[[suggestion]]
Tyskland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Berlin

Etniske grupper

Tyskere 92 %, tyrkere 2 %, andre 6 %

Språk

Tysk

Religion

Katolikker 29 %, protestanter 27 %, muslimer 4 %, ortodokse kristne 2 %, andre/ingen/uspesifisert 38 % (2015)

Innbyggertall

82 114 000 (2017)

Styreform

Føderal republikk

Areal

357 170 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

48 861 PPP$

Nasjonaldag

3. oktober

Andre landsider

Geografi

Tyskland består av tre forskjellige landskapsområder – det nordtyske lavlandet, med kystområdene mot Nordsjøen og Østersjøen, fjellområdene midt i landet og høyfjellslandskapet lengst sør, som utgjør Alpenes nordligste deler. Disse landskapsvariasjonene gjør at landet har et variert klima, med temperert kystklima i nord og typisk sentraleuropeisk innenlandsklima lenger sør. Høydeforskjellen mellom nord og sør bidrar til store temperaturforskjeller, med størst forskjeller mellom sesongene lengst sør i høyfjellene, og stadig jevnere temperaturer året rundt jo lenger nord man kommer.

Det tyske landskapet gjennomskjæres av en rekke elver, som har vært viktige for landets sentrale rolle i europeisk handel. Store deler av landet er sterkt forurenset på grunn av utslipp fra tungindustrien, som har ført til sur nedbør og dårlig jordsmonn. Særlig områder i det tidligere Øst-Tyskland sliter med forurensning etter mange år med dårlig miljøregulering.

Earth Earth Ecoprint

2.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tyskland ville vi trenge 2.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Noen århundrer f.Kr. grunnla romerne flere kolonier i dagens Tyskland. På 400-tallet ble romerne fordrevet av frankiske folkeslag, som styrte store deler av Sentral-Europa fram til 800-tallet. Området ble delt i en rekke mindre enheter, som ble utgangspunkt for mange av dagens europeiske nasjonalstater. Dagens Tyskland ble del av Det tysk-romerske imperiet, som eksisterte mer eller mindre samlet fram til Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet.

Etter gjentatte forsøk på unioner mellom mindre kongedømmer utover på 1800-tallet, ble Det tyske imperiet opprettet i 1871, med Wilhelm I som keiser. Imperiet omfattet store deler av det som i dag er Polen, og fikk etter hvert også flere kolonier i Afrika. Det tyske imperiet gikk under, etter å ha deltatt på den tapende siden under første verdenskrig. Imperiet ble erstattet av Weimar-republikken, som måtte gi fra seg store landområder og betale enorme beløp i krigserstatning under krigsoppgjøret. De harde vilkårene bidro til nazismens fremvekst under Adolf Hitler på begynnelsen av 1930-tallet. I 1939 startet Tyskland andre verdenskrig ved å invadere Polen. Etter å ha tapt andre verdenskrig ble landet delt i to, det kommunistiske Øst-Tyskland og det demokratiske Vest-Tyskland. Etter flere ti-år som to stater ble Tyskland gjenforent som ett land i 1990.

Samfunn og politikk

Etter gjenforeningen i 1990 overtok det nye Tyskland den vesttyske grunnloven fra 1949. Landet er en føderal republikk, og består av 16 delstater med en viss grad av indre selvstyre. Landets formelle overhode er presidenten, men i realiteten ligger mesteparten av makten hos forbundskansleren, som leder regjeringen. Politikken domineres av det sosialdemokratiske SPD og det kristenkonservative CDU, som har dannet flere koalisjonsregjeringer siden gjenforeningen. Landet har et stabilt demokrati og en velutviklet velferdsstat.

Innvandring og flyktningpolitikk er et viktig innenrikspolitiske tema i Tyskland. Landet har mottatt nesten en million flyktninger siden 2015, og motstanden mot dette førte til at det innvandrings- og islamfiendtlige partiet AfD for første gang kom inn i nasjonalforsamlingen

Til tross for at Tyskland i dag er en samlet nasjon, ligger de tidligere østtyske delstatene fortsatt langt etter i sosial og økonomisk utvikling. Arbeidsledigheten er langt større i de østlige delene av landet.

Tyskland var med på å grunnlegge Den europeiske union (EU), og spiller i dag en sentral rolle i regionalt og internasjonalt samarbeid. De siste årene har Tyskland begynt å bidra i internasjonale militære operasjoner, for første gang siden andre verdenskrig.

Økonomi og handel

Tyskland er verdens fjerde største økonomi, etter USA, Japan og Kina. Størrelsen skyldes først og fremst en svært velutbygget eksportindustri, som produserer alt fra finelektronikk og datamateriell til biler og industrimaskiner. Landet er ikke rikt på naturressurser, og importerer både energi og mesteparten av råvarene til industrien. Etter gjenforeningen gikk landet inn i en periode med sterk økonomisk tilbakegang, på grunn av de enorme kostnadene ved å omstille de tidligere østtyske områdene til en moderne markedsøkonomi.

Fra å være en av de vesteuropeiske økonomiene med størst problemer på 1990-, og tidlig på 2000-tallet, er dagens Tyskland et foregangsland. Utover 2010-tallet har den tyske økonomien hatt høyere vekst enn de fleste andre land i eurosonen. De er blant landene med lavest arbeidsledigheten i EU, og har siden 2014 hatt budsjettoverskudd. Til tross for den gode utviklingen, kan den kommende eldrebølgen, og store statelige utgifter til pensjoner, bli en utfordring for den tyske økonomien i fremtiden.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et rollespill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Tyskland er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Utenrikspolitikk og forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Etter hvert som det gjenforente Tyskland har spilt en stadig viktigere rolle i Europa og verden, har forventningene fra USA og andre vært at landet skal ta et større ansvar for global fred og sikkerhet. Dette er imidlertid omstridt p.g.a. Tysklands historiske rolle i verdenskrigene i det 20. århundre. I 1994 vedtok den tyske forfatningsdomstolen at Tyskland kan delta i internasjonale fredsoperasjoner så lenge de har mandat fra FNs Sikkerhetsråd. Tyskland er i dag 4. største bidragsyter til FNs fredsoperasjoner, og nest største giver til FNs utviklingsbistand.

I 2015 deltok 2 700 tyske soldater i innsatsstyrker i utlandet, deriblant i Kosovo, Libanon og Mali. Etter terrorhandlingene i Paris i november 2015 bestemte Tyskland seg for å sende 6 jagerfly og 1 000 soldater og teknikere til Irak som del av kampen mot Islamsk stat (IS). Det ble også sendt våpen til kurdiske styrker som bekjempet IS i nord-Irak.    

Tyskland har et nært forhold til Frankrike på grunn av den sentrale rollen disse to landene spiller i EU. Forholdet til Russland har tradisjonelt vært forholdsvis bra, men har kjølnet noe etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. Tyskland har ellers gode handelsforbindelser med Kina. I likhet med andre sentrale EU-land, støtter Tyskland atom-avtalen inngått med Iran i 2015.

Tips

Tyskland er en sterk og tydelig støttespiller for FN i forsøkene på å få til fred i Jemen. Landet har gjentatte ganger uttrykt støtte til FNs fredsforhandler i konflikten, og er tilhenger av at Sikkerhetsrådet fatter vedtak i saken med basis i en bredest mulig enighet mellom rådets medlemmer.

For å støtte den pågående fredsprosessen, gav Tyskland i fjor 125 millioner euro til humanitært arbeid i landet. Dette kom i tillegg til omfattende humanitær bistand gjennom EU-systemet. Tyskland har også opprettet et eget hjelpefond i samarbeid med FNs humanitære koordinator i Jemen, og der ett av formålene er å bygge tillit mellom partene på grasrotnivå med tanke på utvidete fredssamtaler.

Tyskland gav tidlig i 2018 grønt lys for salg av våpen for over 2.4 milliarder kroner til Saudi-Arabia, til tross for landets krigføring i Jemen. Dette vedtaket ble omgjort etter drapet på den saudi-arabiske eksil-journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul i begynnelsen av oktober. Det er imidlertid fremdeles politiske uklarheter om hvorvidt vedtaket skal ha tilbakevirkende kraft på allerede inngåtte avtaler, eller om det bare skal gjelde for salg av våpen og annet militært utstyr i fremtiden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tyskland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,936
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,861
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
  Lykkeindeks
  6,99
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  73,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  236
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  5,0
  Hektar per person
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  719 883
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  8,89
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  4,5
  Prosent
  Marine verneområder
  30
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  357 580
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,98
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  33,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,7
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  256
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 433 121
  Personer
  Fredsindeksen
  1,531
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  21,71
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  80
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  14,60
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  25,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  1,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  1,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  8
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,8
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,066
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  29,2
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  30,75
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  95
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  97 129
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  14
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  7 035
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  3 693 204 332 230
  US Dollar
  BNP per innbygger
  44 666
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  69
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,91
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  84,4
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Tyskland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  226 191
  Personer
  Befolkningstall
  82 293 457
  tall