[[suggestion]]
Saint Vincent og Grenadinene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kingstown

Etniske grupper

Afrikansk opprinnelse 66%, afrikansk+europeisk opprinnelse 19%, indere 6%, europeisk opprinnelse 4%, "Carib Amerindians" (blanding av rømte slaver fra andre øyer og urbefolkningen) 2%, andre 3%

Språk

Engelsk, fransk

Religion

Anglikanere 47%, metodister 28%, katolikker 13%, andre (inkludert hinduister, syvendedags adventister, andre protestanter) 12%

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

390 km2

Myntenhet

Østkaribisk dollar

BNI pr innbygger

11 457 PPP$

Nasjonaldag

27. oktober

Andre landsider

Geografi

St. Vincent og Grenadinene består av 32 øyer er en del av øygruppa «de små Antillene». I tillegg til hovedøya St. Vincent, omfatter landet over 30 mindre øyer, men over 90 prosent av befolkningen bor på hovedøya. Øyene er som naboøyene, bygd opp av vulkanske bergarter. Saint Vincent er dekket av skogkledde fjell og nord på øya ligger landets høyeste fjell, vulkanen Mount Soufrière som er 1234 meter over havet. Vulkanen er fremdeles aktiv, og hadde ødeleggende utbrudd i 1812, 1902 og 1979. Utenfor kystens hvite sandstrender finnes korallrev.

Saint Vincent og Grenadinene har problemer med forurensing av vannet rundt kysten, særlig på grunn av utslipp fra yachter. Noen steder er forurensingen så stor at bading frarådes.

Historie

Som på de fleste øyene i området var urbefolkningen arawakindianere, men etter hvert tok karibindianerne over. Det var disse som bodde på øyene da Colombus så vidt var innom i 1498. Både her og på naboøyene gjorde indianerne stor motstand mot europeere som prøvde å slå seg ned.

I 1787 okkuperte britene likevel Saint Vincent og etter et mislykket opprør mot kolonimakten ble størstedelen av befolkningen deportert til Roatán og Utila, øyer utenfor kysten av dagens Honduras. På Saint Vincent ble de erstattet med afrikanske slaver på plantasjene, og etter at slaveriet ble forbudt hentet britene inn arbeidskraft fra India. En stor del av øyas befolkning omkom i et voldsomt vulkanutbrudd i 1902. Mellom 1958 og 1962 var øyene medlem av Den vestindiske føderasjonen og fikk indre selvstyre i 1960. I 1979 fikk øyene sin uavhengighet med den konservative Milton Cato fra ”Saint Vincent Labour Party” (SVLP) som statsminister.

Samfunn og politikk

Saint Vincent og Grenadinene styres i dag av ”Det forente arbeiderparti” (ULP) som har sittet med makten lange. Motstanderen ”Det nye demokratiske parti” (NDP) har kritisert ULP for å ikke gjøre nok for å bedre de økonomiske forholdene på øyene, samt for det nære samarbeidet med Cuba og Venezuela. Landet har også gode diplomatiske forbindelser med Taiwan. Til tross for dette er også relasjonen til USA tradisjonelt god og blant annet deltar St. Vincent og Grenadinene i det USA-finansierte sikkerhetspolitiske samarbeidet Regional Security System.

De senere årene har det vært økende narkotikatrafikk gjennom øyene i Karibia, noe som også har blitt et problem for St.Vincent og Grenadinene.

Landet er med i (Caribbean Community and Common Market) og den mindre organisasjonen OECS (Organization of Eastern Caribbean States) som har samme valuta og sentralbank. Samarbeidet ble utvidet til å bli en økonomisk union i 2011 og en politisk union i 2013.

Landet har fremdeles britiske Dronning Elizabeth II som statsoverhode.  

Økonomi og handel

St. Vincent og Grenadinene er blant de fattigere statene i østre Karibia. I 1979 ble øyene rammet av et stort vulkanutbrudd som ødela halvparten bananplantasjene og året etter sørget orkanen Allan for nye ødeleggelser. Disse naturkatastrofene har i tillegg til større konkurranse og ustabilt eksportmarked, ført til økonomiske vanskeligheter og høy arbeidsledighet. Bananproduksjonen som var ryggraden i landets økonomi, gikk fra 1990 – 2004 ned fra 52 til 38 prosent av BNP.

Mange hadde håpet at turistnæringen skulle blomstre opp og ta over, men dette har bare til noen grad skjedd. Turistnæringen har økt siden 1996, om enn sakte. I 2013 besøkte 72 000 turister øyene, og turismen er i stor grad yacht-basert. Det bygges nå en internasjonal flyplass som man håper vil få fart på turistnæringen. Arbeidsledigheten på øyene har i mange år ligget stabilt på rundt 20 prosent.

På begynnelsen av 2000-tallet ble landet fjernet fra den internasjonale svartelisten for hvitvasking av penger.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Saint Vincent og Grenadinene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  7 340 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  5,7
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  16
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  63
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  64
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  2
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,0
  Prosent
  Alfabetisme
  95,6
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,4
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  49,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  13,04
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  11,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  6
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  40,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  18,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  7 145
  US Dollar
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  338 851 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  0,48
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  390
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  69,2
  Prosent
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  110 200
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,723
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 443
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,76
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,91
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  36,46
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  23,30
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  58
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Saint Vincent og Grenadinene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent