[[suggestion]]
Thailand

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bangkok

Etniske grupper

Thai 75%, kinesere 14%, andre 11%

Språk

Thai, engelsk, diverse mindre språk og dialekter

Religion

Buddhister 95%, muslimer 4%, andre/uspesifisert/ingen 1%

Innbyggertall

67 741 401

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

513 115 km2

Myntenhet

Baht

BNI pr innbygger

16 913 PPP$

Nasjonaldag

5. desember

Andre landsider

Geografi

Thailand er et langstrakt land, omtrent en og en halv gang så stort som Norge. Landskapet varierer fra landsdel til landsdel. I de nordvestlige områdene finnes flere fjellkjeder, med topper opp mot 2 500 meter over havet. I nordøst ligger slettelandskap med lave åsrygger og fruktbare jordbruksområder. Slettene midt i landet har mange elver, blant annet den store Chao Phraya-elven, som lager et stort delta ved Thailandsgulfen. Malakkahalvøyen, den smale delen, består av en smal fjellkjede omgitt av langstrakte sandstrender. Før dekket tropisk skog mesteparten av landet, men det er blitt hugget mye, og nå er det lite igjen av den. 

Klimaet er tropisk. Det vil si at det ikke er vinterårstid i landet. Temperaturene ligger på mellom 25 og 30 grader året gjennom, og regntiden varer juni/juli og ut september måned. Thailand har de siste tiårene gjennomgått storstilt industriutbygging, uten at myndighetene har tatt hensyn til vern av miljøet. Dette har ført til forurenset drikkevann og dårlig luftkvalitet i flere av de større byene, mange dyrearter er nesten utryddet og skogene har krympet på grunn av hogst. 

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Thailand ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det som i dag er Thailand ble et land på midten av 1400-tallet. Siam-riket, som var landets navn frem til 1939, utviklet et eget skriftspråk, tok theravada-buddhismen som sin offisielle religion, og vedtok et eget rettssystem som holdt stand helt frem til 1800-tallet. Thailand ble styrt eneveldig av konger fra Chakri-dynastiet helt til et statskupp i 1932 som etablerte et konstitusjonelt monarki der kongen spilte en mer symbolsk rolle. Under andre verdenskrig deltok Thailand aktivt på Japans side, men ble ikke like hardt straffet i krigsoppgjøret som sine allierte. Thailand er det eneste sør-asiatiske landet som aldri har vært under europeisk styre.  

På 1950-tallet mottok Thailand betydelig økonomisk og industriell støtte fra USA, som anså landet som den viktigste frontlinjen mot kommunismen i Sørøst-Asia. Som takk for hjelpen deltok Thailand på amerikansk side både i Korea-krigen og Vietnam-krigen.

Det tidligere jordbrukssamfunnet utviklet seg hurtig til et tungt industrialisert land, og opplevde eventyrlig økonomisk vekst i flere år. Landet ble styrt av en rekke undertrykkende regimer, og først på 1990-tallet begynte landet å utvikle seg i mer demokratisk retning.

Thailands moderne historie inneholder mange kupp, militært styre og korte perioder med demokrati. Takshin Shinawatra ble valgt i 2001, til å være landets statsminister. Takshin iverksatte store reformer, særlig på landsbygda. Dette gjorde ham svært populær i fattige, underutviklede områder, mens middelklassen i byene langs kysten var misfornøyde. Avsløringer om korrupsjon og maktmisbruk fra Takshin, utløste store protester midt på 2000-tallet. Statsministeren utlyste nyvalg, men før han rakk å gjennomføre, ble han avsatt i et statskupp i 2006. Siden har det vært maktkamp mellom tilhengere og motstandere av Takshins politikk, både i parlamentet og i gatene i byene.

Siden 2006 har statsministrene i landet hadde tette slektsbånd til Takshin som har vært i eksil i Storbritannia. Motstanderne av Takshin har sett det slik at disse har styrt landet på vegne av Takshin. 

I mai 2014 gjennomførte militæret et kupp og avsatte Thailands folkevalgte regjering, ledet av Yingluck Shinawatra, lillesøsteren til Takshin. Landet styres i dag av et militærråd.  

Samfunn og politikk

Thailandsk politikk domineres av spenningen mellom hæren, den folkevalgte regjeringen og kongen. Hæren har siden 1930-tallet hatt stor innflytelse på styringen av landet, og har ofte avsatt folkevalgte regjeringer under påskudd av å beskytte monarkiet. Tilhengerne til den tradisjonelle makteliten, militæret, kongehuset og Bangkoks middelklasse kommer fra byene og sør i landet. De som støtter Takshin Shinawatras politikk, bor på landsbygda i øst og nord. Begge gruppene har hver sin folkelige protestbevegelse; de kongevennlige og nasjonalistiske gulskjortene, og de Takshinvennlige rødskjortene.

Monarkiet og kong Bhumibol er for thailenderne selve garantien for at landet skal holde sammen. Han har regjert siden 1948, men begynner å bli gammel. Hvem som skal overta etter han er usikkert, og makteliten er splittet i spørsmålet om kronprinsen eller den populære prinsessen er best skikket.

Det har også vært mye uro helt sør i landet, på grensen til Malaysia, hvor størstedelen av befolkningen er malay-muslimer som er språklig, kulturelt og religiøst ulike resten av landet.

Landet sliter med ujevnt utviklingsnivå, svært mye korrupsjon og grove menneskerettighetsbrudd fra politiet og hærens side. Selv om mange thailendere har fått det bedre de siste tiårene, lever mange under den nasjonale fattigdomsgrensa. 

Etter maktovertagelsen i 2014 har militærregjeringen innskrenket ytringsfriheten og erklært unntakstilstand. En folkeavstemning august 2016 godkjente militærjuntaens forslag til ny grunnlov, som gir militæret ytterligere makt. Sør i landet er det flere provinser med majoritet av muslimsk befolkning som ønsker å frigjøre seg fra resten av Thailand, og opprørere har ført en væpnet kamp om frigjørelse siden 60-tallet. De senere årene har flere bomberattentat blitt utført, både i Bangkok og i turistområder. Ingen grupper har sagt seg ansvarlig å stå bak, men man regner med det er del av de innenrikspolitiske konfliktene.

Økonomi og handel

Thailandsk økonomi har hatt en enorm utvikling siden den andre verdenskrig. Det tidligere jordbrukssamfunnet fikk stor tekstil- og elektronikkindustri på få år. Nær halvparten av landets arbeidere jobber fortsatt innenfor jordbruket, som nå er effektivisert og modernisert.

Thailand er i dag verdens største riseksportør, og eksporterer også mye fisk, gummi, hvete og sukker. Turisme utgjør også en stor del av økonomien.

Thailand har betalt en høy pris for den raske utviklingen: fattige bønder har måttet flytte på grunn av industriutbygging, og skaper et befolkningstrykk i byene. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Thailand på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  513 120
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  32,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,1
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  69 183 173
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,366
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,755
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  25,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  7,4
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 931
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 510
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  106 692
  Personer
  Internt fordrevne
  41 000
  Internt fordrevne
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  50
  Fredsindeksen
  2,259
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  171
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,80
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,62
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  9,77
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,5
  Hektar per person
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  22
  Drapsrate
  3,48
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,001
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  20,75
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  32,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  4,80
  Prosent
  Lykkeindeks
  6,07
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,6
  Prosent
  Alfabetisme
  94,0
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  93
  Prosent
 •  

  Thailand

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  4,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,3
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  135 799 000 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data