[[suggestion]]
Slovakia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bratislava

Etniske grupper

Slovaker 80,7%, ungarere 8,5%, rom 2%, annet/uspesifisert 8,8% (2011)

Språk

Slovakisk 78,6%, ungarsk 9,4%, rom 2,3%, andre/uspesifisert 9,8% (2011)

Religion

Katolikker 62%, protestanter 8,2%, gresk-katolske 3,8%, andre/uspesifiserte 12,5%, ingen religion 13,4% (2011)

Styreform

Parlamentarisk

Areal

49 036 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

30 460 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Fjellkjeden Karpatene trenger gjennom de nordlige og sentrale delene av Slovakia, med den høyeste toppen på 2655 moh. Elver renner fra fjellene, mot slettelandskapet som preger landets sørlige del. De fleste mindre elvene munner ut i elven Donau. Landet har mange drikkevannskilder av høy kvalitet. Slovakia har et kontinentalt klima, med kalde, tørre vintre og varme somre. I de fjelldekte områdene er det både kjøligere og mer nedbør enn på slettelandet i sør, hvor hovedstaden Bratislava ligger.

I det tidligere Tsjekkoslovakia var kull en vanlig energikilde, og luftforurensing i Slovakia er fremdeles et stort problem. Utslipp fra industrien er en stor miljøtrussel, i tillegg til at det er svært helseskadelig for landets befolkning. Lungekreft er vanlig i de mest forurensede områdene. Store skogområder har blitt ødelagt av sur nedbør fra Polen og det tidligere Øst-Tyskland. Ørkenspredning forårsaket av jordbruk og gruvedrift er også et miljøproblem.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovakia ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Slovakia var en del av Østerrike-Ungarn frem til første verdenskrig tok slutt i 1918. Da dannet landet en ny stat sammen med Tsjekkia: Tsjekkoslovakia. I 1938 inngikk Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland en avtale om å dele opp landområdene i Tsjekkoslovakia. Dermed ble Slovakia en selvstendig stat.

Slovakia var alliert med Tyskland under andre verdenskrig. Tsjekkoslovakia ble gjenopprettet etter krigen, under innflytelse fra det kommunistiske Sovjetunionen.

Mange slovakere ønsket fortsatt at Slovakia skulle være en selvstendig stat, og nasjonalismen levde videre gjennom hele den kalde krigen. Den fredelige «Fløyelsrevolusjonen» i 1989 endte med at det kommunistiske diktaturet ble avviklet i Tsjekkoslovakia. I 1993 ble Slovakia og Tsjekkia delt, men landene fortsatte å ha tette bånd.

Samfunn og politikk

Slovakia er en parlamentarisk republikk. Presidenten har en viss politisk rolle, med vetomakt og ved å utnevne dommere til Grunnlovsdomstolen, men statsministeren og parlamentet er de mektigste organene. Partisystemet er oppsplittet, og samarbeidsregjeringer har vært vanlig.

Siden slutten av 1990-tallet har økonomien blitt modernisert. Disse endringene har produsert mer økonomisk ulikhet, hvor pensjonister og rom (romfolk) rammes hardest. Slovakias omtrent 375 000 roma lever under svært vanskelige forhold, og de fleste bor i brakkeområder i utkanten av byene.

Slovakia har blitt et velfungerende demokrati, men landet er også et av de mest korrupte i EU. I 2018 ble landet rystet av drapet på journalisten Ján Kuciak. Han hadde avdekket korrupte forbindelser mellom myndighetene og organisert kriminalitet. Statsminister Robert Fico måtte gå av etter store demonstrasjoner – de største siden Fløyelsrevolusjonen, da landet fremdeles var en del av Tsjekkoslovakia.

I 2004 ble Slovakia medlem av både EU og forsvarsalliansen NATO. De siste årene har imidlertid nasjonalistiske krefter vokst seg sterkere, noe som utgjør en trussel mot minoriteter. Protester mot EUs krisepakker og anklager om korrupsjon har preget politikken.

Økonomi og handel

Under sovjettiden hadde Slovakia planøkonomi, og siden Fløyelsrevolusjonen har landet åpnet for markedsøkonomi. Overgangen har vært treg på grunn av korrupsjon og politisk ustabilitet, men da Slovakia ble med i EU i 2004, var landet likevel et av EU-landene med sterkest økonomi.

Slovakias viktigste sektor er bilproduksjon. I forhold til innbyggertall er Slovakia verdens største bilprodusent.

Lave skatter har gjort landet attraktivt for utenlandske investorer. Siden slutten av 1990-tallet har industrien og jordbruket blitt mindre viktig for økonomien, mens tjenestesektoren har vokst.

Slovakia er avhengig av russisk olje og gass. Tsjekkia og øvrige EU-land er også viktige handelspartnere. Slovakias elver benyttes til gods- og passasjertransport, med forbindelse til elver i andre europeiske land. Myndighetene ønsker å utnytte landets sentrale posisjon midt på kontinentet og utvikle det til et transportknutepunkt i Europa.

Finanskrisen i 2008 gjorde at Slovakia gikk fra å være låntaker til bidragsyter i Verdensbanken samme år. Økonomien ble ikke særlig hardt rammet av finanskrisen i 2008, og kom seg raskt. I 2009 skiftet Slovakia valuta til euro.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Slovakia på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet