[[suggestion]]
Sør-Korea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Seoul

Etniske grupper

Koreanere

Språk

Koreansk, engelsk

Religion

Protestanter 20 %, buddhister 16 %, katolikker 8 %, ingen 57 % (2015) Mange praktiserer konfutsianisme uavhengig av religiøs tilhørighet

Innbyggertall

51 418 097 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

99 720 km²

Myntenhet

Won

BNI pr innbygger

36 532 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

Sør-Korea er et fjellrikt land på den sørlige delen av den koreanske halvøya. 70 prosent av landområdet er fjell. Langs østkysten stuper fjellene bratt ned i havet, mens det i vest, i det grunne Gulehavet, finnes mange øyer og naturlige havner.

Landet har monsunklima, med kalde, tørre vintre og varme, fuktige somre. Fra slutten av juni til august er det regntid, og mer enn halvparten av den årlige nedbøren faller i denne perioden. Bare de sørligste delene av landet har plussgrader om vinteren. Disse områdene blir ofte rammet av tyfoner.

Sør-Korea har i de senere år hugget ned mye skog, og de opprinnelige skogområdene er stort sett borte. Andre miljøproblemer i landet er sur nedbør, overfiske og forurensing av vann som følge av fabrikkutslipp. Luftkvaliteten er også dårlig i de største byene. I tillegg har Sør-Korea verdens niende høyeste klimagassutslipp.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Korea ville vi trenge 3.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Den koreanske sivilisasjonen er mer enn 4000 år gammel. Før andre verdenskrig var området en del av landet Korea, som ble samlet i år 668. Den geografiske plasseringen mellom Kina og Japan har preget historien; i mange århundrer hadde Kina størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket. Landet var et japansk protektorat fra 1905 til andre verdenskrig sluttet.

Etter Japans nederlag i krigen ble Korea delt i to soner, som egentlig skulle være midlertidige. Sovjetunionen administrerte den nordlige sonen, USA den sørlige. Rivaliserende regjeringer ble etablert i de to landsdelene. I 1948 ble først Sør-Korea og så Nord-Korea selvstendige stater, og USA og Sovjetunionen trakk seg ut. Likevel fortsatte USA å spille en viktig rolle i Sør-Korea, både økonomisk, militært og politisk.

Koreakrigen brøt ut i 1950 etter nordkoreansk aggresjon. Mens USA og en FN-støttet styrke forsvarte Sør-Korea, fikk Nord-Korea militærstøtte av Kina og Sovjetunionen. Etter tre år endte krigen. Grensen var omtrent uendret, og 2,5 millioner mennesker hadde mistet livet. En fredsavtale mellom de to statene er enda ikke undertegnet, og grensen er en FN-administrert, demilitarisert sone.

Militærdiktatoren Park Chung-hee regjerte fra 1961-79. Først i 1988 tvang protester frem demokrati og en ny grunnlov som sikret menneskerettighetene.

Samfunn og politikk

Sør-Korea er en enhetsrepublikk, hvor presidenten er stats- og regjeringssjef. Sør-Korea har vært demokratisk siden den nye grunnloven i 1988, som styrket parlamentets makt over presidentens. Presidenten har likevel mye makt, og sitter i fem år, men kan ikke gjenvelges.

Forholdet til Nord-Korea preger politikken, og er også en demokratisk utfordring. Den nasjonale sikkerhetsloven forbyr «statsfiendtlige aktiviteter» og kontakt med nordkoreanere uten regjeringens tillatelse. Loven har lenge blitt brukt for å begrense politisk virksomhet og undertrykke opposisjonen. Nord-Korea sine atomprøvesprengninger og rakettoppskytinger har det siste tiåret ført til hardere krigsretorikk og fiendtlig holdninger mellom landene.

Tette bånd mellom politikere og ulike næringslivsledere har vært problematisk i Sør-Korea. Store korrupsjonsavsløringer har ført til at de to forrige presidentene er fengslet for underslag og bestikkelser. Den forrige presidenten, Park Geun-hye, var landets første kvinnelige president. Hun ble stilt for riksrett og soner en dom på 24 år etter en stor korrupsjonsskandale i 2016. I mai 2017 ble den liberale Moon Jae-in fra Det demokratiske partiet valgt etter to presidentperioder med konservativt styre.

Økonomi og handel

Sør-Korea hatt en enorm økonomisk vekst etter Koreakrigen i 1950-53, og har gått fra å være et av verdens fattigste land til å bli en av verdens største økonomier. Dette har latt seg gjøre ved å kombinere statlig kontroll med markedsøkonomi, samt at de har importert råvarer som de videreutvikler til ulike eksportartikler. Sør-Korea har lite naturressurser, og både importerer og eksporterer veldig mye.

Landet er i dag en av verdens største skipsbyggingsnasjoner, og er også langt framme når det gjelder produksjon av biler og ulike petrokjemiske og avanserte elektroniske produkter. Sør-Korea er også en av de ledende fiskerinasjonene i verden, men den posisjonen er i dag truet på grunn av overfiske.

Sør-Koreas økonomi er dominert av store, familieeide konglomerater som kalles chaebol. Hyundai og Samsung er to av dem. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på slutten av 1990-tallet, og av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009. Siden da har økonomien stabilisert seg igjen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sør-Korea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  -55 100 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,903
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,773
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
  Lykkeindeks
  5,90
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  82,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  Mangler data
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  5,8
  Hektar per person
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  587 156
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  11,57
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,9
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  100 339
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,73
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  14,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  63,4
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  824
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  22 739
  Personer
  Fredsindeksen
  1,823
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  35,55
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  57
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,94
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  35,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,6
  Prosent av BNP
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  1,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  2,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  0,1
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  11
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  26,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  1
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  70
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,1
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,067
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  12,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  42,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  17,00
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  98
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  156 407
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  3
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  10 497
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  10,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 530 750 923 149
  US Dollar
  BNP per innbygger
  29 743
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Tertiærnæring
  59
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,68
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  95,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Sør-Korea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  Mangler data
  tall