[[suggestion]]
Thailand

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bangkok

Etniske grupper

Thai 75%, kinesere 14%, andre 11%

Språk

Thai, engelsk, diverse mindre språk og dialekter

Religion

Buddhister 95%, muslimer 4%, andre/uspesifisert/ingen 1%

Innbyggertall

67 741 401

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

513 115 km2

Myntenhet

Baht

BNI pr innbygger

16 913 PPP$

Nasjonaldag

5. desember

Andre landsider

Geografi

Thailand er et langstrakt land, omtrent en og en halv gang så stort som Norge. Landskapet varierer fra landsdel til landsdel. I de nordvestlige områdene finnes flere fjellkjeder, med topper opp mot 2 500 moh. I nordøst ligger slettelandskap med lave åsrygger og fruktbare jordbruksområder. Slettene midt i landet har mange elver, blant annet den store Chao Phraya-elven, som danner et delta ved Thailandsbukten. Malakkahalvøyen, den smale delen, består av en smal fjellkjede omgitt av langstrakte sandstrender. Før dekket tropisk skog mesteparten av landet, men mye skog er felt og erstattet med gummitrær. 

Klimaet er tropisk, og det er derfor ikke vinterårstid i landet. Temperaturene ligger på mellom 25 og 30 grader året gjennom, og regntiden varer fra juni/juli og ut september måned. Thailand har de siste tiårene hatt storstilt industriutbygging, uten at myndighetene har tatt hensyn til miljøvern. Dette har ført til forurenset drikkevann og dårlig luftkvalitet i flere av de større byene, mange dyrearter er nesten utryddet og skogene har krympet på grunn av hogst. 

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Thailand ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Thailand ble et land på midten av 1400-tallet. Siam-riket, som det het til 1939, utviklet et eget skriftspråk, tok theravada-buddhismen som sin offisielle religion, og vedtok et eget rettssystem som holdt stand helt frem til 1800-tallet. Riket var styrt av eneveldige konger fra Chakri-dynastiet i 150 år, til et revolusjonært statskupp i 1932 etablerte et konstitusjonelt monarki hvor kongen spilte en mer symbolsk rolle.

Under andre verdenskrig var landet på Japans side, men ble ikke like hardt straffet i krigsoppgjøret som sine allierte. Thailand er det eneste sør-asiatiske landet som aldri har vært under europeisk styre.

USA anså landet som den viktigste frontlinjen mot kommunismen i Sørøst-Asia, og støttet Thailand økonomisk på 1950-tallet. Thailand hjalp derfor amerikanerne både i Korea- og Vietnam-krigen.

Det tidligere jordbrukssamfunnet ble raskt et tungt industrialisert land, som opplevde eventyrlig økonomisk vekst fra 1960-96. Undertrykkende regimer styrte fram til landet begynte å bli mer demokratisk på 1990-tallet.

Siden revolusjonen i 1932 har landet opplevd 19 militærkupp og korte perioder med demokrati. Takshin Shinawatra ble statsminister i 2001, og iverksatte store velferdsreformer som gjorde ham populær i fattige, underutviklede områder. Korrupsjonsavsløringer utløste store protester mot Takshin midt på 2000-tallet. Statsministeren utlyste nyvalg, men før han rakk å gjennomføre, ble han avsatt i et statskupp i 2006. Siden har maktkampen fortsatt mellom Takshins støttespillere og motstandere.

Militæret tok makten ved et kupp i 2014 og avsatte Thailands folkevalgte regjering, ledet av Yingluck Shinawatra, Takshins lillesøster. Landet styres i dag av en militærjunta.

Samfunn og politikk

Politikken preges av spenningen mellom militæret, den avsatte folkevalgte regjeringen og kongen. Hæren har hatt stor innflytelse siden 1930-tallet, og har ofte avsatt demokratisk valgte regjeringer under påskudd av å beskytte monarkiet. Tilhengerne av militæret og kongehuset kommer fra byene og sør i landet. De som støtter Takshin Shinawatras politikk bor på landsbygden i øst og nord. Begge gruppene har hver sin folkelige protestbevegelse: de kongevennlige og nasjonalistiske gulskjortene, og de Takshin-vennlige rødskjortene.

Monarkiet representerer stabilitet for thailendere. Den forrige kongen regjerte fra 1948, til han døde i 2016 og ble erstattet av sønnen Maha Vajiralongkorn.

Det har vært mye uro helt sør i landet, på grensen til Malaysia, hvor størstedelen av befolkningen er malay-muslimer med annet språk og kultur enn resten av landet. Mange av disse vil frigjøre seg fra Thailand, og opprørere har ført en væpnet kamp om uavhengighet siden 60-tallet.

Landet har ujevnt utviklingsnivå, svært mye korrupsjon og grove menneskerettighetsbrudd fra politiets og hærens side. Selv om mange thailendere har fått det bedre de siste tiårene, lever mange under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Etter kuppet i 2014 har militærregimet innskrenket ytringsfriheten og erklært unntakstilstand. En strengt overvåket folkeavstemning i 2016 godkjente militærets grunnlovsforslag, som gir militæret ytterligere makt.

Økonomi og handel

Thailandsk økonomi har hatt en enorm utvikling siden andre verdenskrig. Det tidligere jordbrukssamfunnet fikk stor tekstil- og elektronikkindustri på få år. Nesten halvparten av landets arbeidere jobber fortsatt i jordbruket, som nå er effektivisert og modernisert.

Thailand forsyner verden med gummi og ris, og er verdens største eksportør av disse to produktene. I tillegg eksporterer landet mye fisk, hvete og sukker. Turisme utgjør også en stor del av økonomien.

Thailand har betalt en høy pris for den raske utviklingen: fattige bønder har måttet flytte på grunn av industriutbygging, og dette skaper et befolkningstrykk i byene. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Thailand på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  250 020 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,003
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  10,50
  prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,636
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  33,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  316 213
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,62
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,9
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  513 120
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,79
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  32,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,2
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  43
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,259
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  19,90
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  44,10
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  9,0
  Prosent
  Undervektige barn
  5,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  10,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  0,8
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  32
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  14,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  43
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  156
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  92,9
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,0
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,366
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  32,7
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  4,80
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  22
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  75
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 540
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  4,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  0,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  455 302 682 986
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 595
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,65
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  52,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 931
  Personer
  Befolkningstall
  69 183 173
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 510
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  106 692
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,755
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  41 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  6,01
  Skala: 1-10 (der 10 er best)