[[suggestion]]
Ukraina
two equal horizontal bands of azure (top) and golden yellow represent grain fields under a blue sky

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kiev

Etniske grupper

Ukrainere 77.8%, russere 17.3%, whiterussere 0.6%, moldovere 0.5%, krimtatarer 0.5%, bulgarere 0.4%, ungarere 0.3%, rumenere 0.3%, polakker 0.3%, jøder 0.2%, andre 1.8% (2001)

Språk

Ukrainsk (offisiell) 67%, russisk 24%, andre 9%

Religion

Ukrainsk-ortodokse (Kiev patriarkatet) 50.4%, ukrainsk-ortodokse (Moskva patriarkatet) 26.1%, ukrainsk gresk katolske 8%, ukrainsk autokefalia ortodokse 7.2%, romersk katolske 2.2%, protestanter 2.2%, jøder0.6%, andre 3.2% (anslag fra 2006)

Innbyggertall

45,4 millioner

Styreform

Republikk

Areal

603 550 km2

Myntenhet

Ukrainsk hryvnia

Nasjonaldag

24. august

Andre landsider

Geografi

Mesteparten av Ukraina er slettelandskap med en gjennomsnittlig høyde på 175 meter over havet. Landet har likevel flere høylandsområder: Fjellene på Krim, Donetsplatået i sør, og det volynsk-podilske høyland i vest. Lengst vest strekker Ukraina seg over på sørsiden av Karpatene. I Karpatene ligger Ukrainas høyeste fjell, Hoverla. Mellom fjellområdene ligger det store slettelandet som dreneres av en rekke elver. Den viktigste er Dnepr, som renner fra nord til sør og munner ut i Svartehavet.

Ukraina har temperert kontinentalt klima bortsett fra de sørlige delene av Krim, som har subtropisk middelhavsklima. Ukrainas viktigste miljøproblemer er forringelse av vannkvaliteten, forurensning og avskoging. Utslipp fra industri, utstrakt bruk av plantevernmidler og radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-katastrofen har forurenset store områder av landet. Forurensningsnivået har gått noe ned etter kommunismens fall på grunn av den dramatiske nedgangen i industriproduksjonen.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ukraina ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

En rekke ulike folkegrupper har bebodd og vandret gjennom det landområdet som i dag er Ukraina. Kievriket ble grunnlagt i det som i dag er Øst-Europa mot slutten av 880-tallet. Kievriket var med på å skape ukrainernes og russernes nasjonale identitet. Riket ble oppløst på 1200-tallet, da mongolene invaderte landet.  På 1300-tallet presset Litauen og Polen mongolene tilbake. Da den polsk-litauiske unionen ble inngått i 1569, kom størstedelen av dagens Ukraina under polsk styre. I spissen for motstanden mot polsk styre sto de ukrainske kosakkene. Deres opprør førte til at en del av Ukraina kom under russisk styre.

På slutten av 1700-tallet lå Ukrainas områder under både russisk og østerriksk styre. En ukrainsk selvstyrebevegelse vokste frem. Som følge av første verdenskrig og Den russiske revolusjonen i 1917 erklærte Ukraina seg selvstendig. Etter tre år med konflikter og borgerkrig ble landets vestlige deler innlemmet i Polen. De midterste og østlige delene ble med i Sovjetunionen i 1922. Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk ble født. Etter at Stalin kom til makten i Sovjetunionen på 1930-tallet ble det innført tvangskollektivisering av landbruket. De kulturelle og politiske elitene i Ukraina ble så godt som utryddet. I 1932-1933 led Ukraina under en menneskeskapt hungersnød som førte til at mellom tre og syv millioner mennesker døde.

Ukrainas materielle og menneskelige tap under andre verdenskrig var enorme. Anslagene på antall sivile ofre varierer fra 5 til 7 millioner mennesker, derav nesten en million jøder. Ukraina var en del av Sovjetunionen gjennom hele Den kalde krigen. Etter ulykken i kjernekraftverket i Tsjernobyl i 1986 vokste det fram grupper som jobbet for mer selvstendighet. Ukraina ble en uavhengig stat da Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

Samfunn og politikk

Ukrainas statsoverhode er presidenten, som velges ved valg hvert femte år. Presidenten kan sitte i to påfølgende perioder. Parlamentet har ett kammer med 450 medlemmer, som velges for fem år av gangen. Ukraina har slitt med politiske utfordringer siden uavhengigheten. Høsten 2004 ble det avholdt presidentvalg. Beskyldninger om valgfusk førte til en politisk krise i landet, og hendelsene har senere fått navnet Oransjerevolusjonen.

Landets politikk har vært preget av strid om graden av tilknytning til Russland og om graden av liberalisering av økonomien. De regionale spenningene har også vært store. I tillegg har tilliten til det politiske systemet vært svekket på grunn av maktmisbruk og manipulering av valgene. Striden om hvorvidt Ukraina skal rette seg mot EU eller mot Russland førte i 2014 til store demonstrasjoner i deler av landet. Den Russlandsvennlige presidenten Viktor Janukovytsj ble tvunget til å gå av, og det ble annonsert nyvalg i mai 2014. Kort tid etter inntok russiske soldater Krimhalvøya, et område der Russland har militærbase, og hvor det bor mange etniske russere.

Etter en folkeavstemning i mars 2014 vedtok myndighetene på Krim å be om å få bli en del av Russland, som godtok forespørselen dagen etter. Det er kun Russland som anerkjenner folkeavstemningen og innlemmelsen av Krim i Russland. Det internasjonale samfunnet har fordømt Russland for brudd på folkeretten. På samme tid støttet Russland opprøret til prorussiske separatister øst i Ukraina. Krigen pågår fortsatt. 

Økonomi og handel

Ukraina var svært viktig for Sovjetunionens økonomi, og landet har en betydelig industriell arv fra den tiden. Produksjon av metaller og mineraler utgjør ryggraden i ukrainsk økonomi, sammen med landbruk. Landet er avhengig av utenlandshandel. Stål, kull, maskiner og jordbruksprodukter er de viktigste eksportproduktene. Overgangen fra planstyrt økonomi til markedsøkonomi var vanskelig og medførte at landets produksjon sank drastisk de første årene etter Sovjetunionens fall. Økonomien har de senere år vokst, for så å bli hardt rammet av finanskrisen. Landet har store utfordringer knyttet til korrupsjon og en stor andel av befolkningen lever i fattigdom. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der elevene skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Ukraina er medlem i Sikkerhetsrådet og informasjonen som følger er knyttet til deres rolle i spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forholdet til de andre landene i Sikkerhetsrådet

Siden Ukraina ble et selvstendig land, har utenrikspolitikken dreid seg om å være mindre avhengige av Russland. De ønsker også å skape god kontakt med vestlige land. Siden midten av 2000-tallet har EU- og NATO-medlemskap vært et mål for mange ukrainske politikere. Det er imidlertid stor intern strid om hvorvidt dette er bra, ettersom det bor veldig mange russere i landet. Ukraina har historiske tette bånd til Russland, og mange russiske innbyggere. Etter at Russland tok Krimhalvøya ved militær maktbruk, og støttet et væpnet opprør øst i Ukraina i 2014, har forholdet landene imellom vært svært anspent. 

Ukraina har et godt forhold til USA, som også jobber for at Ukraina skal få NATO-medlemskap. Etter at konflikten om Krimhalvøya brøt ut i 2014, har Ukraina søkt et enda tettere samarbeid med europeiske land.

Tips

Ukraina sier i Sikkerhetsrådet at de i det siste har sett en del land tolke FN-pakten på en unødvendig aggressiv måte, og til og med bryte den enkelte ganger. Dette gjelder i forbindelse med militære operasjoner. Sannsynligvis vil da Ukraina være tilbakeholdne med å stemme for forslag som innebærer militær inngripen.

11. mars 2017 holdt Ukraina et innlegg om Jemen i Sikkerhetsrådet, hvor de la vekt på behovet for nødhjelp og at den humanitære tilgangen til landet må sikres. De tok også til orde for at alle nødvendige tiltak må settes i verk for å hindre at voldsbruken mellom gruppene eskalerer videre. I så måte mener Ukraina at leveransene av våpen til houthi-bevegelsen må stoppe. I tillegg er de bekymret over at al-Qaida fortsetter å ekspandere i Jemen.

Ukraina mener at dagens verdensbilde med nye konflikter rundt om i verden, øker behovet for flere verktøy for Sikkerhetsrådet, for eksempel når det gjelder forebygging og mekling. De mener de selv har mye å tilby på disse områdene etter sine erfaringer fra Krim-halvøya i nyere tid. Derfor vil Ukraina sannsynligvis være aktive meklere, og prøve å få stormaktene til å bli enige, slik at det blir en løsning på konflikten. De er også opptatt av å hindre terrorisme, og vil jobbe for å få på plass en god antiterrorstrategi i FN.

Ukraina har ikke noen tett forbindelse til konflikten i Jemen, men vil nok helst unngå å bruke de hardeste virkemidlene for å oppnå fred. Det vil si at de er skeptiske til militær maktbruk i form av luftangrep, og militær invasjon i form av både luft- og bakkestyrker.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ukraina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  603 550
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  56,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  16,7
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,284
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  88 389
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 908
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  177 278
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 486
  Personer
  Internt fordrevne
  800 000
  Internt fordrevne
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  255
  Fredsindeksen
  3,113
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  94
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,01
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  9
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,000
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  30
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  39,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  26,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  35
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  21,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  3,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data