[[suggestion]]
Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Areal

Norge no

385 178 km2

  • Norge i rødt
  • Kina i blått

Kina cn

9 562 910 km2

Kina er 24,83 ganger større enn Norge

Befolkning

Innbyggere

5 421 241

mennesker i Norge

1 439 323 776

mennesker i Kina

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6
1,7
barn per kvinne i Norge
1 6
1,7
barn per kvinne i Kina

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3
3
barn dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6
7 8 9
9
barn dør per 1000 levendefødte i Kina

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

15
58 790
BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge
4
15 529
BNP per innbygger i PPP-dollar i Kina

Menneskelig utvikling

Hvilken plass kommer landet på når en ser på utdanning, helse og økonomi?

19
1 av 186
Human Develompent Index for Norge
15
84 av 186
Human Develompent Index for Kina

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,9
av 10 personer er underernærte i Kina

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
9,27
tonn CO2-utslipp per person i Norge
1 2 3 4 5 6 7 4
7,54
tonn CO2-utslipp per person i Kina

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2 3 5
3,6
jordkloder i Norge
1 2 1
2,2
jordkloder i Kina

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9 3
9,3
av 10 personer har tilgang til rent vann i Kina

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5
9,5
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kina

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14
14
er forventet antall år i skolen i Norge
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13
13
er forventet antall år i skolen i Kina

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0
0,044
GII-indeksen i Norge
2
0,163
GII-indeksen i Kina

*Skalaen går mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,3
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Norge
4 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,4
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kina