[[suggestion]]
Ukraina
two equal horizontal bands of azure (top) and golden yellow represent grain fields under a blue sky

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kiev

Etniske grupper

Ukrainere 77.8%, russere 17.3%, whiterussere 0.6%, moldovere 0.5%, krimtatarer 0.5%, bulgarere 0.4%, ungarere 0.3%, rumenere 0.3%, polakker 0.3%, jøder 0.2%, andre 1.8% (2001)

Språk

Ukrainsk (offisiell) 67%, russisk 24%, andre 9%

Religion

Ukrainsk-ortodokse (Kiev patriarkatet) 50.4%, ukrainsk-ortodokse (Moskva patriarkatet) 26.1%, ukrainsk gresk katolske 8%, ukrainsk autokefalia ortodokse 7.2%, romersk katolske 2.2%, protestanter 2.2%, jøder0.6%, andre 3.2% (anslag fra 2006)

Innbyggertall

44 009 214

Styreform

Republikk

Areal

603 550 km2

Myntenhet

Ukrainsk hryvnia

BNI pr innbygger

8 270 PPP$

Nasjonaldag

24. august

Andre landsider

Geografi

Mesteparten av Ukraina er slettelandskap med en gjennomsnittlig høyde på 175 meter over havet. Landet har likevel flere høylandsområder: Fjellene på Krim, Donetsplatået i sør, og det volynsk-podilske høyland i vest. Lengst vest strekker Ukraina seg over på sørsiden av Karpatene. I Karpatene ligger Ukrainas høyeste fjell, Hoverla. Mellom fjellområdene ligger det store slettelandet som dreneres av en rekke elver. Den viktigste er Dnepr, som renner fra nord til sør og munner ut i Svartehavet.

Ukraina har temperert kontinentalt klima bortsett fra de sørlige delene av Krim, som har subtropisk middelhavsklima. Ukrainas viktigste miljøproblemer er forringelse av vannkvaliteten, forurensning og avskoging. Utslipp fra industri, utstrakt bruk av plantevernmidler og radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 har forurenset store områder av landet. Forurensningsnivået har gått noe ned etter kommunismens fall på grunn av den dramatiske nedgangen i industriproduksjonen.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ukraina ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

En rekke ulike folkegrupper har bebodd og vandret gjennom det landområdet som i dag er Ukraina. Kievriket ble grunnlagt i det som i dag er Øst-Europa mot slutten av 880-tallet. Kievriket var med på å skape ukrainernes og russernes nasjonale identitet. Riket ble oppløst på 1200-tallet, da mongolene invaderte landet.  På 1300-tallet presset Litauen og Polen mongolene tilbake. Da den polsk-litauiske unionen ble inngått i 1569, kom størstedelen av dagens Ukraina under polsk styre. I spissen for motstanden mot polsk styre sto de ukrainske kosakkene. Deres opprør førte til at en del av Ukraina kom under russisk styre.

På slutten av 1700-tallet lå Ukrainas områder under både russisk og østerriksk styre. En ukrainsk selvstyrebevegelse vokste frem. Som følge av første verdenskrig og den russiske revolusjonen i 1917 erklærte Ukraina seg selvstendig. Etter tre år med konflikter og borgerkrig ble landets vestlige deler innlemmet i Polen. De midterste og østlige delene ble med i Sovjetunionen i 1922, og Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk ble dannet. Etter at Stalin kom til makten i Sovjetunionen på 1930-tallet ble det innført tvangskollektivisering av landbruket. I 1932-1933 led Ukraina under en menneskeskapt hungersnød som førte til at mellom tre og syv millioner mennesker døde.

Ukrainas materielle og menneskelige tap under andre verdenskrig var enorme. Anslagene på antall sivile ofre varierer fra 5 til 7 millioner mennesker, derav nesten en million jøder. Ukraina var en del av Sovjetunionen gjennom hele den kalde krigen. Ukraina ble en uavhengig stat da Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

Samfunn og politikk

Ukrainas statsoverhode er presidenten, som velges ved valg hvert femte år. Presidenten kan sitte i to påfølgende perioder. Parlamentet har ett kammer med 450 medlemmer, som velges for fem år av gangen. Beskyldninger om valgfusk høsten 2004 førte til en politisk krise i landet, og hendelsene har senere fått navnet Oransjerevolusjonen.

Det politiske systemet i Ukraina har vært preget av maktmisbruk, korrupsjon og manipulering av valg. Striden om hvorvidt Ukraina skal rette seg mot EU eller Russland førte i 2014 til store demonstrasjoner. Det resulterte i at presidenten, Viktor Janukovytsj, ble tvunget til å gå av. Russland tok deretter Krimhalvøya med makt, og støttet opprørsgrupper i en borgerkrig øst i Ukraina. Konflikten om Ukraina pågår fortsatt, både mellom grupperinger innad i Ukraina, mellom ukrainske myndigheter og Russland, og mellom NATO og Russland. 

Les mer om Ukraina-konflikten her

Økonomi og handel

Ukraina var svært viktig for Sovjetunionens økonomi, og landet har en betydelig industriell arv fra den tiden. Produksjon av metaller og mineraler utgjør ryggraden i ukrainsk økonomi, sammen med landbruk. Landet er samtidig svært avhengig av utenlandshandel. Stål, kull, maskiner og jordbruksprodukter er de viktigste eksportproduktene.

Overgangen fra planstyrt økonomi til markedsøkonomi var vanskelig og medførte at landets produksjon sank drastisk de første årene etter Sovjetunionens fall. Økonomien opplevde deretter god vekst med gjennomsnittlig 7 prosent årlig vekst i perioden 2000-2007. Ukraina ble deretter kraftig rammet av den globale finanskrisen og gjorde at den ukrainske produksjonen (BNP) falt med 15 prosent i 2009. Landet har lenge hatt store utfordringer med korrupsjon og fattigdom. Økonomiske hensyn har spilt en stor rolle i Ukrainas valg mellom å knytte seg tettest til EU eller Russland - et dilemma som utløste Ukraina-konflikten i 2014. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ukraina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  603 550
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  56,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  16,7
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  44 009 214
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,284
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,751
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  88 389
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 908
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  177 278
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 486
  Personer
  Internt fordrevne
  800 000
  Internt fordrevne
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  255
  Fredsindeksen
  3,113
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  94
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,02
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,01
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  9
  Drapsrate
  6,34
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,000
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  39,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,29
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,10
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  35
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  21,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,0
  Prosent
  Barnearbeid
  3,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  130 686 000 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data