[[suggestion]]
Seychellene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Victoria

Etniske grupper

kreol (hovedsakelig av østafrikansk og madagassisk opphav), fransk, indisk, kinesisk, arabisk

Språk

Seychellisk kreol (offisielt) 89,1%, engelsk (offisielt) 5,1%, fransk (offisielt) 0,7%, andre 3,8%, uspesifisert 1,4% (2010)

Religion

Katolikker 76,2%, protestanter 10,5% , andre kristne 2,4%, hinduister 2,4%, muslimer 1,6%, andre ikke-kristne 1,1%, unspecified 4,8%, none 0,9% (2010)

Innbyggertall

95 235 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

460 km2

Myntenhet

Seychellisk rupi

BNI pr innbygger

28 384 PPP$

Nasjonaldag

18. juni

Andre landsider

Geografi

Seychellene består av 115 øyer fordelt på to øygrupper i det indiske hav. Hovedøygruppen, med landets største øy Mahé, ligger i nord. I sør ligger en gruppe med 83 koralløyer, de fleste av dem ubebodde. Hovedøyene er unike i verden ettersom de består av granitt, og er toppene av et eget mikrokontinent (et lite kontinent adskilt fra et annet større kontinent). Mikrokontinentet Seychellene ligger på ble adskilt fra andre kontinenter før det fantes pattedyr. Derfor har øyene en helt spesiell flora og fauna med mange arter som bare finnes der. Hovedøyene består av fjell og kupert terreng, omkranset av smale lavereliggende kyststriper med sandstrender og korallrev. Landets høyeste punkt er Morne Seychellois på 906 moh. De resterende 83 øyene er koralløyer og atoller som så vidt stikker over havoverflaten. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året. Det kommer mest nedbør fra november til mars.

Seychellene har få miljøutfordringer, og har lenge jobbet for å beskytte øyenes unike natur. De lavereliggende øyene er imidlertid truet av havstigning, mens landets korallrev er truet av globalt stigende havtemperaturer.

Historie

Seychellene var ubebodde da de ble oppdaget av europeisk sjøfarere på 1500-tallet. Øyene var sannsynligvis kjent for Arabiske sjøfarer lenge før europeerne oppdaget dem, men den første dokumenterte landgangen skjedde av britiske sjømenn i 1609. Frem til øyene ble kolonisert av Frankrike i 1756 ble de utforsket av flere ekspedisjoner og sjørøvere. Franskmennene grunnla plantasjer utover 1760-tallet, og brakte med seg afrikanske slaver som arbeidskraft. Under Paris-traktaten i 1814 overtok Storbritannia administrasjonen over øyene, og i 1903 ble Seychellene en britisk kronkoloni.

Øyenes strategiske beliggenhet i det indiske hav gjorde dem til viktige telekommunikasjonssentere under begge verdenskrigene. Etter andre verdenskrig fikk kolonien gradvis mer selvstendighet. I 1948 ble en lovgivende forsamling valgt, og i 1964 ble de første politiske partiene dannet. Landet ble gitt indre selvstyre i 1975 og fikk full selvstendighet i 1976. Raskt etter selvstendigheten ble det gjennomført et politisk kupp, og i 1979 ble Seychellene en ettpartistat gjennom en grunnlovsendring. Regimet overlevde en rekke kuppforsøk, inkludert invasjonsforsøk av leiesoldater fra Sør-Afrika i 1981. Først i 1991 ble det gjennomført demokratiske reformer som tillot andre partier å stille til valg.

Samfunn og politikk

Seychellene er Afrikas minste land både i folketall og areal. Landet er en republikk der presidenten har mye makt. Presidenten, som også er statsminister og militærets øverstkommanderende, blir valgt for fem år av gangen. Presidenten velger selv regjeringen, som hovedsakelig har en rådgivende rolle. Den lovgivende makten ligger hos nasjonalforsamlingen som blir valgt hvert femte år. Nasjonalforsamlingen består av 25 folkevalgte representanter, og ni representanter fra de største politiske partiene.

Landet ble styrt av det samme politiske partiet fra 1977 til 2016, og var en ettpartistat mellom 1979 og 1993. Etter 1993 har politikken blitt mer demokratisk og åpen. Demokratiet har fortsatt store brister. Landets domstoler, politikere og valg blir kritisert for å bli påvirket av korrupsjon og bestikkelser.

Øystaten har en av de høyeste levestandardene i Afrika. Nesten alle har tilgang på rent drikkevann og lukkede avløpssystemer. Staten har et sosialforsikringsfond som dekker innbyggernes pensjoner, samt garanterer støtte til funksjonshemmede, langtidssyke, foreldreløse barn og nyfødte. Kvinner og menn har like rettigheter, og kvinner har en sterk stilling i samfunnet. I 2016 ble homoseksualitet avkriminalisert.

Økonomi og handel

Seychellene er et av afrikas rikeste land. Siden selvstendigheten i 1976 har bruttonasjonalproduktet per innbygger blitt tidoblet. Arbeidsledigheten er lav, og det er lite fattigdom. Økonomien er hovedsakelig basert på turisme. Turismen og servicenæringen utgjør rundt en fjerdedel av bruttonasjonalproduktet, og sysselsetter over 70 prosent av befolkningen. Turismen er imidlertid strengt regulert av myndighetene for å beskytte den sårbare og unike naturen. For å tjene mest mulig på turismen blir det satset på luksushoteller og dyre feriesteder for å tiltrekke seg velstående turister. Økonomien er imidlertid sårbar, ettersom antallet turister blir påvirket av den globale økonomien, flybillettpriser og naturkatastrofer. Dette ble tydelig etter den globale finanskrisen i 2008, da færre turister kom til landet. Resultatet ble en kraftig økonomisk nedgang og en utbetalingskrise i landet.

Jordbruksindustrien har lite betydning for økonomien ettersom det er lite dyrkbar jord. Landet har et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer), ettersom nesten all mat, drivstoff og alle industriprodukter blir importert. Hermetisk tunfisk er det viktigste eksportproduktet, og utgjør over 90 prosent av eksportinntektene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Seychellene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  18 900 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  39,30
  prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,797
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  53,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  206
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  495
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,42
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  16,4
  Prosent
  Marine verneområder
  12
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  460
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,66
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  88,4
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  16
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  66
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,41
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  56,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  4,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  66
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  19
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  94,0
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,5
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  46,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,21
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 497 959 569
  US Dollar
  BNP per innbygger
  15 629
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  14
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,70
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  58,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Seychellene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  95 235
  tall