[[suggestion]]
Sudan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Khartoum

Etniske grupper

Sudansk arabere (omtrent 70%), fur, beja, nuba, fallata

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk (offisielt), nubisk, ta bedawie, fur

Religion

Sunnimuslimer, en liten kristen minoritet

Innbyggertall

41 511 526 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1 879 358 km2

Myntenhet

Sudanske pund

BNI pr innbygger

4 730 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Sudans nordlige del består av store, golde ørkenområder. I de sørlige områdene går ørkenen over i halvørken og sletteland. Små fjellkjeder skjærer gjennom slettene flere steder, og danner en naturlig grense mot det etiopiske høylandet i sørøst og Tsjad i sørvest. Den blå og den hvite Nilen møtes sentralt i landet, og renner videre nordover mot Egypt. Langs elvebreddene er det en smal stripe med fruktbart jordbruksland gjennom de ellers tørre ørkenområdene. Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fuktig i sørøst. Temperaturene er gjennomgående høye, og kan komme opp mot 50 grader på det varmeste. Den største sesongvariasjonen er nedbøren som kommer i løpet korte regntider i sør. Den nordlige delen av landet får lite til ingen nedbør.  

Sudan er svært utsatt for tørke. Landet er helt avhengig av den lille nedbøren som kommer, og ved avvik kan konsekvensene bli store. Landet største miljøutfordringer er mangel på ferskvann, jorderosjon og ørkenspredning. Omfattende jakt truer landets naturmangfold og dyreliv.  

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sudan ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Rundt 2500 fvt. ble kongedømmet Kusj etablert i dagens Sudan. I perioder av rikets storhetstid mellom 1000 fvt. til 400 evt. hersket sudanske konger og faraoer over både Sudan og Egypt. Utover 400 tallet ble området inndelt i flere mindre kristne kongedømmer, men fra slutten av 600-tallet tvang invaderende herskere de kristne statene til å konvertere til Islam. Utover 1800-tallet ble så kongedømmene underlagt osmansk-egyptisk kontroll med militær støtte fra Storbritannia, og fra 1898 og fram til landet ble selvstendig, ble det styrt av et egyptisk-britisk samarbeid.

Siden selvstendigheten i 1956 har Sudan vært preget av borgerkrig. Etter årtusener med forskjellige innflytelser, kongedømmer og religioner rådet det store forskjeller mellom landets regioner og folk. Sør i landet brøt det ut borgerkrig mellom den muslimske (nordlige) regjeringsmakten, og den hovedsakelig kristne og animistiske befolkningen i sør. Med unntak av noen avbrekk, varte krigen fram til 2005. I 2011 ble Sudan delt i to, Sudan og Sør-Sudan.

Du kan lese mer om konflikten i Sør-Sudan her

Siden 2003 har Sudan også vært preget av en borgerkrig i provinsen Darfur. Krigen har i likhet med den i Sør-Sudan røtter i de etniske, kulturelle og religiøse forskjellene innad i landet.

Du kan lese mer om konflikten i Darfur her

Samfunn og politikk

Sudan er formelt en republikk der en president blir valgt hvert femte år. Presidenten er både stats- og regjeringssjef. I realiteten har landet vært et diktatur siden et militærkupp i 1989. Pressefriheten i landet er dårlig, og det forekommer regelmessige brudd på befolkningens menneskerettigheter.

Politikken er i stor grad preget av de pågående konfliktene i landet, og forholdet til det nyopprettede nabolandet Sør-Sudan. Etter Sør-Sudans løsrivelse i juli 2011 har partene enda ikke blitt enige om deling av grenser og fordelingen av Sudans gjeld og naturressurser som olje og vann. Landets mange konflikter har resultert i at flere millioner mennesker er på flukt både internt i landet, og i nabolandene. Sudan mangler vesentlig infrastruktur som veier, strømforsyning, og de sanitære forholdende er svært dårlige. I tillegg fungere statlige institusjoner som rettsvesen og politi, utdanningssektoren og helsevesenet meget dårlig.  

Kvinners rettigheter er dårlige, og kjønnslemlestelse er en utbredt praksis i hele landet. I løpet av de mange interne konfliktene har voldtekt blitt brukt som en maktstrategi, og mange, særlig ikke-muslimer, har blitt tvunget inn i slaveri.

Økonomi og handel

Sudan var lenge et av de fattigste og minst utviklede landene i Afrika. Omfattende tørke på 1980-tallet forverret situasjonen, og skadet den allerede sårbare jordbruksindustrien. Etter at landet begynte å eksportere olje i 1999 begynte økonomien å vokse, og levestandarden blant befolkningen økte. Veksten avtok imidlertid i 2011 da Sør-Sudan ble selvstendig, ettersom størstedelen av oljeforekomstene lå i sør. Den økonomiske nedgangen førte til høy inflasjon, og kraftig innstrammingspolitikk til store protester fra befolkningen. Landets oljeinntekter er ujevnt fordelt, og ulikhetene mellom fattige og rike øker. Jordbruk er den næringen som sysselsetter flest, og som livnærer størstedelen av befolkningen. Korrupsjon og skattesvindel er utbredt innen alle næringssektorer.

Sudan har utbredt fattigdom, rundt 47 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Regjeringen har forvaltet inntektene fra oljen uforsvarlig, og landet forblir avhengig av internasjonal bistand.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sudan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  840 380 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  14,9
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,280
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  46,50
  prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,328
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  33,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  91,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  15 365
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,30
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,1
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,93
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  128
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  3,155
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  67,3
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  16
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  72,45
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  108,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  16 692
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,2
  Prosent av BNP
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  25,2
  Prosent
  Undervektige barn
  16,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  38,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  63
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  62
  År
  Malariatilfeller
  37,4
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  433
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  30
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  87
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  77
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  65,8
  Prosent
  Alfabetisme
  53,5
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  60,4
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,575
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  26,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  30,52
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  62
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  43
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  190
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  38,5
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  22,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  12,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  117 487 857 143
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 899
  US Dollar
  Primærnæring
  30
  Prosent
  Sekundærnæring
  20
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,77
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  30,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  46
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  10 209
  Personer
  Befolkningstall
  41 511 526
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  746 758
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  924 810
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,502
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  2 072 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  60
  År
  Lykkeindeks
  4,14
  Skala: 1-10 (der 10 er best)