[[suggestion]]
Salomonøyene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Honiara

Etniske grupper

Melanesisk 95,3%, polynesisk 3,1%, mikronesisk 1,2%, andre 0,4% (2009)

Språk

Malaysiskengelsk (pidginspråk) er fellesspråket for majoriteten, English (offisielt, men kun snakket av 1%-2% av befolkningen) ellers 120 ulike lokale språk

Religion

Protestanter (ulike) 73,4%, katolikker 19,6%, andre kristne 2,9%, andre/ingen 4,1% (2009)

Innbyggertall

623 281 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati og del av Samveldet

Areal

28 900 km2

Myntenhet

Salomonsk dollar

BNI pr innbygger

2 235 PPP$

Nasjonaldag

7. juli

Andre landsider

Geografi

Salomonøyene består av nesten tusen øyer, mange av dem små koralløyer og atoller, men hovedøyene er åtte større, vulkanske øyer som former to parallelle kjeder. Den sørligste av Salomonøyene er Rennell-øyen, verdens største korallatolløy. Den største av hovedøyene heter Guadalcanal, mens Malaita er tettest befolket. Flere av øyene er berglendte, og det høyeste fjellet ligger på Guadalcanal og er 2447 meter høyt. Klimaet er tropisk – varmt og fuktig hele året.

På de største øyene finnes fremdeles regnskog, men mange steder er skogen fjernet og erstattet av et savannelignende landskap med gress. I 2007 forårsaket et undersjøisk jordskjelv som målte 8,1 på Richters skala en tsunami som brakte store ødeleggelser. 34 mennesker døde og nesten 10 000 ble hjemløse.

Regnskogen på Salomonøyene blir hugget ned i alt for raskt tempo, noe som fører til jorderosjon. I tillegg er mange av korallrevene som omgir øyene døde eller døende. Øyene er sterkt utsatt for naturkatastrofer som tsunamier og jordskjelv, og ekstremvær som forverres av klimaendringer.

Historie

Den første innvandringen til Salomonøyene fant trolig sted 2000 år fvt. Den første europeer som kom dit, var den spanske sjøfareren Álvaro de Mendaña de Neira i år 1567, og han oppkalte øyene etter Bibelens kong Salomo. Senere fant verken han eller andre oppdagelsesreisende øyene igjen, og det skulle gå 200 år før de igjen fikk besøk av europeere.

I 1850-årene begynte den anglikanske kirke å drive misjon på øyene og brutal rekruttering til plantasjer i Australia begynte på samme tid. I 1885 tok Storbritannia og Tyskland kontrollen over hver sin del av øyene. Tyskland overlot i 1893 de fleste av sine øyer til Storbritannia, som opprettet et britisk protektorat.

Under den annen verdenskrig var det harde kamper om Salomonøyene, men de havnet i 1944 igjen under de alliertes kontroll. 7. juli 1978 ble Salomonøyene en selvstendig stat.

Samfunn og politikk

Den politiske situasjonen har tidligere vært ustabil, og samarbeid mellom uavhengige kandidater og grupper har avløst hverandre i rask rekkefølge. Stridigheter mellom folkegrupper har tidligere ført til borgerkriger og den etniske konflikten ble voldelig fra år 1998. I 2003 fikk Salomonøyene hjelp av en flernasjonal styrke til å gjenopprette ro og orden. Volden hadde kostet flere hundre menneskeliv og drevet 20 000 på flukt. Den flernasjonale styrken skulle også ta tak i korrupsjon for å skape politisk stabilitet. Dette har fungert, og styrkene ble sendt hjem i 2017.

Landet er et parlamentarisk demokrati og med i Det britiske samveldet, med den britiske dronningen som statsoverhode. Hun er representert gjennom en generalguvernør, valgt av Salomonøyenes nasjonalforsamling. Korrupsjon er et alvorlig problem, men dette har blitt bedre siden 2017, da en nyopprettet etterforskningsgruppe avdekket korrupsjon blant toppolitikere.

Vold mot kvinner er utbredt, og øynasjonen har mangelfulle lover for å begrense volden. I 2009 svarte 64 prosent av voksne kvinner at de hadde blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep fra sin partner.

Økonomi og handel

Økonomien er basert på utnytting av landets naturressurser, men mange utenlandske selskaper stikker av med fortjenesten. Rovhugst har gjort at skogen forsvinner alt for fort, noe Salomonøyene har fått hard internasjonal kritikk for. Det har også vært flere voldelige sammenstøt mellom lokalbefolkningen og utenlandske tømmerselskaper. I 2004 vakte rovhugsten internasjonal oppsikt, da tømmerselskaper snauhugde enkelte øyer på få uker. Etter dette fikk politikerne hard kritikk for bestikkelser og korrupsjon.

Salomonøyenes viktigste handelspartnere er Kina, Australia og andre asiatiske stater, og den viktigste eksportvaren er tømmer.

Omstillingen fra naturalhusholdning/bytteøkonomi til moderne pengeøkonomi går langsomt. Jordbruk, skogbruk og fiske bidro i 2003 med ca. 48 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) og ni av ti jobbet i jordbruket. Det meste dyrkes på småbruk til eget hushold, men det finnes også plantasjedrift, med dyrking av palmer (palmeolje), kakao og ris. Til tross for hvite sandstrender og tropisk klima er det lite turisme. Borgerkrigen har skremt turistene bort, men i senere år har næringen vokst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Salomonøyene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  186 800 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  25,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  12,70
  prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,416
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  20,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  202
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,35
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,6
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  28 900
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,76
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  77,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  88,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  60,04
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  44
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  83,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  99
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  12,3
  Prosent
  Undervektige barn
  7,9
  Prosent
  Veksthemmede barn
  31,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  68
  År
  Malariatilfeller
  171,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  75
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  78
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  76
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  76,6
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  69,5
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  2,00
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  66
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  9
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  47,9
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  51,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 303 453 622
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 132
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  7
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,51
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  11,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  25
  Prosent
 •  

  Salomonøyene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstall
  623 281
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,546
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)