[[suggestion]]
Tyskland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Berlin

Etniske grupper

Tyskere 92 %, tyrkere 2 %, andre 6 %

Språk

Tysk

Religion

Katolikker 29 %, protestanter 27 %, muslimer 4 %, ortodokse kristne 2 %, andre/ingen/uspesifisert 38 % (2015)

Innbyggertall

82 114 000 (2017)

Styreform

Føderal republikk

Areal

357 170 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

48 861 PPP$

Nasjonaldag

3. oktober

Andre landsider

Geografi

Tyskland består av tre forskjellige landskapsområder – det nordtyske lavlandet, med kystområdene mot Nordsjøen og Østersjøen, fjellområdene midt i landet og høyfjellslandskapet lengst sør, som utgjør Alpenes nordligste deler. Disse landskapsvariasjonene gjør at landet har et variert klima, med temperert kystklima i nord og typisk sentraleuropeisk innenlandsklima lenger sør. Høydeforskjellen mellom nord og sør bidrar til store temperaturforskjeller, med størst forskjeller mellom sesongene lengst sør i høyfjellene, og stadig jevnere temperaturer året rundt jo lenger nord man kommer.

Det tyske landskapet gjennomskjæres av en rekke elver, som har vært viktige for landets sentrale rolle i europeisk handel. Store deler av landet er sterkt forurenset på grunn av utslipp fra tungindustrien, som har ført til sur nedbør og dårlig jordsmonn. Særlig områder i det tidligere Øst-Tyskland sliter med forurensning etter mange år med dårlig miljøregulering.

Earth Earth Ecoprint

2.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tyskland ville vi trenge 2.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Noen århundrer f.Kr. grunnla romerne flere kolonier i dagens Tyskland. På 400-tallet ble romerne fordrevet av frankiske folkeslag, som styrte store deler av Sentral-Europa fram til 800-tallet. Området ble delt i en rekke mindre enheter, som ble utgangspunkt for mange av dagens europeiske nasjonalstater. Dagens Tyskland ble del av Det tysk-romerske imperiet, som eksisterte mer eller mindre samlet fram til Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet.

Etter gjentatte forsøk på unioner mellom mindre kongedømmer utover på 1800-tallet, ble Det tyske imperiet opprettet i 1871, med Wilhelm I som keiser. Imperiet omfattet store deler av det som i dag er Polen, og fikk etter hvert også flere kolonier i Afrika. Det tyske imperiet gikk under, etter å ha deltatt på den tapende siden under første verdenskrig. Imperiet ble erstattet av Weimar-republikken, som måtte gi fra seg store landområder og betale enorme beløp i krigserstatning under krigsoppgjøret. De harde vilkårene bidro til nazismens fremvekst under Adolf Hitler på begynnelsen av 1930-tallet. I 1939 startet Tyskland andre verdenskrig ved å invadere Polen. Etter å ha tapt andre verdenskrig ble landet delt i to, det kommunistiske Øst-Tyskland og det demokratiske Vest-Tyskland. Etter flere ti-år som to stater ble Tyskland gjenforent som ett land i 1990.

Samfunn og politikk

Etter gjenforeningen i 1990 overtok det nye Tyskland den vesttyske grunnloven fra 1949. Landet er en føderal republikk, og består av 16 delstater med en viss grad av indre selvstyre. Landets formelle overhode er presidenten, men i realiteten ligger mesteparten av makten hos forbundskansleren, som leder regjeringen. Politikken domineres av det sosialdemokratiske SPD og det kristenkonservative CDU, som har dannet flere koalisjonsregjeringer siden gjenforeningen. Landet har et stabilt demokrati og en velutviklet velferdsstat.

Innvandring og flyktningpolitikk er et viktig innenrikspolitiske tema i Tyskland. Landet har mottatt nesten en million flyktninger siden 2015, og motstanden mot dette førte til at det innvandrings- og islamfiendtlige partiet AfD for første gang kom inn i nasjonalforsamlingen

Til tross for at Tyskland i dag er en samlet nasjon, ligger de tidligere østtyske delstatene fortsatt langt etter i sosial og økonomisk utvikling. Arbeidsledigheten er langt større i de østlige delene av landet.

Tyskland var med på å grunnlegge Den europeiske union (EU), og spiller i dag en sentral rolle i regionalt og internasjonalt samarbeid. De siste årene har Tyskland begynt å bidra i internasjonale militære operasjoner, for første gang siden andre verdenskrig.

Økonomi og handel

Tyskland er verdens fjerde største økonomi, etter USA, Japan og Kina. Størrelsen skyldes først og fremst en svært velutbygget eksportindustri, som produserer alt fra finelektronikk og datamateriell til biler og industrimaskiner. Landet er ikke rikt på naturressurser, og importerer både energi og mesteparten av råvarene til industrien. Etter gjenforeningen gikk landet inn i en periode med sterk økonomisk tilbakegang, på grunn av de enorme kostnadene ved å omstille de tidligere østtyske områdene til en moderne markedsøkonomi.

Fra å være en av de vesteuropeiske økonomiene med størst problemer på 1990-, og tidlig på 2000-tallet, er dagens Tyskland et foregangsland. Utover 2010-tallet har den tyske økonomien hatt høyere vekst enn de fleste andre land i eurosonen. De er blant landene med lavest arbeidsledigheten i EU, og har siden 2014 hatt budsjettoverskudd. Til tross for den gode utviklingen, kan den kommende eldrebølgen, og store statelige utgifter til pensjoner, bli en utfordring for den tyske økonomien i fremtiden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tyskland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  357 170
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  34,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,8
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  82 293 457
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,066
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,936
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  81
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  97 129
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  226 191
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  251
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 399 669
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1
  Fredsindeksen
  1,531
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,89
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  21,10
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,0
  Hektar per person
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,18
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,964
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  20,59
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  81
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  29,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  29,8
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  25,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  69
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data