[[suggestion]]
San Marino

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Marino

Etniske grupper

Sanmariner, italienere

Språk

Italiensk

Religion

Katolsk kristendom

Styreform

Republikk

Areal

60 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

60 933 PPP$

Nasjonaldag

3. september

Andre landsider

Geografi

San Marino ligger på skråningene av Apenninene-fjellkjeden. Det høyeste partiet er Monte Titano (750 moh.). Gjennom området strømmer elvene Ausa og Marano, som går ut i Adriaterhavet og elven San Marino, som renner nordover og flyter sammen med Marecchia. San Marino ligger i en overgangssone mellom middelhavsklima og et mer kontinentalt, mellomeuropeisk klima. Om vinteren er det frost og snø, mens sommeren er varm og relativt tørr. Vegetasjonen varierer med høyden, og omfatter bl.a. kastanje, pinje, sypress, eik, ask og poppel og et stort mangfold av blomsterarter. Dyrelivet omfatter blant annet muldvarp, piggsvin, rødrev, grevling, mår, snømus og hare. Mer enn 100 fuglearter finnes i San Marino, blant annet tårnfalk, tårnugle, tårnseiler, svartrødstjert og kjernebiter.

Historie

I følge tradisjonen går San Marinos historie tilbake til begynnelsen av 300-tallet e.Kr., da den hellige Marino og en gruppe kristne slo seg ned i fjellene for å unnslippe forfølgelse. Castellum Sancti Marini, et kloster som ble bygget til Marinos ære, er omtalt i skriftlige kilder fra år 754. En landsby grodde frem rundt klosteret og på 1100-tallet slapp San Marino unna okkupasjon på grunn av sin isolerte beliggenhet og sine fjellfestninger.

San Marino fikk sin første grunnlov i 1599, og i 1631 anerkjente paven landets selvstendighet. Da de italienske småstatene gikk sammen i 1861, valgte San Marino å forbli uavhengig. Men i 1862 inngikk San Marino og Italia en avtale om evig vennskap og godt naboskap, og San Marino stilte seg under Italias beskyttelse. Avtalen ble bekreftet i 1939 og revidert i 1971.

Samfunn og politikk

San Marino er en uavhengig republikk, men i praksis er den godt integrert i det italienske politiske systemet. Blant annet er Italia og San Marino i tollunion, og det er Italia som ivaretar landets interesser i utlandet.  Også rettsvesenet i San Marion er i praksis del av det italienske rettssystemet. Men, San Marino har eget medlemskap i OSSE og Europarådet, og ble selvstendig medlem av FN i 1992. Statsoverhoder og regjeringsledere i San Marion kalles ”kapteinsregenter” og velges for et halvt år av gangen. 

Økonomi og handel

Mange industribedrifter er del av italienske bedrifter og mye av industriproduksjonen går til Italia. Turismen er svært viktig for landets økonomi og salg av mynter og frimerker er viktige inntektskilder. Viktigste eksportvarer er bygningsstein, ost, kastanjer, vin, ullvarer, keramikk, og håndverksvarer.

Det er svært lav arbeidsledighet i landet og lave skatter. Utlendinger har villet ha pengene sine i sanmarinske banker og landet har gjerne blitt kalt et skatteparadis. Men etter finanskrisa i 2008-9, har San Marino lovet å ha en mer åpen økonomi, noe som vil minke stempelet som skatteparadis. San Marino har Euro som valuta, men er ikke medlem i EU. Det er store politiske uenigheter om medlemskap.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for San Marino på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  94,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  60
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,99
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,0
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  1
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  0
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  0
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,7
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  26,67
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  78
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 632 860 041
  US Dollar
  BNP per innbygger
  48 888
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,26
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  60,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  San Marino

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  33 557
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)