[[suggestion]]
Sør-Korea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Seoul

Etniske grupper

Koreanere

Språk

Koreansk, engelsk

Religion

Protestanter 20 %, buddhister 16 %, katolikker 8 %, ingen 57 % (2015) Mange praktiserer konfutsianisme uavhengig av religiøs tilhørighet

Innbyggertall

50 982 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

100 150 km²

Myntenhet

Won

BNI pr innbygger

36 532 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

Sør-Korea ligger på den sørlige delen av den koreanske halvøya, og er et fjellrikt land. 85 prosent av landområdet er fjell. Langs østkysten stuper fjellene bratt ned i havet, mens det i vest, i det grunne Gulehavet, finnes mange øyer og naturlige havner.

Landet har monsunklima, med kalde vintre og varme sommere. Bare de sørligste delene av landet har over null grader om vinteren. Disse områdene blir ofte rammet av tyfoner.

Sør-Korea har i de senere år hugget ned mye skog, og de opprinnelige skogområdene er stort sett borte. Andre miljøproblemer landet sliter med er sur nedbør, overfiske og forurensing av vann som følge av fabrikkutslipp. Luftkvaliteten er også dårlig i de største byene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Korea ville vi trenge 3.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Sør- Korea var fram til andre verdenskrig en del av landet Korea. Landets historie preges av at landet er geografisk plassert mellom Kina og Japan. I mange århundrer hadde Kina størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket. Japanerne koloniserte landet fra 1895 og fram til andre verdenskrig.

Etter Japans nederlag i krigen, ble Korea delt i to soner, som var ment å være midlertidige. Den nordlige sonen ble administrert av Sovjetunionen, den sørlige av USA. Rivaliserende regjeringer ble etablert i de to landsdelene. I 1948 ble først Sør-Korea, og så Nord-Korea proklamert som selvstendige stater. USA og Sovjetunionen trakk seg ut. Korea-krigen brøt ut i 1950 etter nordkoreansk aggresjon.

Mens USA og en FN-støttet styrke gikk inn på Sør-Koreas side, fikk Nord-Korea støtte av Kina og Sovjetunionen. Da krigen ble avsluttet etter tre år var grensen omtrent uendret og ca 2,5 millioner mennesker hadde mistet livet. En fredsavtale mellom de to statene er enda ikke undertegnet, og grensen er lukket. På begynnelsen av 60-tallet tok Park Chung Hee makten ved et militærkupp. Demokratiske rettigheter ble innskrenket, og først i 1988 tvang protester frem en grunnlov som formelt garanterte for menneskerettighetene.

Samfunn og politikk

Med den nye grunnloven i 1988 ble parlamentets stilling styrket i forhold til presidentens. Likevel har presidenten fortsatt mye makt. Han/hun er medlem av regjeringen, og er øverstkommanderende for hæren. Presidenten velges for en periode på fem år, og kan kun sitte i én periode.

I mai 2017 ble Moon Jae-In fra det demokratiske partiet valgt etter mange år med konservativt styre. Den forrige presidenten Park Geun Hye ble stilt for riksrett pga korrupsjonsskandale i 2016

Landets politikk preges av konflikten med Nord-Korea, og grensen mellom de to landene er den tyngst bevæpnede grensen i verden. Den nasjonale sikkerhetsloven forbyr "statsfiendtlige aktiviteter" og kontakt med nordkoreanere uten regjeringens tillatelse. Loven har lenge blitt brukt for å begrense politisk virksomhet og undertrykke opposisjonen. Nord-Korea sine atomprøvesprengninger og rakettoppskytinger har det siste tiåret ført til hardere krigsretorikk og fiendtlig holdninger mellom landene.

USA har spilt en viktig rolle i Sør-Korea, både økonomisk, militært og politisk. USA utplasserte i 2016 en missilsforsvarsbase der, og har mange tusen soldater utplassert og gjennomfører militærøvelser sammen med landet. Kina har stilt seg sterkt kritisk til denne basen, og forholdet ble verre etter å myknet opp en del i årene før.

Økonomi og handel

Sør-Korea hatt en formidabel økonomisk utvikling de siste tretti årene, og har gått fra svært lav levestandard til å bli blant verdens største økonomier. Dette har latt seg gjøre ved å kombinere statlig kontroll med markedsøkonomi, samt at de har importert råvarer som de videreutvikler til ulike eksportartikler.

Landet er i dag en av verdens største skipsbyggingsnasjoner, og er også langt framme når det gjelder produksjon av biler, ulike petrokjemiske og elektroniske produkter. Sør-Korea er i tillegg en av de ledende fiskerinasjonene i verden, men den posisjonen er i dag truet på grunn av overfiske.

Tette bånd mellom landets politikere og ulike næringslivsledere har vært et problem i Sør-Koreas økonomiske politikk. Landet har vært rammet av flere store korrupsjonsskandaler, og to av landets tidligere presidenter har blitt fengslet etter avsløringer av økonomisk mislighold. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på slutten av 1990-tallet, og av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009. Siden da har økonomien stabilisert seg igjen. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sør-Korea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  100 150
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,067
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,903
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  81
  År
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  156 407
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  631
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  11 816
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,823
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  11,57
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,8
  Hektar per person
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,929
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  35,11
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  57
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  24,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  35,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  98,0
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Tertiærnæring
  59
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data