[[suggestion]]
Seychellene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Victoria

Etniske grupper

Blanding fransk, afrikansk, indisk, kinesisk, og arabisk.

Språk

Seychellisk kreol (offisielt) 89.1%, engelsk (offisielt) 5.1%, fransk (offisielt) 0.7%, andre 3.8%, uspesifisert 1.4% (2010)

Religion

Katolikker 76.2%, protestanter 10.6% , andre kristne 2.4%, hinduister 2.4%, muslimer 1.6%, andre ikke-kristne 1.1%, unspecified 4.8%, none 0.9% (2010 est.)

Styreform

Republikk

Areal

460 km2

Myntenhet

Seychellisk rupi

BNI pr innbygger

28 384 PPP$

Nasjonaldag

18. juni

Andre landsider

Geografi

Øygruppen ligger i det Indiske hav og regnes som Afrika. Landet består av 115 øyer fordelt på to øygrupper over et havområde på en million km. Hovedøygruppen, med landets største øy Mahé, ligger lengst i nord. I sør ligger en gruppe med 83 koralløyer, de fleste av dem er ubebodde og går så vidt over vannflaten ved høyvann. Hovedøygruppen er bygd opp av granitter og har smale kyststriper med lyse, flotte strender som omkranser et mer høytliggende innland. Høyeste punkt er 906 meter over havet.

Seychellene har tropisk klima med små årstidsvariasjoner og ligger utenfor syklonbeltet. Seychellpalmen er berømt på grunn av sine kjempestore frukter. De kan bli en halv meter lange, veier 10 -15 kilo og er de største frukter på trær man vet om. Det tar rundt syv år før en frukt blir moden. Fruktene kalles ”coco de mer” (havets kokosnøtt) fordi når de ble skylt opp på strender langt fra Seychellene, trodde folk fruktene kom fra store planter på havets bunn.

Historie

Den ubebodde øygruppen Seychellene ble registrert av den portugisiske sjøfareren Vasco da Gama i 1502, men hadde da trolig allerede i lang tid vært kjent av arabiske sjøfarere og handelsmenn som seilte på Øst-Afrikakysten. Britisk ekspedisjon i 1609, og 100 år senere franske. Øyene ble annektert av Frankrike i 1756. Fransk bosetting tok til i 1768 og de startet raskt med plantasjedrift ved bruk av afrikanske slaver. Britene tok kontroll over øygruppen i 1794, og fikk gjennom den såkalte Paris-traktaten retten på øyene i 1814.

Øygruppens strategiske beliggenhet gjorde den til et viktig telekommunikasjonssenter under begge verdenskriger. I 1948 ble en lovgivende forsamling valgt og i 1964 ble de første politiske partiene dannet. Landet ble gitt indre selvstyre i 1975 og full selvstendighet året etter. I 1977 gjennomførte France Albert René og partiet SPPF kupp, og i 1979 ble Seychellene ved en grunnlovsendring gjort til ettpartistat. Regimet overlevde senere flere kuppforsøk, inkludert invasjonsforsøk av leiesoldater fra Sør-Afrika i 1981.

Samfunn og politikk

Etter å ha sittet med makten siden kuppet i 1977, ble det gjennomført en politisk oppmyking rundt 1990, og i 1991 gikk René og SPPF med på å tillate fri partidannelse. En ny grunnlov ble vedtatt 1993. René ble likevel sittende med makten helt til han trådte tilbake i 2004. SPPF har også siden vunnet valgene på Seychellene.  Parlamentets beslutning i 2006 om å forby politiske og religiøse organisasjoner å drive radiostasjoner førte til uroligheter.

Seychellene førte under president René en radikal, alliansefri politikk. Landet har vært en pådriver for regionalt samarbeid i Indiske hav, og var med og stiftet Indian Ocean Commission (IOC) i 1983 og stod bak erklæringen av regionen som «fredssone».  Seychellene har samarbeidet mye med asiatiske land, særlig Kina. Seychellene samarbeider også tett med sine historisk tilknyttede stormakter, Storbritannia og Frankrike. Forholdet til USA har ikke vært like hjertelig på grunn av Seychellenes radikale utenrikspolitikk og motstand mot militært supermaktsnærvær i Det indiske hav.

Økonomi og handel

Seychellenes beliggenhet fører med seg visse begrensninger for økonomisk utvikling, særlig er det vanskelig for øygruppen å bli selvforsynt med mat og andre industriprodukter. Likevel har landet en av verdensdelens høyeste gjennomsnittsinntekter, og en høy levestandard med sosiale tjenester og lite fattigdom. Økonomien er i stor utstrekning grad basert på inntektene fra turisme, dernest fra fiske og omsetning av tunfisk.

Landet fører en strengt regulert turistpolitikk for ikke å få for mange besøkende i forhold til folketallet, men anslår at de kan ta imot inntil 200 000 turister i året – mest i den øvre del av markedet. Økonomiens avhengighet av turisme gjør Seychellene sårbart for svingninger i turisttrafikken, og landet har de senere årene bestrebet seg på å få flere økonomiske ben å stå på.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Seychellene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  18 900 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  39,30
  prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  4,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  66
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  19
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  94,0
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,5
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  46,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,21
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  91
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  15 629
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  5,70
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  460
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  88,4
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  95 235
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,797
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,68
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,42
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  24,68
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  12,74
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  66
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  56,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  90
  Prosent