[[suggestion]]
Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Palestina ps

Landareal

6 020 km2

  • Palestina i rødt
  • Israel i blått

Israel il

Landareal

22 070 km2

Israel er 3,67 ganger større enn Palestina

Befolkning

5 052 776

mennesker i Palestina

8 452 841

mennesker i Israel

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 3
3,4
barn per kvinne i Palestina
1 2 8
2,9
barn per kvinne i Israel

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
21
barn dør per 1000 levendefødte i Palestina
1 2 3 4
4
barn dør per 1000 levendefødte i Israel

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

10
37 258
BNP per innbygger i PPP-dollar i Israel

Menneskelig utvikling

Score (0-1, hvor 1 er best) som viser menneskelig utvikling, basert på utdanning, helse og økonomi.

13
0,690
HDI-index for menneskelig utvikling i Palestina
18
0,906
HDI-index for menneskelig utvikling i Israel

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

5
0,60
tonn CO2-utslipp per person i Palestina
1 2 3 4 5 6 7 8
7,86
tonn CO2-utslipp per person i Israel

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2 7
2,8
jordkloder i Israel

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7
9,7
av 10 personer har tilgang til rent vann i Palestina
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
av 10 personer har tilgang til rent vann i Israel

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7
9,7
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Palestina
1 2 3 4 5
6 7 8 9 2
9,2
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Israel

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
11
er forventet antall år i skolen i Palestina
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14
14
er forventet antall år i skolen i Israel

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1
0,100
GII-indeksen i Israel

*Skalaen går mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 10 4 5
6 7 8 9 10
3,0
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Palestina
4 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,4
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Israel