[[suggestion]]
Tonga

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nukualofa

Etniske grupper

Tonganere 96.6%, delvis tonganere 1.7%, andre 1.7%, uspesifisert 0.03% (2006)

Språk

Engelsk og tongansk 87%, tongansk (offisiellt) 10.7%, engelsk (offisiell) 1.2%, andre1.1%, uspesifisert 0.03% (2006)

Religion

Protestanter 64.9% (inkluderer mange ulike retninger), mormoner 16.8%, katolikker 15.6%, andre 1.1%, ingen 0.03%, uspesifisert 1.7% (2006)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

750 km2

Myntenhet

Tongansk paanga

BNI pr innbygger

5 745 PPP$

Nasjonaldag

4. juni

Andre landsider

Geografi

Tonga består av mer enn 170 øyer, noen høye vulkanske, andre lave koralløyer. 36 av øyene har permanent bosetning. Øyene har tropisk, maritimt klima med årlig middeltemperatur på 25 grader. Frodig tropisk regnskog dekker de områdene som ikke er dyrket. Eneste landpattedyr er innførte rotter - en stor trussel for fuglefaunaen. Landet har mye sjøfugl og 20 landfugler, inkludert to arter som kun er her (endemiske): tongaplystrer og tongaovnhøne, som klekker ut eggene sine ved hjelp av vulkansk varme.

Miljøproblemer på Tonga er avskoging, både på grunn av utbygging og jordbruk. Ødeleggelse av korallrev er et økende problem. Havskillpadden er en truet art på Tonga. Avfall fra jordbruk (sprøtemidler) og fra industrien blir dumpet i havet, noe som ødelegger kysten, dyrelivet i havet og går ned til grunnvannet.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tonga ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det er usikkert når den første bosetningen av Tonga fant sted, men en gruppe polynesiere bosatte seg på øyene 1500-1000 år før Kristus. Man vet lite om historien på Tonga før europeerne kom, fordi det er få skriftlige kilder. I 1616 kom et nederlandsk skip for å handle på øyene og nesten 150 år etter kom James Cook. Han kalte øyene ”Friendly Islands” fordi han ble så godt tatt i mot. I 1845 ble øyene samlet til et selvstendig kongerike. Tonga ble i 1905 britisk protektorat, og har vært selvstendig siden 1970, men er medlem av Commonwealth.

Kong Tupou IV kom på tronen 1965 og styrte eneveldig til sin død i 2006. Regjeringen og de fleste i den lovgivende forsamlingen ble utnevnt av kongen, tradisjon tro fra landets 33 adelsfamilier. Men, på 90-tallet vokste det frem en demokratibevegelse og det første politiske partiet ble stiftet i 1994. Den første folkevalgte ministeren kom i regjering i 2005.

Samfunn og politikk

Da kongen døde i 2006 ble Tonga rystet av voldsomme opptøyer, blant annet fordi parlamentet i over et år hadde unnlatt å ta stilling til forslag om demokratiske reformer. Mange bygninger ble plyndret og satt i brann og minst åtte demonstranter døde. Da den nye kongen ble kronet frasa han seg retten til å utpeke statsminister, og samtidig ga han statsministeren mulighet til å velge sine statsråder uten innblanding. Monarken ville heller ikke lenger delta i de politiske prosesser fra dag til dag. I 2006 ble altså Feleti Sevele landets første folkevalgte og ikke-adelige statsminister. I 2010 ble det vedtatt en ny valgordning som for første gang i Tongas historie sikrer at et flertall av parlamentarikerne er folkevalgte.

To av tre mennesker bor på hovedøya Tongatapu, og hovedstaden er landets eneste større by. Samfunnet er sterkt preget av kirkelige seder og skikker, det er for eksempel ikke tillatt å arbeide, drive idrett eller handle på søndager.

Økonomi og handel

Siden 1990-årene har Tonga slitt med høy inflasjon, høy arbeidsledighet og varierende produksjon i jordbruket. Myndighetene prøver å etablere et mer differensiert næringsliv og for å redusere energiimporten arbeides det blant annet med å utnytte bølgekraft og solenergi og siden 1996 er de ytre øyene blitt forsynt med solcellepaneler. Videreutvikling av turistnæringen er også et satsningsområde. Det er knyttet håp om betydelige mengder kobber, sink og gull på Tongas kontinentalsokkel.

Nærmere halvparten av landets befolkning lever i dag utenfor pengeøkonomien med jordbruk, fiske og sanking på selvforsyningsnivå. Jordbruket dominerer også den offentlige økonomi, med rundt en tredel av både sysselsetting og bruttonasjonalprodukt (BNP). All jord eies av kongen, som har fordelt den blant rikets 33 adelsfamilier til videre bortforpaktning.

Tonga har store underskudd i handelsbalansen med utlandet, og landet mottar betydelig økonomisk hjelp fra New Zealand, Australia og EU. Pengeforsendelser fra tonganere i utlandet er også en viktig inntektskilde.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tonga på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  750
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  12,5
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  109 008
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,659
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,726
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  73
  År
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  145
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  16
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  14
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,71
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,14
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  6
  Drapsrate
  0,95
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  93,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,969
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  7,39
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  26,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  7,41
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  70
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,5
  Prosent
  Alfabetisme
  99,4
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  91
  Prosent
 •  

  Tonga

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  11,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,2
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Tertiærnæring
  61
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  195 794 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data