[[suggestion]]
Tsjekkia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Praha

Etniske grupper

Tsjekkere 64.3%, moravere 5%, slovakere 1.4%, andre1.8%, uspesifisert 27.5% (2011)

Språk

Tjekkisk (offisielt) 95.4%, slovakisk1.6%, andre 3% (2011)

Religion

Katolikker 10.4%, protestanter 1.1%, andre og uspesifisert 54%, ingen 34.5% (2011 est.)

Styreform

Republikk

Areal

78 870 km2

Myntenhet

Tsjekkiske koruna

BNI pr innbygger

34 749 PPP$

Nasjonaldag

28. oktober

Andre landsider

Geografi

Tsjekkia er et åpent sletteland, omgitt av høye, bratte fjell. Landets høyeste fjell er Sněžka i Krkonoše (Riesengebirge) med 1602 moh. Landet har et kontinentalt klima med lange, kalde og forholdsvis tørre vintrer, og varme somrer. Skogen dekker rundt en tredjedel av landet, men i likhet med annen skog i Mellom-Europa er også store deler av skogen i Tsjekkia, særlig barskogen, rammet av skogdød som følge av påvirkning fra miljøgifter og sur nedbør. Pattedyrfaunaen består av 85 arter. Blant annet rovdyrene bjørn, ulv, rev og gaupe.

Miljøproblemer i Tsjekkia er luft- og vannforurensing, i noen områder så alvorlig at den utgjør en reell helsefare for innbyggerne. Situasjonen har bedret seg noe etter at Tsjekkia ble medlem av EU i 2004, og da måtte følge EUs krav.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjekkia ville vi trenge 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Selv om Tsjekkia først ble opprettet 1993, har området i store deler av sin eldre historie vært enheter med ulike former for selvstyre, i første rekke kongedømmet Böhmen. Etter første verdenskrig og oppløsningen av det habsburgske dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn formet tsjekkere og slovakerne et land. Tsjekkoslovakia ble til på territorier avstått fra Østerrike (Böhmen og Mähren) og fra Ungarn (dagens Slovakia). På slutten av andre verdenskrig ble den tsjekkiske delen av landet annektert av Nazi-Tyskland, og Slovakia benyttet anledningen til å erklære seg som selvstendig og alliert med nazistene. Etter krigen kom hele Tsjekkoslovakia under Sovjetunionen.  I 1968 ble kravet om å endre kommunismen til ”sosialisme med et menneskelig ansikt” slått brutalt ned av regimet. Dette førte til anti-sovjet demonstrasjoner som igjen førte til represalier og brutalitet fra Sovjetunionen. Da Sovjetunionen falt fra hverandre i 1989 fikk Tsjekkoslovakia sin frihet gjennom en fredlig revolusjon kalt fløyelsrevolusjonen. I 1993 gjennomgikk landet en fredlig skilsmisse og Tsjekkia og Slovakia ble to selvstendige land.

Samfunn og politikk

En ny grunnlov for Den tsjekkiske republikk ble vedtatt 1992 og den tidligere presidenten i Tsjekkoslovakia, ble landets første president. De to største og viktigste partiene i Tsjekkia er Det demokratiske borgerpartiet (ODS) og Det tsjekkiske sosialdemokratiske partiet (ČSSD). ODS' hovedsak var en radikal overgang til markedsøkonomi, mens ČSSD har røtter tilbake til den førkommunistiske tiden, men partiet definerte seg nå som et «vestlig» sosialdemokratisk parti. Tsjekkia var blant de tre tidligere kommunistlandene som i juli 1997 ble invitert til utvidelsen av NATO og ble NATO-medlem i 1999 og de ble medlem av EU i 2004.

Et spesielt problem har vært knyttet til forholdet til Tyskland, for etter andre verdenskrig ble den store tyske folkegruppen (sudettyskerne) i det nåværende Tsjekkia fordrevet. Etter lange forhandlinger vedtok Tyskland og Tsjekkia i 1997 en erklæring hvor Tyskland beklaget nazi-Tysklands overgrep mot Tsjekkoslovakia, og hvor Tsjekkia beklaget uretten som ble begått mot mange sudettyskere etter krigen.

Økonomi og handel

Tsjekkia har lange tradisjoner som vellykket industriland og med sin gunstige beliggenhet i forhold til Vest-Europa, og sine demokratiske tradisjoner fra mellomkrigstiden, hadde landet et bedre utgangspunkt enn mange andre tidligere kommunistland for å klare overgangen til privatkapitalisme og demokratisk flerpartisystem.  Økonomen Václav Klaus ble det selvstendige Tsjekkias første statsminister og ledet overgangen til markedsøkonomi. Etter århundreskiftet har den økonomiske veksten vært jevn, med en inflasjon under kontroll og en arbeidsløshet omtrent på gjennomsnittet for EU. Tsjekkia er likevel veldig avhengig av hva som skjer i verdensøkonomien og særlig i Tyskland. Under finanskrisen 2008 og 2009 ble Tsjekkia rammet forholdsvis hardt. Det er også bekymring for korrupsjon, kommende eldrebølge og lite bærekraftige velferdssystemer.  

De tjenesteytende næringene sysselsetter flest av de yrkesaktive, så kommer industrien. Tsjekkia har en stadig voksende turistindustri og er også kjent for sin ølproduksjon. Ølproduksjonen i Plzeň har gitt navnet til pils.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tsjekkia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  9,70
  prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  4,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  2,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  78
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  4
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  12
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  24,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  44,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,00
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,6
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  82
  Prosent
  Vannuttak
  24,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  30 325
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  15
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  20 368
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Tertiærnæring
  59
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  4,21
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  78 870
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  32,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,5
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,129
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,888
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  480
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 590
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  4 455
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,381
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  9,17
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  21,15
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,6
  Hektar per person
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,75
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,984
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  59
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  6,85
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  39,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent