[[suggestion]]
Tsjekkia
Flagget til Tsjekkia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Praha

Etniske grupper

Tsjekkere 64,3%, moravere 5%, slovakere 1,4%, andre1,8%, uspesifisert 27,5% (2011)

Språk

Tjekkisk (offisielt) 95,4%, slovakisk 1,6%, andre 3% (2011)

Religion

Katolikker 10,4%, protestanter 1,1%, andre og uspesifisert 54%, ingen 34,5% (2011)

Innbyggertall

10 534 000

Styreform

Republikk

Areal

78 870 km2

Myntenhet

Tsjekkiske koruna

BNI pr innbygger

34 749 PPP$

Nasjonaldag

28. oktober

Andre landsider

Geografi

Tsjekkia er en innlandsstat uten kystlinje. Naturen er preget av åpent slettelandskap, omgitt av høye, bratte fjell. I nordvest ligger landets høyeste fjell Sněžka (1602 moh.). Den vestlige delen av landet består av et kupert platå med mange store elvedaler. Landets store elver renner ut i tre forskjellige hav (Østersjøen, Nordsjøen og Svartehavet). Rundt en tredel av landet er dekket av skog. Klimaet er kontinentalt, med lange, kalde og forholdsvis tørre vintrer, og varme somrer.

De største miljøutfordringene i Tsjekkia er knyttet til luft og vannforurensning. Påvirkning fra miljøgifter og sur nedbør har ført til utbredt skogdød. I noen områder, spesielt i øst, er luftforurensningen så alvorlig at den utgjør en reell helsefare for innbyggerne. Siden Tsjekkia ble med i EU i 2004 har luftforurensningen bedret seg noe, men mye gjenstår før helsefaren er helt borte. Landet er også utsatt for flom og oversvømmelser ved og rundt de store elvene.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjekkia ville vi trenge 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Tsjekkias historie er preget av områdets sentrale beliggenhet. I år 895 sverget tsjekkiske fyrster troskap til den øst-frankiske kongen. Dette ble starten på en mer enn 1000 år lang kilde til konflikt med først Det øst-frankiske riket, så Det tysk-romerske riket, Habsburgerriket og så keiserriket Østerrike. Den første selvstendige statsdannelsen i dagens Tsjekkia var det Bøhmiske kongedømmet på 900-tallet. Kongeriket ble raskt underkastet og innlemmet i Det tysk-romerske riket. Frem til første verdenskrig var områdene som omfatter dagens Tsjekkia under tysk, så Østerrike-Ungarns innflytelse.

Etter første verdenskrig og oppløsningen av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, formet tsjekkere og slovaker ett land. Tsjekkoslovakia ble til på territorier avstått fra Østerrike og Ungarn. Etter andre verdenskrig ble Tsjekkoslovakia kommunistisk, og hadde tette politiske bånd til Sovjetunionen. I 1968 ble kravet om å endre den sovjet-baserte kommunismen til «sosialisme med et menneskelig ansikt» slått brutalt ned. Dette førte til anti-sovjet demonstrasjoner, noe Sovjetunionen møtte med brutalitet og invasjon av landet. Da Sovjetunionen falt fra hverandre i 1989 fikk Tsjekkoslovakia demokrati gjennom en fredelig revolusjon kalt «fløyelsrevolusjonen». I 1993 ble Tsjekkia og Slovakia to selvstendige land gjennom en fredelig separasjon.

Samfunn og politikk

Tsjekkia er en parlamentarisk republikk der presidenten er statens overhode. Presidenten velges i direkte valg, og har lite makt. Den utøvende makten ligger hos regjeringen som ledes av en statsminister. Statsministeren og regjeringen utgår fra det lavere kammeret i den lovgivende forsamlingen. Disse velges i allmenne valg hvert fjerde år. Politikken i Tsjekkia har vært stabil og demokratisk siden tidlig på 1990-tallet. Landet ble med i NATO i 1999, og EU i 2004.

Forholdet til Tyskland har vært anspent etter andre verdenskrig. Blant annet ble den store tyske folkegruppen (sudettyskerne) fordrevet i etterkrigstiden. I 1997 vedtok Tyskland og Tsjekkia en erklæring der Tyskland beklaget Nazi-Tysklands overgrep mot Tsjekkoslovakia, mens Tsjekkia beklaget uretten som ble begått mot mange sudettyskere.

Etter overgangen til demokrati og markedsøkonomi har levestandarden i Tsjekkia blitt forbedret. I dag er levestandarden på høyde med andre vesteuropeiske land. Det sosiale forsikringssystemet fungerer godt, og omfatter blant annet arbeidsledighetsforsikring, helseforsikring, foreldrepermisjon og pensjon. Kvinner er likestilt menn, men er underrepresentert både i politikken og i arbeidslivet. I 2006 ble Tsjekkia det første østeuropeiske landet til å tillate likekjønnet partnerskap.

Økonomi og handel

Tsjekkia har lenge vært et vellykket industriland. Allerede under kommunisttiden hadde landet en sterk økonomi og industri sammenlignet med andre kommunistiske land. Dette gjorde overgangen til kapitalisme mindre problematisk for Tsjekkia enn for de andre kommunistiske nabolandene. Om lag 80 prosent av landets bruttonasjonalprodukt kommer fra eksport. Spesielt viktige eksportnæringer er bilindustri, maskinbygging, kjemisk industri og elektronikk. Ettersom økonomien er bygget på eksport er landet sårbart for svingninger i prisene på verdensmarkedet. Dette ble tydelig både under den globale finanskrisen i 2008-2009, og den følgende Euro-krisen i 2012, da eksporten minsket og landets økonomi stoppet opp. Siden 2014 har økonomien hatt en stabil vekst. De viktigste eksportmarkedene er Tyskland, Slovakia og Polen. Mye på grunn av den sterke bilindustrien har landet et stort handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer).

Over halvparten av befolkningen er sysselsatt innen servicenæringen, mens litt under halvparten er sysselsatt innen industri. Kun rundt 2 prosent er sysselsatt innen jordbruket, og denne næringen har liten betydning for landets bruttonasjonalprodukt. Landet har lav arbeidsledighet, og en stadig økende levestandard.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tsjekkia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  9,70
  prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,888
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,840
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  75
  År
  Lykkeindeks
  6,85
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  73,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  Mangler data
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  5,6
  Hektar per person
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  96 475
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  9,17
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  78 870
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  32,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,6
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 463
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  4 121
  Personer
  Fredsindeksen
  1,381
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  9,76
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  59
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,89
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  39,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,1
  Prosent av BNP
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  4,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  2,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  78
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  4
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  12
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,129
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  24,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  44,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,00
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,6
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  82
  Prosent
  Vannuttak
  24,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  30 325
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  15
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  6 259
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  215 913 545 038
  US Dollar
  BNP per innbygger
  20 380
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  59
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,21
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  78,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Tsjekkia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  480
  Personer
  Befolkningstall
  Mangler data
  tall