[[suggestion]]
Ungarn

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Budapest

Etniske grupper

Ungarere 85,6%, romanifolk 3,2%, tyskere 1,9%, andre eller ukjent 16,7% (dette tilsvarer mer enn 100% i og med at noen oppgir at de tilhører mer enn en gruppe) (2011)

Språk

Ungarsk (offisielt) 99,6%, (engelsk 16%, tysk 11.2%, russisk 1.6%, rumensk 1.3% fransk 1.2% annet 4.2% (dette tilsvarer mer enn 100% i og med at noen oppgir at de prater flere språk -2011))

Religion

Katolikker 37,2%, kalvinister 11,6%, lutheranere 2,2%, gresk katolske 1,8%, andre/uspesifisert 29,1%, ikke-religiøse 18,2% (2011)

Innbyggertall

9 688 847 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

93 030 km2

Myntenhet

Ungarsk forint

BNI pr innbygger

26 701 PPP$

Nasjonaldag

15. mars (revolusjonen i 1848), 20. august (St.Stefansdag) og 23. oktober (frihetskampen i 1956)

Andre landsider

Geografi

Ungarn er et land midt i Sentral-Europa som er preget av lavland og slettelandskap. Bare to prosent av landarealet når over 400 m.o.h. Landet deles i to av elven Donau som renner fra nord mot sør. Øst for Donau ligger et stort slettelandskap med fruktbar jord, og  vest for Donau ligger det åslandskaper. Her finnes også Sentral-Europas største innsjø, Balatonsjøen. Ungarn ligger i skjæringspunktet mellom tre forskjellige klimasoner. Dette medfører svært ustabilt og varierende vær. Landet har som oftest kalde vintre og varme somre, men dette varierer også fra år til år.  

De største klimautfordringene i Ungarn er luft, vann og jordforurensning som følge av dårlig avfallshåndtering. Landet møter for øyeblikket ikke EUs krav til miljømessig håndtering av menneskeskapt avfall.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ungarn ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Ungarns historie er preget beliggenheten sentralt i Europa. Mennesker har i flere tusen år oppholdt seg på steppelandet rundt Donaus elvebredder. Området ble okkupert av Romerriket i 12 fvt. og i løpet de neste  tusen årene ble området invadert og okkupert en rekke ganger av forskjellige folk, kulturer og riker. På 900-tallet slo den nomadiske folkegruppen madjarene seg ned på steppene langs Donaus bredder, og dannet opphavet til dagens Ungarn.  

I år 1001 ble landets første konge kronet, og erklærte i den anledning landet som selvstendig. Frem til 1526, da Det osmanske riket invaderte, var Ungarn et selvstendig rike med tidvis stor innflytelse i Europa. Osmanerne styrte i nesten 400 år frem til Østerrike tok over makten i 1699. Ungarn forble i union med Østerrike frem til 1918, da landet igjen ble en selvstendig stat. Under andre verdenskrig støttet landet Nazi-Tyskland, og ble så presset inn i et kommunistisk regime kontrollert av Sovjetunionen etter krigen og frem til 1989. Da ble Ungarn det første landet som frigjorde seg fra Sovjetunionen, og innførte frie demokratiske valg. Landet ble medlem av NATO i 1999 og EU i 2004.

Samfunn og politikk

Ungarn er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet er den lovgivende makten, mens regjeringen er den utøvende makten. Regjeringen utgår fra parlamentet, og blir styrt av en statsminister. Presidenten, som blir valgt av parlamentet for fem år av gangen, har i hovedsak en seremoniell rolle.  

Siden valget i 2010, da nasjonalkonservative politikere kom til makten, har Ungarns politikk blitt kraftig kritisert. Politikernes lovendringer og lovforslag har utfordret demokratiet, og satt press på etablerte retningslinjer innad i EU. Blant annet satte landet opp grenseposter mot Slovenia og Kroatia for å kontrollere flyktningstrømmen inn i landet, noe som undergraver prinsippet om grensefrihet i EU og Schengen-området. I 2012 vedtok også regjeringen å endre landets grunnlov. Endringen blir kritisert for å undergrave balansen mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende myndigheten i demokratiet ved å innskrenke uavhengigheten til landets domstoler.  

Ungarn har en underutviklet helsesektor sammenlignet med EU-gjennomsnittet. Helseomsorgen har store brister, og tilgangen til helsetjenester varierer stort mellom landets regioner. Landet blir også kraftig kritisert for brudd på menneskerettighetene til asylsøkere, flyktninger og minoriteter.

Økonomi og handel

Ungarn gikk på 1990-tallet gjennom en rask forandring fra planøkonomi til markedsøkonomi. Myndighetene overførte statlige foretak til privat sektor og betalte ned statsgjelden. Reformene medførte en sterk økonomisk vekst og en rask forbedring av levestandarden.

Tradisjonelt har Ungarns økonomi vært basert på jordbruk. Etter landet ble med i EU, har industri og tjenesteytende næringer blitt utviklet, og utgjør i dag grunnlaget for størstedelen landets bruttonasjonalprodukt. Landet har blant annet investert i bilproduksjon, fornybar energi, turisme og informasjonsteknologi.

Den globale finanskrisen i 2008 rammet Ungarn hard. Landet måtte ta opp store lån fra Den europeiske sentralbanken, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken for å unngå økonomisk kollaps. Lånene fikk fart på økonomien igjen, men regjeringen fulgte ikke rådene fra Det internasjonale pengefondet. Dette gikk hardt utover folket, som merket lite til landets økonomiske fremgang. I dag lever rundt 14 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ungarn på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  14,90
  prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,838
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,772
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  5,76
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  69,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  107
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,6
  Hektar per person
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  42 086
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,27
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  93 030
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,93
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  47,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  22,9
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 732
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  6 164
  Personer
  Fredsindeksen
  1,531
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  22,72
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  46
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,44
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  50,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  4
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,1
  Prosent av BNP
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  17
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  19,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  23
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,1
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,4
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,252
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  39,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,05
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  81,5
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  76
  Prosent
  Vannuttak
  7,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 649
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  15
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  3 966
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  139 761 138 103
  US Dollar
  BNP per innbygger
  14 279
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  64
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,48
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  76,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  15 684
  Personer
  Befolkningstall
  9 688 847
  tall