[[suggestion]]
Tonga

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nukualofa

Etniske grupper

Tonganere 96.6%, delvis tonganere 1.7%, andre 1.7%, uspesifisert 0.03% (2006)

Språk

Engelsk og tongansk 87%, tongansk (offisiellt) 10.7%, engelsk (offisiell) 1.2%, andre1.1%, uspesifisert 0.03% (2006)

Religion

Protestanter 64.9% (inkluderer mange ulike retninger), mormoner 16.8%, katolikker 15.6%, andre 1.1%, ingen 0.03%, uspesifisert 1.7% (2006)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

750 km2

Myntenhet

Tongansk paanga

BNI pr innbygger

5 745 PPP$

Nasjonaldag

4. juni

Andre landsider

Geografi

Tonga består av mer enn 170 øyer, noen høye vulkanske, andre lave koralløyer. 36 av øyene har permanent bosetning. Øyene har tropisk, maritimt klima med årlig middeltemperatur på 25 grader. Frodig tropisk regnskog dekker de områdene som ikke er dyrket. Eneste landpattedyr er innførte rotter - en stor trussel for fuglefaunaen. Landet har mye sjøfugl og 20 landfugler, inkludert to arter som kun er her (endemiske): tongaplystrer og tongaovnhøne, som klekker ut eggene sine ved hjelp av vulkansk varme.

Miljøproblemer på Tonga er avskoging, både på grunn av utbygging og jordbruk. Ødeleggelse av korallrev er et økende problem. Havskillpadden er en truet art på Tonga. Avfall fra jordbruk (sprøtemidler) og fra industrien blir dumpet i havet, noe som ødelegger kysten, dyrelivet i havet og går ned til grunnvannet.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tonga ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det er usikkert når den første bosetningen av Tonga fant sted, men en gruppe polynesiere bosatte seg på øyene 1500-1000 år før Kristus. Man vet lite om historien på Tonga før europeerne kom, fordi det er få skriftlige kilder. I 1616 kom et nederlandsk skip for å handle på øyene og nesten 150 år etter kom James Cook. Han kalte øyene ”Friendly Islands” fordi han ble så godt tatt i mot. I 1845 ble øyene samlet til et selvstendig kongerike. Tonga ble i 1905 britisk protektorat, og har vært selvstendig siden 1970, men er medlem av Commonwealth.

Kong Tupou IV kom på tronen 1965 og styrte eneveldig til sin død i 2006. Regjeringen og de fleste i den lovgivende forsamlingen ble utnevnt av kongen, tradisjon tro fra landets 33 adelsfamilier. Men, på 90-tallet vokste det frem en demokratibevegelse og det første politiske partiet ble stiftet i 1994. Den første folkevalgte ministeren kom i regjering i 2005.

Samfunn og politikk

Da kongen døde i 2006 ble Tonga rystet av voldsomme opptøyer, blant annet fordi parlamentet i over et år hadde unnlatt å ta stilling til forslag om demokratiske reformer. Mange bygninger ble plyndret og satt i brann og minst åtte demonstranter døde. Da den nye kongen ble kronet frasa han seg retten til å utpeke statsminister, og samtidig ga han statsministeren mulighet til å velge sine statsråder uten innblanding. Monarken ville heller ikke lenger delta i de politiske prosesser fra dag til dag. I 2006 ble altså Feleti Sevele landets første folkevalgte og ikke-adelige statsminister. I 2010 ble det vedtatt en ny valgordning som for første gang i Tongas historie sikrer at et flertall av parlamentarikerne er folkevalgte.

To av tre mennesker bor på hovedøya Tongatapu, og hovedstaden er landets eneste større by. Samfunnet er sterkt preget av kirkelige seder og skikker, det er for eksempel ikke tillatt å arbeide, drive idrett eller handle på søndager.

Økonomi og handel

Siden 1990-årene har Tonga slitt med høy inflasjon, høy arbeidsledighet og varierende produksjon i jordbruket. Myndighetene prøver å etablere et mer differensiert næringsliv og for å redusere energiimporten arbeides det blant annet med å utnytte bølgekraft og solenergi og siden 1996 er de ytre øyene blitt forsynt med solcellepaneler. Videreutvikling av turistnæringen er også et satsningsområde. Det er knyttet håp om betydelige mengder kobber, sink og gull på Tongas kontinentalsokkel.

Nærmere halvparten av landets befolkning lever i dag utenfor pengeøkonomien med jordbruk, fiske og sanking på selvforsyningsnivå. Jordbruket dominerer også den offentlige økonomi, med rundt en tredel av både sysselsetting og bruttonasjonalprodukt (BNP). All jord eies av kongen, som har fordelt den blant rikets 33 adelsfamilier til videre bortforpaktning.

Tonga har store underskudd i handelsbalansen med utlandet, og landet mottar betydelig økonomisk hjelp fra New Zealand, Australia og EU. Pengeforsendelser fra tonganere i utlandet er også en viktig inntektskilde.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tonga på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  80 330 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  22,50
  prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  23,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  121
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,14
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  7,3
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  750
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,72
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  12,5
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  93,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  7,39
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  25,41
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  20
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  5,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  8,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  16
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  57
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  30
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  99,4
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  86,9
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,659
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  26,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  38,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  7,41
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  60
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  97,0
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  11,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  427 659 795
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 959
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Tertiærnæring
  61
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,85
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  41,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  109 008
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  145
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,726
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)