Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Sudan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Khartoum

Etniske grupper

Sudansk arabere (omtrent 70%), fur, beja, nuba, fallata

Språk

Arabisk, nubisk, nilotisk, ta bedawie, engelsk, andre

Religion

Sunnimuslimer, en kristen minoritet, lokale religioner

Styreform

Republikk

Areal

1 879 358 km2

Myntenhet

Sudanske pund

BNI pr innbygger

4 173 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Lengst nord i landet ligger enorme, golde ørkenområder. I de sørlige områdene går ørkenen over i halvørken og sletteland. Små fjellkjeder skjærer gjennom slettene over hele landet, og danner naturlige grenser mot det etiopiske høylandet i sørøst og Tsjad i sør og sørvest. Nilen strekker seg på langs gjennom hele landet, og omgis av en smal stripe med fruktbart jordbruksland gjennom ellers tørre områder. Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fuktig i sørøst. Temperaturene er gjennomgående høye, og kan komme opp mot 50 grader på det varmeste. Den største sesongvariasjonen er nedbøren, som faller ujevnt over hele året, med konsentrerte regntider. Store deler av landet er helt avhengig av nedbør, og rammes av akutt tørke når regnet uteblir. Sudans største miljøproblemer er forørkning og mangel på rent drikkevann.

Historie

Dagens Sudan ble påvirket av mektige riker i nabolandet Egypt. Sudanske og egyptiske folkeslag møttes langs Nilen, og lenge regjerte sudanske faraoer over Egypt og nordlige Sudan. Området har vært underlagt ulike herskere, som kongedømmet Meroe, egyptiske muslimske mamelukker og Det ottomanske imperiet. Storbritannia økte sin tilstedeværelse på 1850-tallet og etter å ha slått ned opprør, delte de Sudan-området inn i en sørlig og en nordlig koloni i 1924. Etter andre verdenskrig ble de to koloniene slått sammen til ett land, selvstendig fra 1956. Like etter, brøt borgerkrig ut i sørlige Sudan på grunn av myndighetenes forskjellsbehandling på nord og sør. Svake regjeringer, militærkupp og borgerkrig avløste hverandre frem til 1972, da en fredsavtale ble underskrevet. Etter flere år med økende islamisering brøt krig på nytt ut i 1983, da regjeringen ville innføre shar’ia (islamsk lov) i landet. Krigen varte til 2005, og etter seks fredelige år ble folkeavstemning avholdt og i 2011 ble Sudan to land, Sudan og Sør-Sudan.

Samfunn og politikk

Sudan preges av krig og styres i dag nærmest diktatorisk av Omar Hassan al-Bashir, som kom til makten etter et militærkupp i 1989. al-Bashir er en høyrevridd nasjonalist, og har ført en aggressiv tilpasningspolitikk mot landets ikke-arabiske befolkning. Siden 2003 har den vestlige Darfur-provinsen vært herjet av en borgerkrig som i stor grad skyldes konflikt om naturressurser og mellom etniske grupper.Flere millioner mennesker er på flukt i eget land, og flere millioner har rømt til nabolandene. Landet mangler veier, har elendige sanitære forhold og sviktende strømforsyning. Statlige institusjoner fungerer ikke, og flere områder styres etter rene shar’ia-lover som er sterkt diskriminerende, særlig mot ikke-muslimer og kvinner. Etter Sør- Sudans løsrivelse i juli 2011 har partene enda ikke blitt enige om blant annet deling av grenser og fordeling av Sudans gjeld og naturressurser som olje og vann. Sudan sliter også med uroligheter i flere regioner, som i Blånilen og en annen nord-sudansk delstat, Sør- Kordofan.

Økonomi og handel

Sudan var lenge et av Afrikas fattigste land og fremdeles lever veldig mange under fattigdomsgrensen. En stund hadde Sudan en voksende økonomi på grunn av oljeproduksjon, men etter Sør- Sudans løsrivelse har landet mistet store deler av sine olje-ressurser. Dette fordi det meste av oljen befinner seg i Sør- Sudan og i omstridte grensetrakter mellom nord og sør. Samtidig er Sør- Sudan avhengig av Sudan på grunn av oljeledningen som går gjennom Sudan til kyststripen ut mot Rødehavet. Tidvis stenger Sudan av ledningen og tidvis tapper de fra den, dette fører til store konflikter mellom landene. Jordbruket er også en viktig næringsvei både med hensyn til sysselsetting og inntekter. Mye av landbruket er innrettet mot selvberging, men Sudan har også betydelig eksport, tradisjonelt spesielt av bomull. Områdene rundt Nilen har særlig godt jordsmonn. Etter mange tiår med krig mangler landet veinett og tilgang på energi som må til for å bygge opp et effektivt næringsliv. Myndighetene er også svært korrupte.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sudan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  21,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  14,8
  Prosent
  Primærnæring
  29
  Prosent
  Sekundærnæring
  20
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 879 358
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  8,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  10,3
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  40 533
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  62
  År
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  60
  År
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  24,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  7
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  67,3
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,839
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,575
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,490
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  19,47
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  14
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  30,52
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  110,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  64
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  159
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  32,6
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  14,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  91,6
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  10 209
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  628 770
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  309 639
  Personer
  Internt fordrevne
  3 100 000
  Internt fordrevne
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  849
  Fredsindeksen
  3,193
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,3
  Prosent av BNP
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  70
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  87
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  311
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  94
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  34
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  73,56
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,31
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  46
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  70,9
  Prosent
  Alfabetisme
  58,6
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  55,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  24
  Prosent
 •  

  Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  97 156 119 150
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 089
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,91