[[suggestion]]
Togo

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lomé

Etniske grupper

Afrikanske stammer (ewe, mina, kabré, og 34 andre) 99 %, andre 1%

Språk

Fransk (offisielt) Ewe og Mina (to største afrikanske språkene i sør), Kabye og Dagomba (to største afrikanske språkene i nord)

Religion

kristne 29%, muslimer 20%, stammereligioner 51%

Innbyggertall

7 798 000

Styreform

Republikk

Areal

56 790 km²

Myntenhet

CFA-Franc

BNI pr innbygger

1 491 PPP$

Nasjonaldag

27 April

Andre landsider

Geografi

Togo er langt og smalt, og strekker seg fra kysten og langt innover det afrikanske kontinentet. Dette fører til at landet har seks forskjellige geografiske regioner. Klimaet domineres av det ekvatoriale regnbelte og fuktig pålandsvind. Både nedbør og temperatur er forholdsvis lik året rundt og ligger på 25-30 grader. Savanne er den dominerende vegetasjonen. I sør vokser det store trær, mens savannen blir mer steppepreget i nord. I sør og langs elvene vokser tropisk regnskog, mens det er mangroveskog ved lagunene langs kysten. Togo har nesten 200 pattedyrarter. Elefant, løve og gepard finnes i nord, men står i fare for å bli utryddet. Det gjør også hyenehund og sjimpanse. Mer enn 625 fuglearter er observert i Togo, blant dem 50 rovfugler.

Over to tredjedeldeler av Togos energibehov dekkes av trekull, og har store konsekvenser for miljøet. I tillegg drives det svijordbruk. Dette fører til avskoging og jorderosjon. De hygieniske forholdene er dårlige mange steder, og det er en mangel på rent vann. Luftforurensningen øker i byene, men miljøsituasjonen er noe forbedret, fordi søppelhåndteringen fungerer bedre.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Togo ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landområdet som er Togo i dag, har vært bebodd siden førhistorisk tid, og blitt styrt av forskjellige stammer og sivilisasjoner. Fra 1500-tallet har Togo vært en del av den internasjonale handelen langs kysten. Opprinnelig ble handelen drevet av lokale stammer, men den ble senere overtatt av europeerne.

På slutten av 1800-tallet ble Togo tysk koloni, på tross av motstand fra innbyggerne i landet. Tyskerne bygde ut jernbaner, havneanlegg og plantasjer. Tvangsarbeid og harde skatter ble realiteten for innbyggerne. Tyskerne ble drevet ut av Togo under første verdenskrig, og etter krigen ble landet et mandatområde under Frankrike, på oppdrag fra Folkeforbundet.

Landet fikk indre selvstyre i 1956, og selvstendighet 1960. I 1963 tok Gnassingbe Eyadéma makten ved et kupp. Han gjorde Togo til ettpartistat, og styrte landet eneveldig. På 1990-tallet førte politisk uro og internasjonalt press til en ny grunnlov som innførte flerpartisystem. Noen virkelige skritt mot demokrati skjedde ikke før Gnassingbe Eyadémas død i 2005. Da tok hans sønn, Faure Gnassingbe, over makten. Dette var i strid med grunnloven, og maktovertakelsen førte til voldelige sammenstøt og sanksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Samfunn og politikk

Togo styres i dag etter grunnloven fra 1992. Presidenten velges direkte hvert femte år, og kan gjenvelges så mange ganger han/hun vil. Presidenten peker ut statsministeren. Nasjonalforsamlingen, som er Togos lovgivende organ, velges også hvert femte år. Valgene som ble holdt under Eyadéma Gnassingbes regjeringstid var gjennomsyret av valgfusk. Det første presidentvalget Faure Gnassingbe vant var også omstridt, men senere valg har blitt regnet som frie og rettferdige av internasjonale observatører. Opposisjonene i landet har likevel protestert mot valgresultatene.

De senere årene har vært preget av politisk uro og store demonstrasjoner, hvor demonstranter har blitt drept og arrestert. Demonstrantenes viktigste krav er at Faure Gnassingbe skal gå av, og at det må gjeninnføres begrensninger i grunnloven på hvor lenge en president kan sitte ved makten. Togo preges av rivalisering mellom de to folkegruppene ewe (sør i landet) og kabré (nord i landet.) Gnassingbé har støtte fra kabré, som også dominerer militæret, politiet og regjeringspartiet RTP. Etniske skillelinjer har spilt en noe mindre rolle i politikken de senere årene.

Økonomi og handel

Togos økonomi preges av kolonitiden og den politiske uroen i landet etter frigjøringen. Bomull- og fosfatindustrien som ble bygd opp i kolonitiden er fortsatt landets viktigste eksportvarer. Mesteparten av befolkningen jobber innenfor jordbruket, som fortsatt er den viktigste delen av økonomien.

 Den togolesiske økonomien har mange problemer. Transportproblemer og problemer med strømbrudd hindrer utviklingen av industrien. Mangelen på demokrati og politisk uro har ført til at både bistandsorganisasjoner og utenlandske investorer lenge holdt seg unna Togo. Disse vanskelighetene har også ført til at den svarte sektoren i økonomien er stor, og Togo er fremdeles ett av de minst utviklede landene i verden.

Det har blitt gjennomført omfattende økonomiske reformer etter Faure Gnassingbe overtok makten. Havnen i Lomé har blitt et viktig handelsknutepunkt i regionen. Flere donorer har gjenopptatt bistanden til landet, og deler av utenlandsgjelden har blitt slettet. De seneste årtiene har produktiviteten i jordbruket økt, fordi bøndene har begynt å bruke gjødsel. De siste årene har Togos økonomi derfor vokst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Togo på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,250
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,503
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,344
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  56
  År
  Lykkeindeks
  4,09
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  37,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  143
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  56 790
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  11 611
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  13 033
  Personer
  Fredsindeksen
  2,104
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  1 500
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  30
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,69
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  85,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  58
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,556
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  Mangler data
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  Mangler data
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  41
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  Mangler data
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Togo

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  713
  Personer
  Befolkningstall
  7 990 926
  tall