[[suggestion]]
Tunisia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tunis

Etniske grupper

Arabere 98%, europere 1%, jøder og andre 1%

Språk

Arabisk (offisielt), fransk, berber (tamazight)

Religion

Muslimer (offisielt; sunni) 99,1%, andre (inkludert kristne, sjiamuslimer, bahai) 1%

Innbyggertall

11 659 174 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

163 610 km2

Myntenhet

Dinarer

BNI pr innbygger

11 596 PPP$

Andre landsider

Geografi

Tunisia er et land med variert natur. I nordvest dominerer Atlasfjellene, som flere steder er skogkledte. I dette området ligger den fruktbare Medjerdadalen, landets viktigste jordbruksområde. Nord i landet ligger et våtmarksområde oppført på UNESCOs verdensarvliste. Landets midtre del består av steppelandskap, fjellplatåer og saltsjøer. I sør går landskapet over i ørken, og i sørvest begynner Saharaørkenen. Klimaet varierer mellom middelhavsklima med tørre somre og våte vintre i nord og langs kysten, til ørkenklima nesten uten nedbør i sør.

Landets største miljøproblemer er utslipp av miljøgifter som følge av dårlig søppelhåndtering, og forurensing av vann på grunn av dårlig kloakkrensing. Andre miljøutfordringer er knyttet til avskoging, overbeiting, jorderosjon og ørkenspredning. Tunisia har også begrenset tilgang på ferskvann, og er derfor utsatt for tørke.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tunisia ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fønikerne etablerte seg i Tunisia på 800-tallet fvt. De drev handel og grunnla bystaten Karthago, som ble en økonomisk og militær stormakt. Karthago ble innlemmet i Romerriket rundt 150 fvt. og utviklet seg til å bli hovedsetet for den romerske provinsen Afrika. Fremveksten av islam spredte seg til Nord-Afrika på 600-tallet evt. noe som endte med Karthagos fall i 698.

Fra 1207 tok en berberfamilie over styringen i landet og grunnla et dynasti som varte frem til 1574, da landet ble en del av Det osmanske riket. Et eget familiedynasti, Hussein-dynastiet, regjerte på vegne av Det osmanske riket fram til 1881. Da ble landet lagt under fransk styre, et styre som varte til Tunisia oppnådde selvstendighet i 1957.

Etter selvstendigheten ble monarkiet avskaffet, og landet ble en republikk. Mangel på et fungerende demokrati førte landet inn i en lang periode med diktatur og økonomisk nedgang. Diktaturet fortsatte frem til 2011, da den såkalte «jasminrevolusjonen» fant sted. Store demonstrasjoner og opptøyer tvang diktatoren til å gå av, og et nytt folkevalgt styre ble innsatt. I den forbindelse ble en ny demokratisk grunnlov vedtatt, og tatt i bruk i 2014.

Du kan lese mer om jasminrevolusjonen, som utviklet seg til «Den arabiske våren» her.

Samfunn og politikk

Tunisia er en republikk der en folkevalgt president og en statsminister deler den utøvende makten. Presidenten og parlamentet blir valgt hvert femte år. Presidenten har ansvaret for rikets sikkerhet og utenrikspolitikk. Statsministeren blir valgt av presidenten og har ansvaret for innenrikspolitikken. Etter mange år med ettpartistyre og diktatur er dagens politiske system nå basert på den nye grunnloven fra 2014.

Den nye grunnloven er liberal i forhold til andre arabiske land. Den slår fast at menn og kvinner skal være likestilt og ha like rettigheter. Til tross for lovendringene gjenstår mye før landet er likestilt. Flere foreslåtte lovendringer splitter befolkningen, slik som forslaget om lik arv for sønner og døtre, og at det ikke skal stå i loven at mannen er familiens overhode. Landet har også dårlige rettigheter for seksuelle minoriteter. Homofili kan straffes med opptil tre års fengsel.

De sosiale forholdene er dårligere i innlandet enn ved kyststrøkene. I innlandet lever rundt 30 prosent i fattigdom, mens kun 15 prosent lever i fattigdom på landsbasis. I innlandet er også arbeidsledigheten tre ganger høyere enn ved kysten, og muligheten til å få en god utdannelse er dårligere.  

Økonomi og handel

De økonomiske utfordringene i Tunisia er store. Et tungrodd byråkrati, korrupsjon og høy arbeidsledighet, særlig blant unge, utgjør store problemer. Resultatene av regjeringens løfter om ny og forbedret økonomisk utvikling har uteblitt.

Landet har gode forutsetninger for økonomisk vekst innen jordbruk, turisme og eksport av varer som olivenolje. De senere tids uroligheter, og utbredt korrupsjon, har imidlertid gjort at landet tiltrekker seg færre turister og utenlandsinvesteringer enn tidligere. Jordbruket er den næringen som sysselsetter flest, men produktiviteten er lav, og effektiviteten er dårlig. Turismen har blitt særlig skadet av sosiale opptøyer og terrorangrep. De viktigste eksportartiklene er fosfat og petroleum.

På landsbasis har Tunisias økonomi hatt en fremgang de senere årene. Veksten har imidlertid vært svak, og de geografiske ulikhetene mellom kysten og innlandet har ikke minsket. Etter de sosiale og politiske opptøyene mellom 2011 og 2015 har landet tatt opp store lån fra Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken. Dette har resultert i at landet har høy utenlandsgjeld som det kommer til å ta lang tid å nedbetale.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tunisia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  775 770 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  2,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,005
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  15,20
  prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,735
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,573
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  4,46
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  66,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  8,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  74
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,2
  Hektar per person
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  28 830
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,59
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,9
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  163 610
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  18,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  6,8
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  72
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 774
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 322
  Personer
  Fredsindeksen
  1,998
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  43
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,61
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  4
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,1
  Prosent av BNP
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  4,9
  Prosent
  Undervektige barn
  2,8
  Prosent
  Veksthemmede barn
  10,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  62
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  7
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  34
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,2
  Prosent
  Alfabetisme
  79,0
  Prosent
  Antall år i skole
  10
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,6
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,289
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  14,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  26,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  31,34
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  92,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  73
  Prosent
  Vannuttak
  121,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  12
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 444
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  34,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  15,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  39 952 095 561
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 464
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  62
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,82
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  55,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Tunisia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  231
  Personer
  Befolkningstall
  11 659 174
  tall