[[suggestion]]
Senegal

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dakar

Etniske grupper

Wolof 38.7%, pular 26.5%, serer 15%, mandinka 4.2%, jola 4%, soninke 2.3%, andre 9.3% (2011)

Språk

Fransk(offisielt), Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka

Religion

Muslimer 95.4% (mye Sufi), kristne 4.2% (mest katolikker), animister 0.4% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

196 710 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 566 PPP$

Nasjonaldag

4.april

Andre landsider

Geografi

Senegal er et lite land i Vest-Afrika. Halvøya Kapp Vert, der hovedstaden Dakar ligger, er det vestligste punktet på det afrikanske fastlandet. Landet Gambia ligger som en stripe fra kysten og inn i landet. Senegal har et tropisk regnklima i sør og et steppeklima i nord. Den nordlige delen tilhører det tørre Sahelbeltet. Regnperioden varer fra juni til oktober. Nedbøren ustabil, og det er ofte tørkeperioder.

Størstedelen av Senegal består av lavland, og langs kysten er det mangrovesumper. Vegetasjonen preges av de ulike klimasonene. I Sahelsonen er det savanne med tornete busker og tørt klima, men mot sør blir savannen frodig. En fjerdedel av landet er skog, og i sørvest er det tropisk regnskog. 

I Senegal finner man nasjonalparken Niokolo Koba, som er et av Vest-Afrikas rikeste områder for store pattedyr og fugler. Miljøproblemer i Senegal er avskoging, overbeite, jorderosjon, forørkning og overfiske. Mange dyrearter er truet av krypskyttere.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Senegal ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd folk i Senegal i minst 15 000 år. Deler av området som i dag utgjør Senegal var i perioder med i de mektige kongerikene Ghana, Mali og Songhai. Etter hvert etablerte det seg flere riker som besto av woloffolk nord for Gambiaelven. I Casamance i sør levde blant annet diolafolket. På midten av 1400-tallet kom portugisiske sjøfarere til området.

Etter hvert begynte også Frankrike, Nederland og Storbritannia rivaliseringen om hvem som skulle kontrollere området, som lå strategisk plassert for overfart av slaver til Amerika. Ved Berlin-konferansen i 1884-1885 delte europeerne det afrikanske kontinentet mellom seg. Store deler av Vest-Afrika ble fransk. I 1895 ble konføderasjonen Fransk Vest-Afrika dannet, med Dakar som hovedstad.

Senegal deltok på de alliertes side i andre verdenskrig, og mange senegalesere omkom. Etter krigen vokste det frem nasjonalistiske krav og en panafrikansk bevegelse. I 1946 fikk alle innbyggere i de franske koloniene status som borgere, med stemmerett til det franske parlament. I 1958 ble Senegal et selvstyrt område, før landet ble selvstendig i 1960. I praksis ble Senegal en ettpartistat, men på 1970-tallet ble det tillatt med opposisjonspartier.

Samfunn og politikk

Senegal har en president med mye makt, og et relativt uavhengig rettsvesen. Til tross for brudd på politiske rettigheter og demokratisk praksis er Senegal holdt frem som et eksempel på fungerende politisk demokrati i Afrika. Ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet er nedfelt i grunnloven. Senegal var et av de første landene i Afrika som fikk et flerpartisystem, og det er mange politiske partier landet.

Partier som er basert på religion eller etnisitet er imidlertid forbudt. Det har aldri vært militær- eller statskupp i landet, slik det har i mange av nabolandene. Sør i landet har imidlertid Bevegelsen for Casamances demokratiske krefter (MFDC) drevet en væpnet kamp for selvstendighet siden 1982. Provinsen Casamance er avskåret fra resten av landet av Gambia, og MDFC mener regjeringen i Dakar forsømmer provinsen. Dessuten er det andre kulturelle og religiøse tradisjoner i regionen. Foreløpig har forsøkene på fredsforhandlinger mellom regjeringen og MFDC gått i stå.

Økonomi og handel

Senegals hovedstad Dakar er et handelssenter med tog- og veiforbindelse østover i Sahelregionen. Industrisektoren er forholdsvis godt utviklet, og er for det meste lokalisert i og ved Dakar. Senegals ledende stilling i regionen har sørget for en bredere industri enn de fleste andre afrikanske land, og en mer robust økonomi. Likevel er ikke økonomien særlig stor, og Senegal er et fattig land når du ser på bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Hovednæringen for folk flest er jordbruk og fiske. På grunn av kolonitiden har jordbruket vært ensformig fokusert på peanøtter, noe som gjorde økonomien veldig sårbar. Fra 1990-årene har Senegal jobbet med å gjøre seg mindre avhengig av peanøtter. Landet har satset på turisme, eksport av fosfat, tekstil og fiske. Fisk og salg av lisenser har blitt Senegals fremste eksportvare de siste 20 årene. Utenlandsk bistand er også en viktig inntektskilde. På 80-90-tallet gjennomførte landet privatiseringsreformer som en del av avtaler for å få bistand av Verdensbanken.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Senegal er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Senegal har et veldig nært forhold til Frankrike som følge av kolonitiden og lang felles historie. Frankrike har fortsatt militær tilstedeværelse i landet, selv om den er mye mindre enn den pleide å være. Senegal og Frankrike har en militær samarbeidsavtale.

Foruten Frankrike har Senegal generelt et godt forhold til Vesten, særlig USA. Senegal har ofte støttet USA i FNs sikkerhetsråd. De to landene har også en forsvarsavtale. I følge den skal amerikanske soldater bistå Senegal i kampen mot terrorisme i Vest-Afrika. De får også tilgang til flyplasser og militære installasjoner.

Senegal har inngått flere avtaler om økt økonomisk samarbeid og handel med Kina de siste årene. Tidligere har forholdet mellom landene vært spent, fordi Senegal anerkjente Taiwan som en selvstendig stat. I 2005 gjenopprettet landene sin diplomatiske forbindelse.

Senegal og Egypt er begge medlemmer i Organisasjonen for Islamsk samarbeid (OIC), som arbeider for å sikre og beskytte muslimske interesser og for å skape internasjonal fred.

Senegal har deltatt i mange internasjonale og regionale fredsbevarende styrker, ledet av både FN og Den afrikanske union. Senegal har bidratt til fredsstyrker i Libanon, Liberia, Den sentralafrikanske republikk og Elfenbenskysten, og har deltatt i et fransk initiativ om opprettelsen av en afrikansk militær reaksjonsstyrke.

Tips

Senegal frykter at ekstremisme skal spre seg, og ønsker å sette en stopper for Al Qaida på den arabiske halvøy.

Senegal er med i koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia, og har på den måten valgt side i konflikten. Koalisjonen bomber allerede houthi-mål i Jemen for å nedkjempe houthi-bevegelsen. Senegal vil i Sikkerhetsrådsmøtet kanskje søke allianse med Egypt, som også deltar i koalisjonen. Senegal er et land som sjelden sitter i Sikkerhetsrådet, og det er viktig for dem å vise handlekraft, for eksempel ved at Sikkerhetsrådet klarer å vedta en resolusjon.

Landet kan være positive til invasjon av Houdeida som Saudi-Arabia planlegger, så lenge det legges til rette for ordninger som sikrer at den humanitære situasjonen ikke blir forverret.

Senegal skriver på sin FN-delegasjons nettside at de holder menneskerettighetene høyt, og vil jobbe for å styrke dialog som metode for å nå disse.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Senegal på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  196 710
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  43,0
  Prosent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  16 294 270
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,521
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,505
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  60
  År
  Forventet levealder for kvinner
  61
  År
  Forventet levealder for menn
  59
  År
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  38,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  39,4
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  10,0
  Prosent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 914
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  51 797
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  18 031
  Personer
  Internt fordrevne
  22 000
  Internt fordrevne
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  25
  Fredsindeksen
  1,849
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  34
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  138
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,61
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,91
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  31
  Drapsrate
  7,38
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  72,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,886
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  40,45
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  45
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  23,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  21,9
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  79,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  69,8
  Prosent
  Alfabetisme
  55,6
  Prosent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  78,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  48
  Prosent
 •  

  Senegal

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  22,8
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  61
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  5 654 718 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data