[[suggestion]]
São Tomé og Príncipe

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

São Tomé

Etniske grupper

Mestis, angolares (etterkommere av angolske slaver), forro-folk (etterkommere av frigjorte slaver), Kapp-Verde-folk "servicais" (kontraktsarbeidere fra Angola, Mosambik, og Kapp Verde), tongas (barn av servicais født i landet), europeere(hovedsakelig portugisere), asiatere (hovedsakelig kinesere)

Språk

Portugisisk (offisielt) 98.4%, saotomesisk 36.2%, Kapp-Verde kreolsk (versjon av portugisisk) 8.5%, fransk 6.8%, Angola kreolsk (versjon av portugisisk) 6.6%, engelsk 4.9%, lunguie 1%, andre 2.4% (mer enn 100% siden mange oppga flere språk) (2012)

Religion

Katolikker 55.7%, adventister 4.1%, Assembly of God (pinsebevegelse) 3.4%, Den nyapostoliske kirke 2.9%, Mana kristne kirke 2.3%, Universelle kirken (Universal Kingdom of God) 2%, Jehovas vitner 1.2%, andre 6.2%, uspesifisert 1% (2012)

Styreform

Republikk

Areal

690 km2

Myntenhet

Dobra

BNI pr innbygger

3 237 PPP$

Nasjonaldag

12.juli

Andre landsider

Geografi

Landet består av øyene São Tomé og Príncipe av de mindre øyene Caroço, Pedras, Tinhosas og Rõlas. Øyene ligger ca. 27 mil fra kysten av Gabon. Begge hovedøyene er av vulkansk opprinnelse og har lavland langs kysten og et høyere innland. Høyeste punkt er Pico de São Tomé, på 2024 moh. Tropisk regnskog dekker de nedre delene av øyene som ikke er oppdyrket. På grunn av avstanden til fastlandet omfatter pattedyrfaunaen bare 8 naturlig forekommende arter, for det meste flaggermus. Minst 135 fuglearter er observert og over halvparten av disse er fremmede arter. Klimaet er varmt og fuktig med få temperaturvariasjoner gjennom året.

Miljøproblemer i landet er avskoging, jorderosjon og utmatting av jorda.

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i São Tomé og Príncipe ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Da São Tomé og Príncipe ble oppdaget av portugisiske sjøfarere i 1471, var øygruppen ubebodd. Øyene ble en viktig mellomstasjon i slavehandelen og var den første portugisiske kolonien i Afrika. Slaver ble hentet fra Benin, Gabon, Kongo og Angola, og landet ble den første plantasjeøkonomien i tropene. På 1500-tallet startet eksporten av slaver til Amerika, noe som gjorde øyas plassering veldig sentral, noe som igjen førte til kniving med andre kolonimakter, særlig på 1600-tallet. Det var mange slaveopprør fra begynnelsen av 1500-tallet, flere av dem ble slått brutalt ned. For å øke innbyggertallet, og dermed arbeidskraften, ble det oppmuntret til ekteskap mellom afrikanere og europeere, og det vokste frem en egen kreolbefolkning (mix) og -kultur. Motstand mot det portugisiske styret og slaveriet hadde særlig feste i denne gruppen frie kreoler, kjent som forros. Motstanden vokste helt til en sterk frigjøringsbevegelse ble etablert på 1960-tallet. Etter revolusjonen i Portugal ble São Tomé og Príncipe selvstendig 12. juli 1975.

Samfunn og politikk

Da landet ble selvstendig, forlot de fleste portugiserne landet og tok med seg viktig kompetanse og kapital. Regjeringen førte en sosialistisk politikk og nasjonaliserte de største plantasjene. Likevel opplevde de økonomisk nedgang, særlig fordi mye av ekspertisen hadde dratt. I tillegg ble det interne politiske problemer og flere kuppforsøk, blant annet i 1977 og 1988. Etter dette ble det satt i gang en demokratiseringsprosess, og i 1990 ble en ny grunnlov vedtatt og flerpartisystem innført. Det første frie valget ble holdt i 1991 og førte til et maktskifte. I 1994 ble øya Príncipe gitt indre selvstyre, med parlament og regjering. Også etter at frie valg ble innført har det vært kuppforsøk, senest i 2003 og muligens planlegging av kuppforsøk i 2009.

São Tomé og Príncipe har opprettholdt nære forbindelser med Portugal etter selvstendigheten, og har også utstrakt kontakt med de øvrige tidligere portugisiske kolonier i Afrika, fremfor alt Angola, som har bistått både økonomisk og militært. Omtrent 30 prosent av den voksne befolkningen er analfabeter.

Økonomi og handel

São Tomé og Príncipe har de senere år fått slettet store deler av sin utenlandsgjeld. De samarbeider også med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) om programmer for fattigdomsreduksjon. Kakao har vært landets viktigste eksportartikkel, men produksjonen og prisnivået har vært variabelt og gjort næringen sårbar. Jordbruket sysselsetter i dag en stor del av befolkningen. I 1990-årene ble det utviklet en betydelig produksjon av blomster for eksport. Fiske står for 10 % av sysselsetningen og det er beregnet at næringen kan ekspanderes for eksport, og det er ubenyttede ressurser i landets skoger. Det satses også på å utvikle turismen. Det viktigste er likevel oljefunnene som ble gjort på 2000-tallet som ventes å føre til dramatiske endringer av øysamfunnet. Anslag fra 2006 antyder oljereserver tilsvarende 11 milliarder fat i et havområde mellom São Tomé og Príncipe og Nigeria. Funnet forvaltes av de to land i fellesskap, og inntekter fra oljeutvinningen skal deles. USA har også jobbet for å bedre relasjonene med landet etter at de fant olje.

São Tomé og Príncipe er nummer 143 av 169 på FNs indeks over menneskelig utvikling (2015).

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for São Tomé og Príncipe på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  40 270 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  32,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,092
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  66,20
  prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  10,2
  Prosent
  Undervektige barn
  4,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  17,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  65
  År
  Malariatilfeller
  11,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  268
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  92
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  118
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,7
  Prosent
  Alfabetisme
  90,1
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,1
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  24,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  35,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  18,18
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  1,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  39
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  17
  Prosent
  Tilgang til strøm
  65,4
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  21,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 921
  US Dollar
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  10
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  211 910 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  1,63
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  960
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  55,8
  Prosent
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  208 818
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,524
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,589
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  66
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  86,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  53
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,79
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,59
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,10
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  3,36
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  95,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,907
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  8,15
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  46
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,1
  Indeks (0-120)
 •  

  São Tomé og Príncipe

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  2
  Prosent