Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Swaziland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mbabane

Etniske grupper

Afrikanere 97%, europeere 3%

Språk

Engelsk, siSwati

Religion

Sionister 40% (blanding av kristendom og naturreligioner), katolikker 20 %, muslimer 10%, andre (angelikanere, bahai, metodister, mormonere, jøder) 30 %

Styreform

Monarki

Areal

17 360 km2

Myntenhet

Swazilandsk lilangeni, Sørafrikansk rand

BNI pr innbygger

8 427 PPP$

Nasjonaldag

6. september

Andre landsider

Geografi

Til å være et lite land har Swaziland et svært variert landskap; fra fjellene som ligger ved grensen til Mosambik, til savanner lokalisert i øst og regnskogen nordvest i landet. Swaziland har i hovedsak et subtropisk klima, men på grunn av fjellene er det store variasjoner i temperatur og nedbør. De siste årene har befolkningen spesielt vært plaget av lange tørketider. Dette har skapt problemer for jordbruksproduksjonen, og mange som bor på landsbygda sliter med tilgang til mat. I tillegg har overbeiting ført til jorderosjon. Swaziland har et rikt plante- og dyreliv, men mange av de større pattedyrene er forsvunnet eller redusert i antall, på grunn av jakt og jordbruksvirksomhet.

Historie

Det har trolig bodd mennesker i Swaziland i nesten hundre tusen år. Kongedømmet Swaziland ble først opprettet på begynnelsen av 1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans regime at landet fikk navnet Swaziland etter bantustammen Swazi, som hadde begynt å innvandre til området på 1400-tallet. Den nederlandske republikken Transvaal forsøkte på 1890-tallet å ta kontroll over landet, men lyktes ikke. Etter Boerkrigen som varte fra 1899-1902 ble Swaziland et britisk protektorat. Landet ble først selvstendig i 1968, og kongedømmet ble gjenopprettet på ny. Den politiske situasjonen har siden vært preget av kampen mellom kongemakten og forkjempere for et mer demokratisk Swaziland.

Samfunn og politikk

Selv om grunnloven fra 2006 åpner for litt flere borgerlige rettigheter enn den gamle grunnloven, har kongen i Swaziland i praksis all makt. Han er statssjef, og utnevner landets regjering. Mange av ministerne - blant annet statsministeren - tilhører kongefamilien. Kongen har også et råd, Swazienes nasjonale råd, som han utnevner selv. I tillegg eier kongen alt land i hele Swaziland. Det fins et parlament, som i teorien skal vedta landets lover. Kongen kan imidlertid legge ned veto mot alle lovforslag, og dermed stoppe dem fra å bli vedtatt. Han kan også oppløse parlamentet når han vil. Politiske partier var lenge forbudt, og det eksisterer fortsatt ingen partier. Derimot er det dannet mange politiske opposisjonsgrupper, som jobber for at landet skal bli mer demokratisk. Deres krav kanaliseres gjerne gjennom fagforeningene. Forskjellene mellom rike og fattige i landet er enorm. Den sittende kongen, Mswati III lever et liv i luksus, mens store deler av befolkningen trenger utviklingshjelp for å overleve. Swaziland er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids. I 2013 var 27,4 prosent av innbyggerne mellom 15-49 år smittet av hiv.

Økonomi og handel

Swaziland har - i afrikansk sammenheng - forholdsvis høyt BNP per innbygger, men pengene er ujevnt fordelt. Størsteparten av befolkningen i Swaziland bor på landsbygda og arbeider i jordbrukssektoren. Store plantasjer produserer sukkerrør, mais, sitrusfrukter og bomull for eksport. Den fattige delen av befolkningen driver småbruk, og produserer i hovedsak for eget forbruk. Sukkerproduksjon er landets viktigste inntektskilde. Frem til 2000-tallet var penger fra swasiske arbeidere som jobbet i den sør-afrikanske gruveindustrien en viktig tillegginntekt for mange familier. Korrupsjon og uansvarlig pengebruk fra myndighetene har ført til at mange utenlandske investorer og bidragsytere har vært skeptiske til å investere i landet. Da det oppsto en finanskrise i 2011 avslo søknaden om lån på grunn av dette. Sør-Afrika innvilget til slutt et lån, mot at Swaziland lovte å gjennomføre politiske reformer. På sikt kan aids-epidemien i landet bli den største utfordringen for landets økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Swaziland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  25,5
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  53,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  22,3
  Prosent
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  44
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  17 360
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,1
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 367
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  3,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  49
  År
  Forventet levealder for kvinner
  49
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  7,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  19
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  53,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,853
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,566
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,541
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  18,15
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  6,15
  Prosent
  Global lykkeindeks
  15,5
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  86,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  39
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  42,0
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  42,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  26,8
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  273
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  220
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  696
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,028
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  2,4
  Prosent av BNP
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  61
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  87
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  389
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  733
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  5
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  51,27
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,82
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,87
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  10,73
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  71
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  94,8
  Prosent
  Alfabetisme
  87,5
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  74,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  58
  Prosent
 •  

  Swaziland

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  4 118 488 059
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 155
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,08