Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Tunisia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tunis

Etniske grupper

Arabere 98%, europere 1%, jøder og andre 1%

Språk

Arabisk (offisielt), fransk

Religion

Muslimer 98%, kristne 1%, jøder og andre 1%

Innbyggertall

11 235 248

Styreform

Republikk

Areal

163 610 km2

Myntenhet

Dinarer

BNI pr innbygger

11 397 PPP$

Andre landsider

Geografi

Atlasfjellene dominerer nordvest i landet, og er mange steder dekket av skog. I dette området ligger også den fruktbare medjerdadalen, som er landets rikeste jordbruksdistrikt. Det er våtmarker i nord som er på UNESCOs verdensarvliste, men de er sterkt truet av forurensing. Midt i landet finnes steppe og lave fjellplatåer, og her finner man saltsjøer, såkalte chotts, hvor det brytes fosfat. Sørover går landskapet over i ørken og i sørvest begynner Sahara. Det er store forskjeller på klimaet i landet, fra middelhavsklima i nord, til ørkenklima i sør.

De største miljøproblemene i Tunisia er miljøgifter som følge av for dårlig søppelhåndtering, samt forurensing av vann på grunn av for dårlig kloakkrensing. Tunisia har også begrenset tilgang til ferskvann. Andre problemer i landet er avskoging, overbeiting, jorderosjon og ørkenspredning.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tunisia ville vi trenge 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fønikerne etablerte seg i Tunisia fra det 10. århundret f. Kr. De drev handel og grunnla byen Karthago, som ble en økonomisk og militær stormakt. Karthago ble innlemmet i Romerriket rundt 150 år før Kristus. Fremveksten av islam spredte seg til Nord-Afrika på 600-tallet e. Kr., noe som endte med Karthagos fall i 698. Samtidig ble Tunis grunnlagt.

Fra 1207 tok en berberfamilie over styringen og beholdt makten til 1500-tallet, da landet ble en del av kampen mellom Spania og det Osmanske rike. Tunisia ble fra 1606 i realiteten styrt som en selvstendig stat, men var underlagt osmanene. Hussein-dynastiet, grunnlagt 1705, styrte fram til selvstendigheten. Den franske innflytelsen var stor fra 1850, da Tunisia gjennomgikk rask modernisering. I 1861 fikk landet den arabiske verdens første grunnlov. Landet ble likevel fransk protektorat fra 1881, men fra slutten av 1800 var det betydelige krefter som krevde frigjøring og demokratisering.  Det ble likevel ikke oppnådd full selvstendighet før 20. mars 1956. Bourguiba ble statminister, monarkiet ble avskaffet, og Tunisia ble en republikk. Etter sterk misnøye og økonomisk krise på 80-tallet, ble Bourguiba avsatt i 1987, og generalen og statsministeren Zein el-Abdin Ben Ali ble innsatt som hans etterfølger. 

Samfunn og politikk

Etter 23 år med ettpartistyre og udemokratiske valg måtte president Zein el-Abdin Ben Ali gi fra seg makten i januar 2011. Han hadde sittet siden 1989, og styrt landet med jernhånd. Noen få andre partier hadde vært tillatt under strenge krav etter at ettpartistyret ble opphevet i 1981. Ben Alis parti "vant" likevel alle valg med over 90 %.

Under demonstrasjonene som brøt ut høsten 2010 klaget folk særlig på korrupsjon, mangel på demokrati, høye matpriser og høy arbeidsledighet. Dette ble starten på det som førte til , og selv om landet har motsetninger mellom islamistiske og sekulære krefter, og opplevd krise og terroraksjoner er Tunisia det landet som har hatt det mest demokratiske utviklingen etter opprørene.

Islamister seiret i det første frie valget som ble holdt i 2011, men motsetningene som vokste førte til en krise i 2013 og tvang til slutt regjeringen til å gå av. I begynnelsen av 2014 vedtok landet en ny demokratisk og liberal grunnlov og dannet også grunnlag for nye valg. I slutten av året vant det sekulære partiet Nida Tounes valget. Tunisia har ført en vestlig-orientert utenrikspolitikk med tette bånd til USA og Europa, særlig Frankrike.

En dialogkvartett som har arbeidet fram fredelig forhandlinger særlig etter krisen i 2013, vant Nobels fredspris 2015

Økonomi og handel

Bourguiba innførte sosialisme og sentralstyring av økonomien. Industrier og banker ble statlige, og jordbruket ble organisert i kollektiv. Men massive protester og en stagnert økonomi gjorde at prosjektet ble gitt opp, og utover 70-tallet økte private investeringer. Det ble gjennomført vellykkede økonomiske reformer, der Tunisia satset på utvinning og eksport av olje og fosfat. Dette førte til sterk økonomisk vekst, men som ikke kom folket til gode. 

De økonomiske utfordringene er i dag store. Et tungrodd byråkrati og høy arbeidsledighet, særlig blant de unge, og utgjør et stort problem. Den trege økonomiske veksten var et hovedargument for opposisjonen i valget 2014, og det nye regjeringer lover en ny økonomisk utviklingstrategi. 

Det drives jordbruk i nesten en tredel av landet. Turisme er en viktig næring, som har blitt særlig utsatt ved ulike terrorangrep. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tunisia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  15,8
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  34,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,3
  Prosent
  Primærnæring
  9
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  163 610
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  18,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  6,7
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 532
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  2,1
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,904
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,289
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,725
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  41
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  31,34
  Prosent
  Global lykkeindeks
  26,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  75,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  13
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  1 435
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  2,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  8,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  231
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 568
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  665
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,955
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  6
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  62
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  33
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  2
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,22
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,97
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,54
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  6,02
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,8
  Hektar per person
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  94
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,4
  Prosent
  Alfabetisme
  81,1
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  92
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  43 015 089 723
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 873
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,16