[[suggestion]]
Senegal

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dakar

Etniske grupper

Wolof 38.7%, pular 26.5%, serer 15%, mandinka 4.2%, jola 4%, soninke 2.3%, andre 9.3% (2011)

Språk

Fransk(offisielt), Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka

Religion

Muslimer 95.4% (mye Sufi), kristne 4.2% (mest katolikker), animister 0.4% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

196 710 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 566 PPP$

Nasjonaldag

4.april

Andre landsider

Geografi

Senegal er et lite land i Vest-Afrika. Halvøya Kapp Vert, der hovedstaden Dakar ligger, er det vestligste punktet på det afrikanske fastlandet. Landet Gambia ligger som en stripe fra kysten og inn i landet. Senegal har et tropisk regnklima i sør og et steppeklima i nord. Den nordlige delen tilhører det tørre Sahelbeltet. Regnperioden varer fra juni til oktober. Nedbøren ustabil, og det er ofte tørkeperioder.

Størstedelen av Senegal består av lavland, og langs kysten er det mangrovesumper. Vegetasjonen preges av de ulike klimasonene. I Sahelsonen er det savanne med tornete busker og tørt klima, men mot sør blir savannen frodig. En fjerdedel av landet er skog, og i sørvest er det tropisk regnskog. 

I Senegal finner man nasjonalparken Niokolo Koba, som er et av Vest-Afrikas rikeste områder for store pattedyr og fugler. Miljøproblemer i Senegal er avskoging, overbeite, jorderosjon, forørkning og overfiske. Mange dyrearter er truet av krypskyttere.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Senegal ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd folk i Senegal i minst 15 000 år. Deler av området som i dag utgjør Senegal var i perioder med i de mektige kongerikene Ghana, Mali og Songhai. Etter hvert etablerte det seg flere riker som besto av woloffolk nord for Gambiaelven. I Casamance i sør levde blant annet diolafolket. På midten av 1400-tallet kom portugisiske sjøfarere til området.

Etter hvert begynte også Frankrike, Nederland og Storbritannia rivaliseringen om hvem som skulle kontrollere området, som lå strategisk plassert for overfart av slaver til Amerika. Ved Berlin-konferansen i 1884-1885 delte europeerne det afrikanske kontinentet mellom seg. Store deler av Vest-Afrika ble fransk. I 1895 ble konføderasjonen Fransk Vest-Afrika dannet, med Dakar som hovedstad.

Senegal deltok på de alliertes side i andre verdenskrig, og mange senegalesere omkom. Etter krigen vokste det frem nasjonalistiske krav og en panafrikansk bevegelse. I 1946 fikk alle innbyggere i de franske koloniene status som borgere, med stemmerett til det franske parlament. I 1958 ble Senegal et selvstyrt område, før landet ble selvstendig i 1960. I praksis ble Senegal en ettpartistat, men på 1970-tallet ble det tillatt med opposisjonspartier.

Samfunn og politikk

Senegal har en president med mye makt, og et relativt uavhengig rettsvesen. Til tross for brudd på politiske rettigheter og demokratisk praksis er Senegal holdt frem som et eksempel på fungerende politisk demokrati i Afrika. Ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet er nedfelt i grunnloven. Senegal var et av de første landene i Afrika som fikk et flerpartisystem, og det er mange politiske partier landet.

Partier som er basert på religion eller etnisitet er imidlertid forbudt. Det har aldri vært militær- eller statskupp i landet, slik det har i mange av nabolandene. Sør i landet har imidlertid Bevegelsen for Casamances demokratiske krefter (MFDC) drevet en væpnet kamp for selvstendighet siden 1982. Provinsen Casamance er avskåret fra resten av landet av Gambia, og MDFC mener regjeringen i Dakar forsømmer provinsen. Dessuten er det andre kulturelle og religiøse tradisjoner i regionen. Foreløpig har forsøkene på fredsforhandlinger mellom regjeringen og MFDC gått i stå.

Økonomi og handel

Senegals hovedstad Dakar er et handelssenter med tog- og veiforbindelse østover i Sahelregionen. Industrisektoren er forholdsvis godt utviklet, og er for det meste lokalisert i og ved Dakar. Senegals ledende stilling i regionen har sørget for en bredere industri enn de fleste andre afrikanske land, og en mer robust økonomi. Likevel er ikke økonomien særlig stor, og Senegal er et fattig land når du ser på bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Hovednæringen for folk flest er jordbruk og fiske. På grunn av kolonitiden har jordbruket vært ensformig fokusert på peanøtter, noe som gjorde økonomien veldig sårbar. Fra 1990-årene har Senegal jobbet med å gjøre seg mindre avhengig av peanøtter. Landet har satset på turisme, eksport av fosfat, tekstil og fiske. Fisk og salg av lisenser har blitt Senegals fremste eksportvare de siste 20 årene. Utenlandsk bistand er også en viktig inntektskilde. På 80-90-tallet gjennomførte landet privatiseringsreformer som en del av avtaler for å få bistand av Verdensbanken.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Senegal er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Senegal har et veldig nært forhold til Frankrike som følge av kolonitiden og lang felles historie. Frankrike har fortsatt militær tilstedeværelse i landet, selv om den er mye mindre enn den pleide å være. Senegal og Frankrike har en militær samarbeidsavtale.

Foruten Frankrike har Senegal generelt et godt forhold til Vesten, særlig USA. Senegal har ofte støttet USA i FNs sikkerhetsråd. De to landene har også en forsvarsavtale. I følge den skal amerikanske soldater bistå Senegal i kampen mot terrorisme i Vest-Afrika. De får også tilgang til flyplasser og militære installasjoner.

Senegal har inngått flere avtaler om økt økonomisk samarbeid og handel med Kina de siste årene. Tidligere har forholdet mellom landene vært spent, fordi Senegal anerkjente Taiwan som en selvstendig stat. I 2005 gjenopprettet landene sin diplomatiske forbindelse.

Senegal og Egypt er begge medlemmer i Organisasjonen for Islamsk samarbeid (OIC), som arbeider for å sikre og beskytte muslimske interesser og for å skape internasjonal fred.

Senegal har deltatt i mange internasjonale og regionale fredsbevarende styrker, ledet av både FN og Den afrikanske union. Senegal har bidratt til fredsstyrker i Libanon, Liberia, Den sentralafrikanske republikk og Elfenbenskysten, og har deltatt i et fransk initiativ om opprettelsen av en afrikansk militær reaksjonsstyrke.

Tips

Senegal frykter at ekstremisme skal spre seg, og ønsker å sette en stopper for Al Qaida på den arabiske halvøy.

Senegal er med i koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia, og har på den måten valgt side i konflikten. Koalisjonen bomber allerede houthi-mål i Jemen for å nedkjempe houthi-bevegelsen. Senegal vil i Sikkerhetsrådsmøtet kanskje søke allianse med Egypt, som også deltar i koalisjonen. Senegal er et land som sjelden sitter i Sikkerhetsrådet, og det er viktig for dem å vise handlekraft, for eksempel ved at Sikkerhetsrådet klarer å vedta en resolusjon.

Landet kan være positive til invasjon av Houdeida som Saudi-Arabia planlegger, så lenge det legges til rette for ordninger som sikrer at den humanitære situasjonen ikke blir forverret.

Senegal skriver på sin FN-delegasjons nettside at de holder menneskerettighetene høyt, og vil jobbe for å styrke dialog som metode for å nå disse.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Senegal på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Areal
    196 710
    Kvadratkilometer
    Arealbruk, dyrkbar mark
    16,6
    Prosent av totalt landareal
    Landområder dekket av skog
    43,0
    Prosent
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Befolkningstall
    16 294 270
    tall
    Fruktbarhetstall
    4,6
    Antall barn per kvinne
    Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
    0,521
    Skala: 0-1 (der 0 er best)
    HDI - indeks for menneskelig utvikling
    0,505
    Skala: 0-1 (der 1 er best)
    Forventet levealder
    60
    År
    Forventet levealder for kvinner
    61
    År
    Forventet levealder for menn
    59
    År
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Atomkraft
    Mangler data
    millioner kilowattimer (kWh)
    Fornybar energi
    Mangler data
    Prosent fornybar av totalt energikonsum
    Strømforbruk pr innbygger
    Mangler data
    Kwt per innbygger
    Tilgang til strøm
    Mangler data
    Prosent
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Ekstrem fattigdom
    38,0
    Prosent
    Befolkning som lever i slum i byer
    38,8
    Prosent av bybefolkningen
    Underernært befolkning
    10,0
    Prosent
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Asylsøkere etter ankomstland
    2 914
    Personer
    Flyktninger, etter land de har flyktet fra
    51 797
    Personer
    Flyktninger, flyktet til
    18 031
    Personer
    Internt fordrevne
    22 000
    Internt fordrevne
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Antall drepte i væpnede konflikter
    25
    Fredsindeksen
    1,849
    Skala: 1-5 (1 er best)
    Militærutgifter
    Mangler data
    Prosent av BNP
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Barnedødelighet
    34
    Antall per 1000 levendefødte
    Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
    Mangler data
    Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
    Svangerskapsrelatert dødelighet
    Mangler data
    Dødsfall per 100.000 levendefødte
    Tuberkulosetilfeller
    138
    Tilfeller per 100.000 innb.
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Biologisk mangfold
    0,94
    Rødlisteindeks
    CO2-utslipp per innbygger
    0,61
    Tonn CO2 per innbygger
    Materielt fotavtrykk
    2,91
    Tonn per innbygger
    Økologisk fotavtrykk
    1,1
    Hektar per person
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Barneekteskap
    31
    Drapsrate
    7,38
    Antall drap per 100.000 innbyggere
    Offentlig registrerte fødsler
    72,7
    Prosent av barn under fem år
    GDI - likestillingsutvikling
    0,886
    Skala
    Henrettelser
    Mangler data
    Antall henrettede
    Innsatte uten dom
    40,45
    Prosentandel av innsatte uten dom
    Korrupsjon
    45
    Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
    Kvinner i lederstillinger
    23,2
    Prosent
    Likestilling i styring av landet
    Mangler data
    Prosent
    Global lykkeindeks
    21,9
    Skala: 1-100 (der 100 er best)
    Politiske rettigheter
    2
    Skala: 1-7 (1 er best)
    Sivile rettigheter
    2
    Skala: 1-7 (1 er best)
    Sårbare stater
    79,6
    Indeks (0-120)
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Mobildekning
    Mangler data
    Prosent
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Lese- og skrivekyndighet blant unge
    69,8
    Prosent
    Alfabetisme
    55,6
    Prosent
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Tilgang til rent vann
    78,5
    Prosent
    Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
    48
    Prosent
  •  

    Senegal

    Enhet

    Vis graf

    Arbeidsledighet blant kvinner
    Mangler data
    Prosent
    Arbeidsledighet blant unge
    13,0
    Prosent
    Arbeidsledighet
    Mangler data
    Prosent
    Barnearbeid
    22,8
    Prosent av barn 5-17 år.
    Bruttonasjonalprodukt
    Mangler data
    US Dollar
    BNP per innbygger
    Mangler data
    US Dollar
    Primærnæring
    15
    Prosent
    Sekundærnæring
    24
    Prosent
    Tertiærnæring
    61
    Prosent
    Utenlandsgjeld
    5 654 718 000
    US dollar
    Økonomisk vekst
    Mangler data