[[suggestion]]
Sierra Leone

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Freetown

Etniske grupper

Temne 35%, Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2%, Mandingo 2%, Loko 2%, andre 15% (2008)

Språk

Engelsk, mende, temne, krio

Religion

Muslimer 60%, kristne 10%, naturreligion 30%

Styreform

Republikk

Areal

72 300 km2

Myntenhet

Sierraleonsk leone

BNI pr innbygger

1 476 PPP$

Nasjonaldag

27 april

Andre landsider

Geografi

Sierra Leones lange kystlinje har mange laguner og brede elvemunninger. På halvøya Sierra Leone ligger skogkledde fjell. Landet innenfor består av gresssletter, savannedekkede platåer og slake åser. Landet er gjennomskåret av en rekke elver som renner ut i Atlanterhavet. I den indre delen av landet, mot grensen til Guinea, ligger fjellmassiver som når sitt høyeste punkt i Lomafjellene, nesten 2000 meter over havet. Sierra Leone har tropisk regnklima, og er Vest-Afrikas våteste land. Middeltemperaturen er ca. 25°C året rundt. Både i skogen og på savannen er mye av den opprinnelige vegetasjonen erstattet av sekundær vegetasjon. Langs kysten vokser mangroveskog. Store pattedyr som elefanter, kafferbøffel, løve og leopard har gått kraftig tilbake i antall. Rask befolkningsvekst presser miljøet i Sierra Leone. Tømmerhogst, overbeite, overfiske og stor utbredelse av svi-jordbruk fører til avskoging og utmatting av jordsmonnet.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sierra Leone ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Sierra Leone ble dannet på slutten av 1700-tallet av frigitte slaver. Da hadde afrikanske folk i flere hundre år innvandret til området. Landet var en britisk koloni fram til det ble selvstendig i 1961. Autoritært styre, økonomisk forfall og korrupsjon førte til at mange av innbyggerne ble svært misfornøyde. Fra 1978 var det kun ett politisk parti som var tillat. I tillegg ble landet dratt inn i borgerkrigen i Liberia på begynnelsen av 1990-tallet. Etter et militærkupp i 1992 ble det tillatt med flere partier, og utlyst valg. Opprørsgruppen RUF ville ikke delta i den politiske prosessen, og det brøt ut borgerkrig i landet. Krigen varte i ti år, og blir husket for svært brutale overgrep mot sivilbefolkningen. En rekordstor FN-innsats bidro til at krigen tok slutt i 2002. Siden det har Sierra Leone startet arbeidet med å skape et demokratisk samfunn.

Samfunn og politikk

Sierra Leone er en republikk. Presidenten har den utøvende makten. Han eller hun er stats- og regjeringssjef, og øverstkommanderende over hæren. Den lovgivende makten ligger hos parlamentet. To partier har dominert landets politikk siden det ble selvstendig: Sierra Leones folkeparti, og Den allmenne folkekongressen. I årene etter borgerkrigen har arbeidet med forsoning og gjenoppbygging vært viktig. En sannhetskommisjon og en krigsforbryterdomstol støttet av FN ble stiftet. Målet var å holde krigsherrene ansvarlige for det de hadde gjort. Det har likevel vært kuppforsøk også etter at borgerkrigen tok slutt. Mange er misfornøyde med at levekårene i landet ikke har blitt bedre. Korrupsjon er fortsatt et stort problem, også blant politikere i regjeringen og i rettsvesenet. I 2014 ble landet rammet av et alvorlig utbrudd av ebola. Nesten 4000 mennesker døde, og over 12 000 ble smittet av sykdommen.

Økonomi og handel

Sierra Leone kunne vært et rikt land fordi det har så mange naturressurser – særlig mineraler. Korrupsjon, dårlig økonomistyring, borgerkrig og ebolautbrudd har imidlertid gjort økonomisk utvikling vanskelig – selv om økonomien vokste i årene etter at borgerkrigen stanset. Jordbruk er basen for landets økonomi, mens mineralene står for de største eksportinntektene. Mineralsektoren er sårbar for svingninger i verdensøkonomien. Da prisen på jernmalm sank i 2014-2015 førte det til økonomisk nedgang, og økt arbeidsledighet. I 2013 startet et femårig nasjonalt utviklingsprogram som skulle få fart på den økonomiske utviklingen. IMF, Verdensbanken, Den afrikanske utviklingsbanken, Storbritannia, Kina og USA er blant bidragsyterne. Til sammen står de for rundt en fjerdedel av Sierra Leones budsjett. Målet er å gjøre Sierra Leone til et mellominntektsland innen år 2035.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sierra Leone på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  537 600 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  52,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,422
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  52,90
  prosent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  25,5
  Prosent
  Undervektige barn
  9,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  37,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  111
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  48
  År
  Malariatilfeller
  379,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  999
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  34
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  125
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  301
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  57,0
  Prosent
  Alfabetisme
  32,4
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,3
  Prosent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  37,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  50,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,40
  Prosent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  78
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  20,3
  Prosent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  5,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  500
  US Dollar
  Primærnæring
  60
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Tertiærnæring
  28
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  1 237 857 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  1,57
  Prosent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  72 300
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  21,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  42,5
  Prosent
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  7 719 729
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,650
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,419
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  49
  År
  Forventet levealder for menn
  48
  År
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  75,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  15
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  10 765
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  681
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  50
  Fredsindeksen
  1,740
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,18
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,30
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  1,71
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  76,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,871
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  55,06
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  30
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  4,37
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  89,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Sierra Leone

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent