[[suggestion]]
San Marino
Flagget til San Marino

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Marino

Etniske grupper

Sanmarinere, italienere

Språk

Italiensk

Religion

Katolsk kristendom

Innbyggertall

33 557

Styreform

Republikk

Areal

60 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

60 933 PPP$

Nasjonaldag

3. september

Andre landsider

Geografi

San Marino ligger i en fjellskråning av Apenninene totalt omsluttet av Italia. Landet består hovedsakelig av et fjell og de nærliggende områdene rundt. Landets høyeste topp er Monte Titano på 750 moh. Elvene Ausa og Marano renner gjennom de lavereliggende områdene og munner ut i Adriaterhavet, mens elven San Marino renner nordover og flyter sammen med Marecchia i Italia. Landet har en blanding av middelhavsklima og et mer kontinentalt, mellomeuropeisk klima. Om vinteren kan det komme frost og snø, mens somrene er varme og relativt tørre.

San Marino har relativt få klimautfordringer. Trafikk og jordbruk, spesielt i de nærliggende italienske områdene, fører til noe luftforurensning. Landets jordbruksområder har også minsket som følge av urbanisering i de senere årene.

Historie

San Marinos historie går tilbake til begynnelsen av 300-tallet, da st. Marino (San Marino) ledet en kristen menighet opp i fjellene for å unnslippe forfølgelse. Menigheten grunnla et kloster, som senere ble en festning. I områdene rundt utviklet det seg en liten landsby. Den lille festningen og landsbyen unnslapp okkupasjonsforsøk fra nærliggende stater, og forble selvstendig på grunn av sin isolerte beliggenhet i fjellene. San Marino fikk sin første grunnlov i 1599, og i 1631 anerkjente paven landets selvstendighet. Da de italienske småstatene gikk sammen og dannet et land i 1861, valgte San Marino å forbli uavhengig.

Siden 1862 har San Marino og Italia en avtale om evig vennskap og godt naboskap, som også garanterer at Italia beskytter San Marino militært. Avtalen ble bekreftet i 1939 og revidert i 1971. San Marino er ikke medlem av EU, men inngikk en tollavtale i 1993 med alle EU-land. Siden 2002 har landet også benyttet euro som den offisielle valutaen. San Marino har imidlertid et eget medlemskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet, og ble selvstendig medlem av FN i 1992.

Samfunn og politikk

San Marino er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Landet er verdens eldste republikk, og har bevart mye av sitt originale latinske politiske system fra 301. Landet har to statsoverhoder og regjeringsledere som kalles kapteinsregenter, som velges av den lovgivende forsamlingen hvert halvår. Kapteinsregentene kan kun bli gjenvalgt etter tre år. Den lovgivende forsamlingen velges i allmenne valg for fem år av gangen. Forsamlingen velger en regjering og statskongress ut fra sine medlemmer. San Marino er nært knyttet til det italienske politiske systemet. Landene har en tollunion, og det er Italia som ivaretar landets internasjonale interesser. Også rettsvesenet er i praksis del av det italienske rettssystemet.

San Marino har et godt fungerende helsevesen og en høyt utdannet befolkning. Levestandarden er på høyde med de mest velstående delene av Italia. Kvinner og menn er likestilt innenfor landets lover, og etter 1973 har kvinner rett til å bli valgt som kapteinsregenter. Giftemål mellom likekjønnede sanmarinere er ikke tillatt, men fra og med 2019 har landet tillatt og anerkjent likekjønnede partnerskap.

Økonomi og handel

San Marinos økonomi er nært knyttet til den italienske. Da finanskrisen, og den følgende eurokrisen, rammet Italias økonomi, fikk dette store konsekvenser for San Marino. Landet ble tvunget til å endre pensjonssystemet, skattesystemet og kutte de offentlige utgiftene. Etter flere år med budsjettunderskudd og minskende bruttonasjonalprodukt har økonomien stabilisert seg. I dag har landet svært lav arbeidsledighet og en av verdens høyeste bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Turisme og turistnæringen er den viktigste inntekten for San Marino, og bidrar med over 50 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. De største industriene er bank, elektronikk og keramikk. San Marino var lenge kjent som et skatteparadis, men etter finanskrisen har landet åpnet økonomien. Gradvis har skattene blitt økt, og landet har inngått en åpenhetsavtale med Italia for å bli kvitt sitt rykte som skatteparadis. De viktigste eksportvarene er bygningsstein, ost, kastanjer, vin, ullvarer, keramikk, og håndverksvarer. Over 90 prosent av eksporten går til Italia. Andre viktige inntekter for staten er salg av mynter og frimerker, begge svært ettertraktet av samlere og entusiaster for sin sjeldenhet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for San Marino på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  94,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  557
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  60
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,99
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,0
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  1
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  0
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  0
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,7
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  26,67
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  78
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 632 860 041
  US Dollar
  BNP per innbygger
  48 888
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,26
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  60,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  33 557
  tall