene er et av de fattigste landene i østre Karibia. I 1979 ble øyene rammet av et stort vulkanutbrudd som ødela halvparten av bananplantasjene. Året etter sørget orkanen Allan for nye ødeleggelser. Disse naturkatastrofene, sammen med et ustabilt eksportmarked, har ført til langvarige økonomiske vanskeligheter og høy arbeidsledighet. Arbeidsledigheten har ligget på rundt 20 prosent over lang tid. I de senere årene har servicenæringen og turismen blitt landets viktigste inntektskilde, og utgjør i dag nesten 75 prosent av bruttonasjonalproduktet. Landet sliter med store forskjeller mellom fattige og rike. Mange av de fattigste innbyggerne arbeider med jordbruk for eget forbruk, og er derfor ikke dekket av velferdsgodene. Det organiserte jordbruket utgjør kun rundt syv prosent av landets bruttonasjonalprodukt.    

Saint Vincent og Grenadinene er med i den regionale samarbeidsorganisasjonen CARICOM (Caribbean Community and Common Market). Målet med organisasjonen er å skape et felles økonomisk marked i Karibia, og at regionen skal få like tollsatser, fri flyt av kapital og arbeidskraft.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Saint Vincent og Grenadinene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  7 340 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,723
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  48,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  282
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  209
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,91
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,4
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  390
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,77
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  69,2
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  23,30
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  58
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  5,7
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  16
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  45
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  64
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  2
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,0
  Prosent
  Alfabetisme
  95,6
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,4
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  49,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  13,04
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  11,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  6
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  40,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  19,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  785 222 509
  US Dollar
  BNP per innbygger
  7 145
  US Dollar
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  15
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,48
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  65,6
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5
  Personer
  Befolkningstall
  110 200
  tall