[[suggestion]]
Tadsjikistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dusjanbe

Etniske grupper

Tadsjikere 84.3%, usbekere 13.8%, andre 2% (blant andre russere, turkmenere og arabere) (2010)

Språk

Tadsjikisk (offisielt), russisk er mye brukt formelt.

Religion

Sunni muslimer 85%, shia muslimer 5%, annet 10% (2003)

Styreform

Republic

Areal

142 550 km2

Myntenhet

Tadsjikisk somoni

BNI pr innbygger

2 979 PPP$

Nasjonaldag

9. september

Andre landsider

Geografi

Tadsjikistan er et fjellrikt land og rundt halvparten av landet ligger på over 3000 meter over havet. Det finnes mange topper over 7000 meter, og landets høyeste fjell Ismail Salmani (tidligere ”Kommunistfjellet”), er 7495 meter høyt. Det finnes til sammen ca. 10 000 km isbreer og i de mange dalene renner et nettverk av elver. Bare 4 prosent av landet er dekket av skog. Lavlandet er for det meste oppdyrket med spredt steppe-, ørken- og halvørken. Tadsjikistan har et ganske rikt dyreliv og i skogene finner man blant annet hjort, bjørn, rev, villkatt og mårdyr. Klimaet er kontinentalt, men med store høydevariasjoner.

Tadsjikistan har for dårlige sanitære forhold, og mange har ikke tilgang på tilfredsstillende toalett og rent vann. Andre miljøproblemer er økende saltinnhold i jordsmonnet, industriforurensning og ikke minst overdreven bruk av plantevernmidler, noe som har gitt store miljøforurensninger og forårsaket helseskader hos befolkningen.

I landets østligste del ligger den autonome regionen Gorno-Badakshan.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tadsjikistan ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har vært fast bosetting i det nåværende Tadsjikistan siden ca. 2000 år f.Kr. På 600-tallet ble området erobret av araberne og islamisert. I 1868 ble Tadsjikistan innlemmet i Russland og fra 1918 ble de en del av Sovjetunionen. Det var sterk motstand mot okkupasjonen og i 1921 startet et opprør mot Sovjetunionen som ikke ble slått ned før 1926. Tadsjikistan ble sammen med landene rundt delt inn i republikker i Sovjetunionen, noe som for første gang skapte et politisk skille mellom tadsjikisk og usbekisk. Men, det var vanskelig å lage en fysisk grense mellom folkene, så mange tadsjikere ble boende i Usbekistan, og omvendt.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, ble Tadsjikistan selvstendig, men allerede i 1992 brøt det ut borgerkrig som varte i to år. Kommunisten Imomali Rakhmonov ble i 1994 valgt til statsoverhode og en våpenhvile kom i stand. En fredsavtale om blant annet maktfordeling tok det ytterligere tre år å få i stand.

Samfunn og politikk

Borgerkrigen, der det ble begått grove overgrep på sivilbefolkningen og som kostet minst 60 000 mennesker livet, har hatt ødeleggende effekt på utviklingen i Tadsjikistan. Rakhmonov har sittet med makten siden 1994 og styrt landet med jernhånd. Han har siden blitt ”gjenvalgt” med så mye som 97 prosent av stemmene. Valgene har blitt sterkt kritisert av internasjonale observatører. Klanslojalitet står veldig sterkt i Tadsjikistan, det som gjerne kalles ideologiske konflikter mellom kommunister, islamister og demokrater, er ofte grunnet i tradisjonelle regionsmotsetninger. Kommunistene har stått særlig sterkt i nord, mens islamistenes støttes i sør og øst. Fattigdommen mange lever i regnes som en delfaktor i hvorfor unge har økende interesse i islam og mer radikale former for islamisme.Tadsjikistan er den eneste av de tidligere sovjetiske republikkene der folket er iranere, og landet skiller seg på den måten fra det øvrige Sentral-Asia. Tadsjikerne har ellers mye til felles med usbekerne. Tradisjonell levevei har vært jakt og nomadisk husdyrhold.

Økonomi og handel

I sovjetperioden hadde landet god økonomisk utvikling med årlig vekst på rundt ti prosent på 60- og 70-tallet. Likevel forble republikken en av de fattigste i Sovjetunionen, blant annet på grunn av høy befolkningsvekst. Tadsjikistan er i dag regnet som den fattigste av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. Oppløsningen av Sovjetunionen med bortfall av tidligere markeder og handelsruter samt borgerkrig har ytterligere forverret landets økonomi. Fra 1985–95 sank BNP per innbygger med over ti prosent årlig, men siden tusenårsskiftet har det vært økonomisk vekst. Likevel har økonomiske reformer gått tregt, korrupsjon er et stort problem og landet har stor utenlandsgjeld. Nesten én million tadsjikere jobber utenfor landet.  

Tadsjikistan er et jordbruksland med nesten to av tre sysselsatt i jordbruket, selv om bare seks prosent av landets areal er dyrkbart. Landets viktigste naturressurs er elver og fossefall, som i de senere årene har sørget for eksport av elektrisitet. Et av verdens største damanlegg, Nurek, ligger nær hovedstaden Dusjanbe.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tadsjikistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  141 380
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,0
  Prosent
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 107 211
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,322
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,650
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  71
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  4,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  33,2
  Prosent
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  123
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 988
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 965
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  28
  Fredsindeksen
  2,266
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  34
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  91
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,62
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,78
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  12
  Drapsrate
  1,61
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  88,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,930
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  25
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  14,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  19,05
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,35
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  79,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  73,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  95
  Prosent
 •  

  Tadsjikistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  10,3
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  4 047 261 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data