[[suggestion]]
São Tomé og Príncipe

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

São Tomé

Etniske grupper

Mestis, angolares (etterkommere av angolske slaver), forro-folk (etterkommere av frigjorte slaver), servicais (kontraktsarbeidere fra Angola, Mosambik, og Kapp Verde), tongas (barn av servicais født i landet), europeere (hovedsakelig portugisere), asiatere (hovedsakelig kinesere)

Språk

Portugisisk (offisielt) 98,4%, forro 36,2%, Kapp-Verde kreolsk (versjon av portugisisk) 8,5%, fransk 6,8%, Angola kreolsk (versjon av portugisisk) 6,6%, engelsk 4,9%, lunguie 1%, andre 2,4% (2012)

Religion

Katolikker 55,7%, adventister 4,1%, Assembly of God (pinsebevegelse) 3,4%, Den nyapostoliske kirke 2,9%, Mana kristne kirke 2,3%, Universelle kirken (Universal Kingdom of God) 2%, Jehovas vitner 1,2%, andre 6,2%, uspesifisert 1% (2012)

Innbyggertall

208 818 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

690 km2

Myntenhet

Dobra

BNI pr innbygger

3 237 PPP$

Nasjonaldag

12.juli

Andre landsider

Geografi

Landet består av øyene São Tomé og Príncipe, samt de mindre øyene Caroço, Pedras, Tinhosas og Rõlas. Begge hovedøyene er av vulkansk opprinnelse, og er preget av et kupert og bratt terreng. Landets høyeste topp er Pico de São Tomé på 2024 moh. Langs kysten er det lavland, klipper og sandstrender. Flere elver og bekker renner ned fra høylandet og danner store fossefall. De høyeste fjellene er dekket av fjellregnskog, mens lavlandet, der det ikke er oppdyrket, er dekket av tropisk regnskog. Begge hovedøyene er toppene av bratte undersjøiske vulkaner som skråner bratt ned i det havet utenfor kysten. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året. Fra oktober til mai er det regntid.

De største miljøproblemene i landet er knyttet til avskoging og jordbruk. Overbeite og hogst av den opprinnelige regnskogen har ført til utbredt jorderosjon og dårlig jordkvalitet. Nord på São Tomé har den opprinnelige regnskogen blitt helt erstattet av savanner med gress og buskas.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i São Tomé og Príncipe ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

São Tomé og Príncipe var ubebodde da de ble oppdaget av portugisiske sjøfarere i 1471. I 1522 ble øyene den første portugisiske kolonien i Afrika, og utviklet seg til å bli den første plantasjeøkonomien i tropene. For å skaffe arbeidskraft til øyenes sukkerplantasjer ble slaver hentet fra Benin, Gabon, Kongo og Angola. Sukkerindustrien ble imidlertid raskt utkonkurrert av den mer lønnsomme slavehandel-industrien over Atlanterhavet. Øyenes sentrale plassering mellom Afrika og Amerika gjorde dem til et viktig stoppested for slavehandelskipene, og en stor industri rundt slavehandelen vokste frem.

Blant den frie kreolbefolkningen (blanding av afrikanske og europeiske innbyggere) vokste det frem en sterk motstand mot det portugisiske styret og slaveriet. Da slaveriet formelt ble opphevet i 1875, og slavehandelen tok slutt, utviklet øyene en ny plantasjeøkonomi basert på kontraktsarbeidere. Arbeidernes levekår og arbeidsrettigheter forble imidlertid like dårlige som under slaveriet, og misnøyen mot den portugisiske kolonimakten vokste. Arbeidsforholdene var i realiteten en moderne form for slaveri helt frem til midten av 1900-tallet. Etter langvarig misnøye og protester mot kolonimakten oppnådde São Tomé og Príncipe selvstendighet i 1975.

Samfunn og politikk

São Tomé og Príncipe har vært preget av politiske opptøyer og militærkupp siden selvstendigheten. Landet fikk ny grunnlov i 1990, og hadde sitt første demokratiske maktskifte i 1991. Landet er en demokratisk presidentstyrt republikk. Presidenten velges i allmenne valg for fem år, og kan gjenvelges en gang. Den lovgivende makten ligger hos nasjonalforsamlingen. De velger en regjering som må godkjennes av presidenten. I 1994 fikk Príncipe indre selvstyre, med et parlament og en regjering som styrer interne spørsmål på øya.

Selv etter den nye grunnloven og de demokratiske reformene på 1990-tallet har landet hatt politiske opptøyer og kuppforsøk. De siste kuppforsøkene fant sted i 2003 og i 2009. Til tross for urolighetene har landet hatt en økende levestandard og minskende fattigdom. Landet har et fungerende helsevesen, noe som har bidratt til å senke barnedødeligheten og øke den forventede levealderen. Velferdsgoder som helseforsikring og pensjon dekker imidlertid kun de som er formelt ansatt i en bedrift. Dette gjør at majoriteten av den fattige befolkningen, som hovedsakelig livnærer seg av jordbruk for eget forbruk, ikke er dekket.

Økonomi og handel

São Tomé og Príncipe har hatt en svak økonomisk vekst de siste årene. Store deler av utenlandsgjelden har blitt slettet, og landet samarbeider tett med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) for å bekjempe fattigdom. Til tross for veksten lever fortsatt over 65 prosent av befolkningen i fattigdom, og over 30 prosent i absolutt fattigdom.

På 2000-tallet ble det oppdaget store oljeforekomster i havområdene rundt øyene. Det er ventet at denne næringen vil føre til sterk økonomisk vekst i de kommende tiårene. Jordbruket er i dag den viktigste næringen, og sysselsetter rundt 18 prosent av befolkningen. Kakao er det viktigste jordbruksproduktet, og landets viktigste eksportvare. Produksjonen og eksporten av kakao har imidlertid vært ustabil og variert i takt med prisene på verdensmarkedet, noe som fører til økonomisk usikkerhet. Industrisektoren er lite utviklet, og sysselsetter rundt 16 prosent av befolkningen. De viktigste industriproduktene er tekstiler og forbruksvarer. Fiske og turisme er andre industrier som er ventet å vokse i de kommende årene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for São Tomé og Príncipe på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  40 270 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  32,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,092
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  66,20
  prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,589
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,473
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  66
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  62,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  86,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  213
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  114
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,59
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,9
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  960
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,78
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  55,8
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  58
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  95,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  2,25
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  46
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,1
  Indeks (0-120)
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  5
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  10,2
  Prosent
  Undervektige barn
  4,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  17,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  65
  År
  Malariatilfeller
  11,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  156
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  92
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  118
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,7
  Prosent
  Alfabetisme
  90,1
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,1
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,524
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  24,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  36,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  18,18
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  1,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  39
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  65,4
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  21,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  392 570 293
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 921
  US Dollar
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  15
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,63
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  29,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  208 818
  tall