[[suggestion]]
Trinidad og Tobago

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port of Spain

Etniske grupper

Øst- indisk 35.4%, afrikansk 34.2%, blanding-annet 15.3%, mix afrikansk-øst-indisk 7.7%, andre 1.3%, uspesifisert 6.2% (2011)

Språk

Engelsk (offisielt),karibisk hindustani(en hindi-dialekt) fransk, spansk, kinesisk

Religion

Protestanter 32.1% ,katolikker 21.6%, hinduer 18.2%, muslimer 5%, Jehovahs vitner 1.5%, andre 8.4%, ingen 2.2%, uspesifisert 11.1% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

5 130 km2

Myntenhet

Trinidad og Tobago Dollar

BNI pr innbygger

32 855 PPP$

Nasjonaldag

31. august

Andre landsider

Geografi

De to øyene Trinidad og Tobago ligger rett utenfor kysten av Venezuela. Det nordlige Trinidad er dominert av fjellkjeden ”Northern Range”, med topper opptil 940 moh. Det kuperte landskapet på Tobago utgjør en fortsettelse av denne fjellkjeden. Ellers består Trinidad, som er den største øya, hovedsakelig av lavland, med lange hvite strender langs kysten. I sørvest ligger den store asfaltsjøen Pitch Lake, som er verdens største reservoar av asfalt. Tropisk regnskog dekker en tredel av øyene som ligger i utkanten av orkanbanene, og derfor ikke er så utsatt for ødeleggelser.  

Miljøproblemer på Trinidad og Tobago er forurensing av vann på grunn av kjemikalier fra jordbruket, industriavfall og utslipp av urenset kloakk. Det er også tidvis problemer med oljesøl og forurensing fra oljesektoren. Trinidad og Tobago har i tillegg utfordringer knyttet til avskoging og jorderosjon.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Trinidad og Tobago ville vi trenge 3.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Da Colombus kom til øyene i 1498 bodde det flere arawakstammer på Trinidad, mens Tobago var ubebodd. I 1532 det ble opprettet sukkerplantasjer og det ble innsatt en spansk guvernør. Indianerbefolkningen ble raskt utryddet av sykdommer og slavedrift, og det ble derfor hentet afrikanske slaver til å overta arbeidet på plantasjene. Spania overgav kolonien Trinidad til den britiske marine i 1797, og øya ble formelt britisk i 1802. I 1814 overtok britene også Tobago for godt, etter at den hadde skiftet koloniherrer oftere enn noen annen øy i Karibia. Trinidad og Tobago ble slått sammen til én koloni i 1899.

Det ble vanskelig for plantasjene da slaveriforbudet kom, og det ble starten på storstilt import av arbeidskraft fra India. Så tidlig som i 1910 ble det funnet olje, noe som har gjort Trinidad og Tobago til et av de rikeste landene i Karibia. I 1945 fikk øyene indre selvstyre, og i 1962 selvstendig.

Samfunn og politikk

De politiske skillelinjene i Trinidad og Tobago har tradisjonelt fulgt de etniske skillelinjene, der de med afrikansk opprinnelse har stemt det konservative People’s National Movement (PNM). PNM har hatt stor innflytelse i Trinidad og Tobago, og hadde samme statsminister fra frigjøringen til 1981. På 70-tallet var den amerikanske Black Power-bevegelsen forholdsvis sterk. Opposisjonspartiet United National Congress (UNC) har tradisjonelt vært for de indiskættede, som er færre og i større grad bor på landet og arbeider i jordbruket. Det politiske bildet har endret seg noe de senere år da det blant annet har kommet nye partier til.

Trinidad og Tobago er ellers særlig kjent for sitt karneval, og regnes som fødestedet til instrumentet steelpan og calypso. Rundt 96 prosent av landets befolkning bor på Trinidad. Vold og gjengkriminalitet knyttet til narkotika har seilt opp som et alvorlig problem for Trinidad og Tobago, noe som gjorde at de, tross internasjonale protester, gjeninnførte dødsstraff.

Økonomi og handel

Det ble funnet olje i Trinidad og Tobago allerede i 1910 og landet har derfor hatt en sterk økonomi. Det var tidligere antatt at oljeforekomstene ville ta slutt rundt 2005, men nye store funn av olje og naturgass har gitt ny vekst. Trinidad og Tobago har hatt en sterk statsstyrt økonomi, men fra 1980-årene fikk de økonomiske problemer på grunn av fallende priser på olje og måtte gjennom Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomføre en privatisering av økonomien. Dette hadde ønsket effekt på den økonomiske veksten, men som i så mange andre land skjedde det på bekostning av sosial utvikling, og andelen fattige økte. Trinidad og Tobago har hatt sterk vekst økonomisk vekst på 2000-tallet.

Turisme er ellers en næring som har vært i sterk vekst og sysselsetter store deler av yrkesbefolkningen. Omtrent 400 000 turister besøker Trinidad og Tobago årlig.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Trinidad og Tobago på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  4 330 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  3,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,002
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,784
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,667
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  74
  År
  Forventet levealder for menn
  67
  År
  Lykkeindeks
  6,19
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  13,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  24,7
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  267
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  6,7
  Hektar per person
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  46 274
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  34,16
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,7
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  5 130
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,81
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  46,0
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  39
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  632
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 733
  Personer
  Fredsindeksen
  2,053
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  94,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  66,03
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,74
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  54,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,9
  Prosent av BNP
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  4,9
  Prosent
  Undervektige barn
  6,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  11,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  26
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  70
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  63
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  38
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  17
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,6
  Prosent
  Alfabetisme
  98,7
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,2
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,324
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  44,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  42,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  30,95
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  7 134
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  10,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  22 079 017 627
  US Dollar
  BNP per innbygger
  16 126
  US Dollar
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -2,63
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  77,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  75
  Prosent
 •  

  Trinidad og Tobago

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  87
  Personer
  Befolkningstall
  1 372 598
  tall