Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Togo

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lomé

Etniske grupper

Afrikanske stammer (ewe, mina, kabré, og 34 andre) 99 %, andre 1%

Språk

Fransk (offisielt) Ewe og Mina (to største afrikanske språkene i sør), Kabye og Dagomba (to største afrikanske språkene i nord)

Religion

kristne 29%, muslimer 20%, urfolks trosretning 51%

Innbyggertall

6 360 000

Styreform

Republikk

Areal

56 79 km2

Myntenhet

CFA-Franc

BNI pr innbygger

1 460 PPP$

Nasjonaldag

27 April

Andre landsider

Geografi

Togo strekker seg fra kysten og langt innover landet. Dette fører til at landet har seks forskjellige geografiske regioner. Klimaet domineres av det ekvatoriale regnbelte og fuktig pålandsvind. Både nedbør og temperatur er forholdsvis lik året rundt og ligger på 25-30 grader. Savanne er den dominerende vegetasjonstypen. I sør vokser det store trær, mens savannen blir mer steppepreget i nord. I sør og langs elvene vokser tropisk regnskog, mens det er mangroveskog ved lagunene langs kysten. Togo har nesten 200 pattedyrarter. Elefant, løve og gepard finnes i nord, men står i fare for å bli utryddet. Det gjør også hyenehund og sjimpanse. Mer enn 625 fuglearter er observert i Togo, blant dem 50 rovfugler.

Miljøproblemer i Togo er avskoging på grunn av svijordbruk og bruk av ved som brensel. Forurensing av vann skaper helsefare for mennesker og ødelegger for fiskerinæringen. Luftforurensingen øker i urbane strøk.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Togo ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Togo har vært bebodd siden førhistorisk tid, og blitt regjert av forskjellige stammer og sivilisasjoner. Fra 1500-tallet ble Togo trukket med i den økonomiske utviklingen langs kysten. Den startet lokalt, men ble senere tatt over av europeerne. Det ble handlet med gull, elfenben og slaver, og området fikk navnet Slavekysten. På slutten av 1800-tallet ble Togo tysk koloni, på tross av motstand fra innbyggerne i landet. Tyskerne bygde ut jernbaner, havneanlegg og plantasjer. Tvangsarbeid og harde skatter ble realiteten for innbyggerne. Under første verdenskrig ble tyskerne drevet ut av Togo, som etter krigen ble mandatområde under Folkeforbundet. Landet fikk indre selvstyre i 1956, og selvstendighet 1960. I 1963 tok Gnassingbe Eyadéma makten ved et kupp. Han gjorde Togo til ettpartistat, og styrte landet eneveldig frem til sin død i 2005. Da tok hans sønn Faure Gnassingbe over makten, i strid med landets grunnlov. Overtakelsen førte til voldelige sammenstøt, og sanksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Samfunn og politikk

Etter at Faure Gnassingbe tok over etter sin far har Togo tatt små steg i retning demokrati. På 1990-tallet hadde politisk uro presset frem en ny grunnlov, som innførte et flerpartisystem. Presidenten velges direkte hvert femte år, og kan gjenvelges så mange ganger han/hun vil. Presidenten peker ut statsministeren. Nasjonalforsamlingen, som er Togos lovgivende organ, velges også hvert femte år. Valgene som ble holdt under Eyadéma Gnassingbes regjeringstid var gjennomsyret av valgfusk. Etter at Faure Gnassingbe overtok makten har valgene blitt regnet som rettferdige av utenlandske observatører. Opposisjonen i landet har likevel protestert på valgresultatene. Opposisjonen er imidlertid splittet, og har ikke lyktes å få oppslutning om sine kandidater. Faure Gnassingbe ble gjenvalgt ved presidentvalget i 2010. Togo preges av rivalisering mellom de to folkegruppene ewe (sør i landet) og kabré (nord i landet.) Gnassingbé har støtte fra kabré, som også dominerer militæret, politiet og regjeringspartiet RTP. Opposisjonen har sin maktbase blant ewe-folket, som tradisjonelt jobber med handel.

Økonomi og handel

Togos økonomi har vært preget av både kolonitiden og den politiske uroen landet har gått gjennom etterpå. Bomull- og fosfat-industrien ble bygd opp i kolonitiden, og er fortsatt landets viktigste eksportvare. Mesteparten av befolkningen jobber innenfor jordbruket, som fortsatt spiller en dominerende rolle i økonomien. Mangelen på demokrati og politisk uro har ført til at både bistandsorganisasjoner og utenlandske investorer lenge holdt seg unna Togo. Vanskjøtsel og de økonomiske vanskelighetene har ført til at den svarte, uformelle økonomien har vokst. Etter at Faure Gnassingbe tok over makten har det blitt gjennomført omfattende økonomiske reformer. Dermed har flere donorer gjenopptatt bistanden til landet, mens deler av utenlandsgjelden har blitt slettet. De siste årene har Togos økonomi derfor vært i vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Togo på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,3
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,9
  Prosent
  Primærnæring
  42
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  56 790
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  48,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,5
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  7 798
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,3
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  58
  År
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  56
  År
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  27,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  9
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  78,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,841
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,556
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,487
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  32
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  17,58
  Prosent
  Global lykkeindeks
  13,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  86,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  73
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  148
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  31,5
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  54,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  51,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  11,4
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  713
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  8 785
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  21 953
  Personer
  Internt fordrevne
  1 500
  Internt fordrevne
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  78
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  85
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  368
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  58
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  22
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,75
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,32
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,10
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  50
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,2
  Prosent
  Alfabetisme
  66,5
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  63,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  12
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  4 087 903 913
  US Dollar
  BNP per innbygger
  548
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,31