[[suggestion]]
Slovakia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bratislava

Etniske grupper

Slovaker 80,7%, ungarere 8,5%, rom 2%, annet/uspesifisert 8,8% (2011)

Språk

Slovakisk 78,6%, ungarsk 9,4%, rom 2,3%, andre/uspesifisert 9,8% (2011)

Religion

Katolikker 62%, protestanter 8,2%, gresk-katolske 3,8%, andre/uspesifiserte 12,5%, ingen religion 13,4% (2011)

Styreform

Parlamentarisk

Areal

49 036 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

30 460 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Fjellkjeden Karpatene trenger gjennom de nordlige og sentrale delene av Slovakia, med den høyeste toppen på 2655 moh. Elver renner fra fjellene, mot slettelandskapet som preger landets sørlige del. De fleste mindre elvene munner ut i elven Donau. Landet har mange drikkevannskilder av høy kvalitet. Slovakia har et kontinentalt klima, med kalde, tørre vintre og varme somre. I de fjelldekte områdene er det både kjøligere og mer nedbør enn på slettelandet i sør, hvor hovedstaden Bratislava ligger.

I det tidligere Tsjekkoslovakia var kull en vanlig energikilde, og luftforurensing i Slovakia er fremdeles et stort problem. Utslipp fra industrien er en stor miljøtrussel, i tillegg til at det er svært helseskadelig for landets befolkning. Lungekreft er vanlig i de mest forurensede områdene. Store skogområder har blitt ødelagt av sur nedbør fra Polen og det tidligere Øst-Tyskland. Ørkenspredning forårsaket av jordbruk og gruvedrift er også et miljøproblem.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovakia ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Slovakia var en del av Østerrike-Ungarn frem til første verdenskrig tok slutt i 1918. Da dannet landet en ny stat sammen med Tsjekkia: Tsjekkoslovakia. I 1938 inngikk Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland en avtale om å dele opp landområdene i Tsjekkoslovakia. Dermed ble Slovakia en selvstendig stat.

Slovakia var alliert med Tyskland under andre verdenskrig. Tsjekkoslovakia ble gjenopprettet etter krigen, under innflytelse fra det kommunistiske Sovjetunionen.

Mange slovakere ønsket fortsatt at Slovakia skulle være en selvstendig stat, og nasjonalismen levde videre gjennom hele den kalde krigen. Den fredelige «Fløyelsrevolusjonen» i 1989 endte med at det kommunistiske diktaturet ble avviklet i Tsjekkoslovakia. I 1993 ble Slovakia og Tsjekkia delt, men landene fortsatte å ha tette bånd.

Samfunn og politikk

Slovakia er en parlamentarisk republikk. Presidenten har en viss politisk rolle, med vetomakt og ved å utnevne dommere til Grunnlovsdomstolen, men statsministeren og parlamentet er de mektigste organene. Partisystemet er oppsplittet, og samarbeidsregjeringer har vært vanlig.

Siden slutten av 1990-tallet har økonomien blitt modernisert. Disse endringene har produsert mer økonomisk ulikhet, hvor pensjonister og rom (romfolk) rammes hardest. Slovakias omtrent 375 000 roma lever under svært vanskelige forhold, og de fleste bor i brakkeområder i utkanten av byene.

Slovakia har blitt et velfungerende demokrati, men landet er også et av de mest korrupte i EU. I 2018 ble landet rystet av drapet på journalisten Ján Kuciak. Han hadde avdekket korrupte forbindelser mellom myndighetene og organisert kriminalitet. Statsminister Robert Fico måtte gå av etter store demonstrasjoner – de største siden Fløyelsrevolusjonen, da landet fremdeles var en del av Tsjekkoslovakia.

I 2004 ble Slovakia medlem av både EU og forsvarsalliansen NATO. De siste årene har imidlertid nasjonalistiske krefter vokst seg sterkere, noe som utgjør en trussel mot minoriteter. Protester mot EUs krisepakker og anklager om korrupsjon har preget politikken.

Økonomi og handel

Under sovjettiden hadde Slovakia planøkonomi, og siden Fløyelsrevolusjonen har landet åpnet for markedsøkonomi. Overgangen har vært treg på grunn av korrupsjon og politisk ustabilitet, men da Slovakia ble med i EU i 2004, var landet likevel et av EU-landene med sterkest økonomi.

Slovakias viktigste sektor er bilproduksjon. I forhold til innbyggertall er Slovakia verdens største bilprodusent.

Lave skatter har gjort landet attraktivt for utenlandske investorer. Siden slutten av 1990-tallet har industrien og jordbruket blitt mindre viktig for økonomien, mens tjenestesektoren har vokst.

Slovakia er avhengig av russisk olje og gass. Tsjekkia og øvrige EU-land er også viktige handelspartnere. Slovakias elver benyttes til gods- og passasjertransport, med forbindelse til elver i andre europeiske land. Myndighetene ønsker å utnytte landets sentrale posisjon midt på kontinentet og utvikle det til et transportknutepunkt i Europa.

Finanskrisen i 2008 gjorde at Slovakia gikk fra å være låntaker til bidragsyter i Verdensbanken samme år. Økonomien ble ikke særlig hardt rammet av finanskrisen i 2008, og kom seg raskt. I 2009 skiftet Slovakia valuta til euro.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Slovakia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  12,60
  prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,855
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,797
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  6,20
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  54,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  113
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,2
  Hektar per person
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  30 678
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,66
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  49 030
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,96
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  28,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  40,4
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 616
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  966
  Personer
  Fredsindeksen
  1,568
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  13,71
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  50
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  23,58
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  42,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  2,7
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  24
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,180
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  32,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  20,00
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,4
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  82
  Prosent
  Vannuttak
  2,3
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 499
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  13
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  5 137
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  25,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  95 617 670 260
  US Dollar
  BNP per innbygger
  17 579
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,12
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  81,6
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Slovakia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  220
  Personer
  Befolkningstall
  5 449 816
  tall