[[suggestion]]
Ukraina
two equal horizontal bands of azure (top) and golden yellow represent grain fields under a blue sky

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kiev

Etniske grupper

Ukrainere 77.8%, russere 17.3%, hviterussere 0.6%, moldovere 0.5%, krimtatarer 0.5%, bulgarere 0.4%, ungarere 0.3%, rumenere 0.3%, polakker 0.3%, jøder 0.2%, andre 1.8% (2001)

Språk

Ukrainsk (offisiell) 67%, russisk 24%, andre 9%

Religion

Ukrainsk-ortodokse (Kiev-patriarkatet) 50.4%, ukrainsk-ortodokse (Moskva-patriarkatet) 26.1%, ukrainsk gresk katolske 8%, ukrainsk autokefalia ortodokse 7.2%, romersk-katolske 2.2%, protestanter 2.2%, jøder 0.6%, andre 3.2% (anslag fra 2006)

Innbyggertall

44 009 214

Styreform

Republikk

Areal

603 550 km2

Myntenhet

Ukrainsk hryvnia

BNI pr innbygger

8 270 PPP$

Nasjonaldag

24. august

Andre landsider

Geografi

Mesteparten av Ukraina er slettelandskap med en gjennomsnittlig høyde på 175 meter over havet. Landet har likevel flere høylandsområder: Fjellene på Krim, Donetsplatået i sør, og det volynsk-podilske høyland i vest. Lengst vest strekker Ukraina seg over på sørsiden av Karpatene. I Karpatene ligger Ukrainas høyeste fjell, Hoverla. Mellom fjellområdene ligger det store slettelandet som dreneres av en rekke elver. Den viktigste er Dnepr, som renner fra nord til sør og munner ut i Svartehavet.

Ukraina har temperert kontinentalt klima bortsett fra de sørlige delene av Krim, som har subtropisk middelhavsklima. Ukrainas viktigste miljøproblemer er forringelse av vannkvaliteten, forurensning og avskoging. Utslipp fra industri, utstrakt bruk av plantevernmidler og radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 har forurenset store områder av landet. Forurensningsnivået har gått noe ned etter kommunismens fall på grunn av den dramatiske nedgangen i industriproduksjonen.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ukraina ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

En rekke ulike folkegrupper har bebodd og vandret gjennom det landområdet som i dag er Ukraina. Kievriket ble grunnlagt i det som i dag er Øst-Europa mot slutten av 880-tallet. Kievriket var med på å skape ukrainernes og russernes nasjonale identitet. Riket ble oppløst på 1200-tallet, da mongolene invaderte landet. På 1300-tallet presset Litauen og Polen mongolene tilbake. Da den polsk-litauiske unionen ble inngått i 1569, kom størstedelen av dagens Ukraina under polsk styre. I spissen for motstanden mot polsk styre sto de ukrainske kosakkene. Deres opprør førte til at en del av Ukraina kom under russisk styre.

På slutten av 1700-tallet lå Ukrainas områder under både russisk og østerriksk styre. En ukrainsk selvstyrebevegelse vokste frem. Som følge av første verdenskrig og den russiske revolusjonen i 1917 erklærte Ukraina seg selvstendig. Etter tre år med konflikter og borgerkrig ble landets vestlige deler innlemmet i Polen. De midterste og østlige delene ble med i Sovjetunionen i 1922, og Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk ble dannet. Etter at Stalin kom til makten i Sovjetunionen på 1930-tallet ble det innført tvangskollektivisering av landbruket. I 1932-1933 led Ukraina under en menneskeskapt hungersnød som førte til at mellom tre og syv millioner mennesker døde.

Ukrainas materielle og menneskelige tap under andre verdenskrig var enorme. Anslagene på antall sivile ofre varierer fra 5 til 7 millioner mennesker, derav nesten en million jøder. Ukraina var en del av Sovjetunionen gjennom hele den kalde krigen. Ukraina ble en uavhengig stat da Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

Samfunn og politikk

Ukrainas statsoverhode er presidenten, som sitter i fem år. Presidenten kan sitte i to påfølgende perioder. Parlamentet har ett kammer med 450 representanter, som velges for fem år av gangen. Høsten 2004 førte beskyldninger om valgfusk til en politisk krise og massive protester, som senere har fått navnet Oransjerevolusjonen.

Det politiske systemet i Ukraina har vært preget av maktmisbruk, korrupsjon og manipulering av valg. Striden om hvorvidt Ukraina skal knytte bånd til EU eller Russland førte i 2014 til store demonstrasjoner. Det resulterte i at presidenten, Viktor Janukovytsj, ble tvunget til å gå av. Russland tok deretter Krimhalvøya med makt, og støttet opprørsgrupper i en borgerkrig øst i Ukraina. Konflikten om Ukraina pågår fortsatt, både mellom grupperinger innad i Ukraina, mellom ukrainske myndigheter og Russland, og mellom NATO og Russland. Mer enn 3 000 mennesker har blitt drept i konflikten, ifølge FN.

Les mer om Ukraina-konflikten her

Økonomi og handel

Ukraina var svært viktig for Sovjetunionens økonomi, og landet har en betydelig industriell arv fra den tiden. Produksjon av metaller og mineraler utgjør ryggraden i ukrainsk økonomi, sammen med landbruk. Landet er samtidig svært avhengig av utenlandshandel. Stål, kull, maskiner og jordbruksprodukter er de viktigste eksportproduktene.

Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi var vanskelig, og derfor sank landets produksjon drastisk de første årene etter Sovjetunionens fall. Etter dette gikk økonomien bedre, med gjennomsnittlig 7 prosent årlig vekst i perioden 2000-2007. Ukraina ble deretter kraftig rammet av den globale finanskrisen i 2008, og bruttonasjonalproduktet (BNP) falt med 15 prosent i 2009. Landet har lenge hatt store utfordringer med korrupsjon og fattigdom. Økonomiske hensyn har vært viktig i Ukrainas valg mellom å knytte seg tettest til EU eller Russland – et dilemma som utløste Ukraina-konflikten i 2014. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ukraina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 166 120 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,001
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  3,80
  prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,751
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,701
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
  Lykkeindeks
  4,33
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  68,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  76
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  227 299
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,02
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,2
  Prosent
  Marine verneområder
  5
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  603 550
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,95
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  56,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  16,7
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  409
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  125 236
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 028
  Personer
  Fredsindeksen
  3,113
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,8
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  26,82
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  800 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,46
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  7
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,4
  Prosent av BNP
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  3,3
  Prosent
  Undervektige barn
  8,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  22,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  24
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  22,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  26
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  84
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  100,0
  Prosent
  Alfabetisme
  100,0
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,4
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,284
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  41,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,29
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  92,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  12,8
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  88 389
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  5
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  3 419
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  21,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  112 154 185 121
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 640
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,02
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  57,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Ukraina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 908
  Personer
  Befolkningstall
  44 009 214
  tall