[[suggestion]]
Slovakia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bratislava

Etniske grupper

Slovaker 80,7%, ungarere 8,5%, romani 2%, annet/uspesifisert 8,8% (2011)

Språk

Slovakisk 78,6%, ungarsk 9,4%, romani 2,3%, andre/uspesifisert 9,8% (2011)

Religion

Katolikker 62%, protestanter 8,2%, gresk-katolske 3,8%, andre/uspesifiserte 12,5%, ingen religion 13,4% (2011)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

49 036 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

30 460 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

De nordlige og sentrale delene av Slovakia domineres av fjellkjeden Karpatene, med topper oppimot 2655 meter over havet. Elver renner fra fjellene, mot slettelandskapet som preger landets sørlige del. De fleste mindre elvene munner ut i elven Donau. Slovakia har et kontinentalt klima, med kalde, tørre vintre og varme somre. I de fjelldekte områdene er det både kjøligere og mer nedbør enn på slettelandet i sør, hvor hovedstaden Bratislava ligger. I det tidligere Tsjekkoslovakia var kull en vanlig energikilde, og luftforurensing i Slovakia er fremdeles et stort problem. Utslipp fra industrien er en stor miljøtrussel, i tillegg til at det er svært helseskadelig for landets befolkning. Lungekreft er vanlig i de mest forurensede områdene. Store skogområder har blitt ødelagt av sur nedbør fra Polen og det tidligere Øst-Tyskland. Forørkning skapt av jordbruk og gruvedrift er også et miljøproblem.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovakia ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Slovakia var en del av Østerrike-Ungarn frem til første verdenskrig tok slutt i 1918. Da dannet landet en ny stat sammen med Tsjekkia: Tsjekkoslovakia. I 1938 inngikk Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland en avtale om å dele opp landområdene i Tsjekkoslovakia. Dermed ble Slovakia en selvstendig stat. Landet var alliert med Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen ble Tsjekkoslovakia gjenopprettet under stor innflytelse fra det kommunistiske Sovjetunionen. Mange slovakere ønsket fortsatt at Slovakia skulle være en selvstendig stat, og nasjonalismen levde videre gjennom hele den kalde krigen. Den fredelige «fløyelsrevolusjonen» i 1989 endte med avvikling av det kommunistiske styret i Tsjekkoslovakia. Samtidig ble det avdekket motstridende interesser blant slovakene og tsjekkerne. I 1993 ble Slovakia og Tsjekkia delt, men landene fortsatte å ha tette bånd.

Samfunn og politikk

Slovakia er en parlamentarisk republikk. Presidenten har en viss politisk rolle, men den utøvende makten ligger hovedsakelig hos statsministeren og regjeringen. Nasjonalrådet, Slovakias lovgivende forsamling, har 150 medlemmer. Partisystemet er oppsplittet, og samarbeidsregjeringer har vært vanlig. Siden slutten av 1990-tallet har myndighetene fokusert på modernisering av økonomien gjennom å trekke til seg utenlandske investeringer. Disse endringene har imidlertid ført til større skiller mellom fattig og rik, med pensjonister og romani som de mest skadelidende. Slovakias omtrent 375 000 romani lever under svært vanskelige forhold, og de fleste bor i brakkeområder i utkanten av byene. I 2004 ble Slovakia medlem av både EU og forsvarsalliansen NATO. De siste årene har imidlertid nasjonalistiske krefter vokst seg sterkere, noe som har ført til sterk motstand mot minoriteter. Protester mot EUs krisepakker og anklager om korrupsjon har preget politikken.

Økonomi og handel

Slovakia har gått fra planøkonomi til markedsøkonomi. Overgangen har gått sakte på grunn av korrupsjon og politisk ustabilitet, men Slovakia ble likevel betraktet som et av EUs nye medlemstater med den sterkeste økonomien i 2004. Lave skatter har gjort landet attraktivt for utenlandske investorer, og banksektoren er i dag nesten utelukkende i utenlandske hender. Industriens og jordbrukets andel av BNP har sunket siden slutten av 1990-tallet, mens det har vært økning i tjenestesektoren. Slovakia er avhengig av import av olje og gass fra Russland. Tsjekkia og øvrige EU-land er andre viktige handelspartnere. Slovakias elver benyttes til gods- og passasjertransport, og det er forbindelser til elver i andre europeiske land. Myndighetene ønsker å utnytte landets sentrale lokalisering midt på kontinentet og utvikle det til et transportknutepunkt i Europa. På tross av finanskrisen i 2008 gikk Slovakia fra å være låntaker til bidragsyter i Verdensbanken samme år. BNP sank litt i 2009, men kom raskt på bena igjen. Samme år skiftet Slovakia valuta - til euro.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Slovakia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  49 036
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  29,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  40,3
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  5 449 816
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,180
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,855
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 499
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  220
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 620
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  949
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,568
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,96
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,66
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  37,20
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,2
  Hektar per person
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,05
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,991
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  13,07
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  50
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  35,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  28,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  42,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  25,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  34
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data