[[suggestion]]
Sierra Leone
Flagget til Sierra Leone

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Freetown

Etniske grupper

Temne 35,5%, mende 33,2%, limba 6,2%, kono 4,4%, fullah 3,4%, loko 2,9%, koranko 2,8%, sherbro 2,6%, mandingo 2,4%, kreol (krio) 1,2%, andre fra Sierra Leone 4,7%, andre fra utlandet 0,3%, uspesifisert 0,2% (2013)

Språk

Engelsk (offisielt), mende, temne, krio

Religion

Muslimer 78,6%, kristne 20,8%, andre/uspesifiserte 0,5%(2013)

Innbyggertall

7 719 729 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

72 300 km2

Myntenhet

Sierraleonsk leone

BNI pr innbygger

1 476 PPP$

Nasjonaldag

27 april

Andre landsider

Geografi

Sierra Leone ligger ved Atlanterhavskysten og har en lang og lav kystlinje med mange laguner, sumper og brede elvemunninger. I sør ligger lave skogkledde koller og åser. I øst ligger Lombardfjellene, med landets høyeste topp, Loma Mensa, på 1945 m.o.h. Mellom kysten og fjellene finner vi gressletter, savanner og slake åser, og gjennom landet strømmer det en rekke elver som renner ut i Atlanterhavet. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året. Landet er Vest-Afrikas våteste, og størstedelen av nedbøren faller i regntiden mellom mai og november. De tørreste månedene er fra desember til mai.

De største miljøutfordringene i Sierra Leone er knyttet til avskoging og hogst av regnskogen. Siden 1980-tallet har store områder av den opprinnelige regnskogen blitt hugget ned for å gjøre plass til beitemark, eller for salg av tømmer. Avskogingen fører til omfattende jorderosjon, utvasking av fruktbar jord, og økt forurensning av vann og elver. Landets savanneområder lider av omfattende overbeite og lite bærekraftig jordbruk. I tillegg har fiskebestanden i landet minsket kraftig som følge av omfattende og ukontrollert overfiske.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sierra Leone ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I Sierra Leones eldre tid besto området av flere små kongedømmer. Koloni-makten Portugal kom på 1400-tallet,og utover 1600-tallet ble kongedømmene viktig markeder for Storbritannias, Spanias og Portugals slavehandel over Atlanterhavet. Da slaveriet ble forbudt på 1800-tallet, kjøpte Storbritannia en del av kysten og opprettet et fristed for frigitte slaver. Området fikk navnet «Freetown» (den frie byen), og er fremdeles landets hovedstad. De frie slavene kom "tilbake" fra Nord-Amerika og stammet fra hele Vestafrika. Språket og kulturen som vokste frem i den frie kolonien var en blanding av amerikansk, britisk og alle de forskjellige kulturene og språkene de frigitte slavene stammet fra.  

Etter første verdenskrig vokste det frem en politisk bevegelse blant den blandede befolkningen, og i 1961 ble landet selvstendig fra Storbritannia. Etter selvstendigheten var landet preget av politisk uro, kupp og diktatur. Situasjonen ble gradvis forverret fram til 1990-tallet, da en borgerkrig brøt ut. Borgerkrigen ble en humanitær krise, og varte helt til 2001, da FN, Storbritannia, De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap og Organisasjonen for afrikansk enhet (senere Afrikanske Unionen) greide å tvinge frem en våpenhvile.

Samfunn og politikk

Etter borgerkrigen, der over 50 000 ble drept, ble det opprettet en domstol med støtte fra FN, som gjennomførte et rettsoppgjør. Der ble sentrale medlemmer av det tidligere regimet anklaget for grove krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, mord og rekruttering av barnesoldater. Valget som ble avholdt i 2002 var det første frie valget i Sierra Leone siden selvstendigheten.

I dag er landet en republikk der presidenten er både stats- og regjeringssjef, og militærets øverstkommanderende. Presidenten blir valgt hvert femte år, og kan kun gjenvelges én gang. Regjeringen blir utnevnt av presidenten. Den lovgivende makten ligger hos et parlament. Parlamentet blir valgt hvert femte år, og består av 112 folkevalgte representanter, og 12 høvdinger fra distriktene.  

Etter flere år med politisk stabilitet og framgang, førte et stort utbrudd av ebola-sykdommen i 2014 til nye lidelser, død og ustabilitet. Nesten 4000 mennesker døde, og over 12 000 ble smittet av sykdommen. Barnedødeligheten er høy, den forventede levealderen er lav, og helsetilbudene er få og dårlig utbygd. Kvinner blir ofte undertrykket i samfunnet, og den utbredte fattigdommen rammer kvinner og barn spesielt hardt.

Økonomi og handel

Sierra Leone kunne vært et rikt land på grunn av mange naturressurser. Utbredt fattigdom, krig, dårlig økonomisk styring og ebolautbruddet har imidlertid gjort landet til et av Afrikas minst økonomisk utviklede. I løpet av krigen på 1990-tallet ble landet rangert som verdens sosialt- og økonomisk minst utviklede. Etter krigen hadde økonomien vekst, før ebolautbruddet i 2014 førte til ny nedgang. I dag er jordbruket bærebjelken i befolkningens økonomi. Hovedsakelig drives jordbruk for eget forbruk, og bidrar lite til statens økonomi. De største inntektene for staten kommer fra mineralutvinning og eksport. Diamanter, gull, jernmalm, titan, aluminium og salt er de viktigste eksportvarene.

I dag lever over 50 prosent av befolkningen i absolutt fattigdom. Mange av ressursene blir utvunnet og eksportert ulovlig, eller smuglet ut av landet uten å gi staten noen inntekter. Inntektene fra ressursene som eksporterer på lovlig vis er også sårbare for svingninger i mineralprisene på verdensmarkedet. I tillegg fører korrupsjon, dårlig infrastruktur og manglende økonomisk kontroll til å hindre stabil økonomisk vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Sierra Leone på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet