[[suggestion]]
Salomonøyene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Honiara

Etniske grupper

Melanesisk 95.3%, polynesisk 3.1%, mikronesisk 1.2%, andre 0.4% (2009)

Språk

Malaysiskengelsk (pidginspråk) er fellesspråket for majoriteten, English (offisielt, men kun snakket av 1%-2% av befolkningen) ellers 120 ulike lokale språk

Religion

Protestanter (ulike) 73.4%, katolikker 19.6%, andre kristne 2.9%, andre 4%, ingen 0.03% uspesifisert 0.1% (2009)

Innbyggertall

Melanesian pidgin (in much of the country is lingua franca), English (official but spoken by only 1%-2% of the population), 120 indigenous languages

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

28 900 km2

Myntenhet

Salomonsk dollar

BNI pr innbygger

2 235 PPP$

Nasjonaldag

7. juli

Andre landsider

Geografi

Salomonøyene består av åtte større, vulkanske øyer som former to parallelle kjeder, men til sammen består landet av over 990 øyer, mange av dem er små koralløyer og atoller. Den største av hovedøyene heter Guadalcanal, mens Malaita er tettest befolket. Flere av øyene er berglendte og det høyeste fjellet ligger på Guadalcanal og er 2447 meter høyt. Klimaet er tropisk, det vil si varmt og fuktig året rundt. På de største øyene finnes fremdeles regnskog, men mange steder er skogen fjernet og erstattet av et savannelignende landskap med gress. I 2007 forårsaket et undersjøisk jordskjelv som målte 8, 1 på Richters skala en tsunami som brakte store ødeleggelser, 34 mennesker døde og nesten 10 000 ble hjemløse. 

Miljøproblemer på Salomonøyene er avskoging fordi regnskogen blir hugget ned i alt for raskt tempo, noe som også fører til jorderosjon. I tillegg er mange av korallrevene som omgir øyene døde eller døende. Øyene er sterkt utsatt for ekstremvær.

Historie

Den første innvandringen til Salomonøyene fant trolig sted 2000 år før Kristus. Den første europeer som kom dit, var den spanske sjøfareren Álvaro de Mendaña de Neira (1567) og han ga øyene navn etter Bibelens kong Salomo. Senere fant verken han eller andre oppdagelsesreisende øyene igjen, og det skulle gå 200 år før de igjen fikk besøk av europeere. I 1850-årene begynte den anglikanske kirke å drive misjon på øyene og brutal rekruttering til plantasjer i Australia begynte på samme tid. I 1885 tok Storbritannia og Tyskland kontrollen over hver sin del av øyene. Tyskland overlot i 1893 de fleste av sine øyer til Storbritannia, som opprettet et britisk protektorat.

Under den annen verdenskrig var det harde kamper om Salomonøyene, men de ble i 1944 igjen under de alliertes kontroll. 7. juli 1978 ble Salomonøyene en selvstendig stat.

Samfunn og politikk

Salomonøyene har ingen politiske partier og koalisjoner mellom uavhengige kandidater og grupper har avløst hverandre i rask rekkefølge. Stridigheter mellom folkegrupper har tidvis ført til borgerkriger og konflikten tilspisset seg fra år 2000. I 2003 gikk en flernasjonal styrke inn for å gjenopprette ro og orden. Volden hadde kostet flere hundre menneskeliv og drevet 20 000 på flukt. Den flernasjonale styrken skulle også ta tak i korrupsjon for å skape politisk stabilitet. Dette har fungert, men styrkene er der fremdeles. I 2009 ble det satt i gang en forsoningskommisjon som skulle se på den etniske konflikten.

Vold mot kvinner er utbredt og i 2009 svarte 64 % at de hadde blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep fra sin partner. Landet er preget av naturkatastrofer som tsunamier, jordskjelv og stormer, dessuten langvarige politiske konflikter preget av at landet ikke har eget militære, korrupsjon og politiske skandaler. 

Landet er med i Samveldet av Nasjoner og har den engelske monarken som statsoverhode.

Økonomi og handel

Økonomien er basert på utnytting av landets naturressurser, men det er stort sett utenlandske selskaper som stikker av med gevinsten. Rovhugst har gjort at skogen forsvinner alt for fort, noe Salomonøyene har fått hard internasjonal kritikk for. Det har også vært flere voldelige konfrontasjoner mellom lokalbefolkningen og utenlandske tømmerselskaper. I 2004 vakte rovhugsten internasjonal oppsikt, da noen øyer ble snauhugd i løpet av få uker av tømmerselskaper som tok seg selv til rette. Dette førte igjen til hard kritikk av politikerne for bestikkelser og korrupsjon.

Omstillingen fra naturalhusholdning til moderne pengeøkonomi går langsomt. Jordbruk (inkludert skogbruk og fiske) bidrog i 2003 med ca. 48 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) og ni av ti jobbet i jordbruket. Det meste dyrkes på småbruk til eget hushold, men det finnes også plantasjedrift, med dyrking av palmer (palmeolje), kakao og ris. Til tross for hvite sandstrender og tropisk klima er turismen liten. Borgerkrigen har skremt turistene bort, men i senere år har næringen vokst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Salomonøyene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  28 900
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  78,1
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  623 281
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,546
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  25,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  11,3
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  86
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,77
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,35
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  22
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  46,68
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  44
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  2,00
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  83,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  12
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,0
  Prosent
  Alfabetisme
  76,6
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  80,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  30
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  51,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,1
  Prosent
  Barnearbeid
  17,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  7
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  187 266 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data