Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Ungarn

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Budapest

Etniske grupper

Ungarere 85.6%,romanifolk 3.2%, tyskere 1.9%, andre eller ukjent 16.7% (mer enn 100% siden noen oppgir mix) (2011)

Språk

Ungarsk (offisielt) 99.6%, engelsk 16%, tysk 11.2%, russisk 1.6%, rumensk 1.3% fransk 1.2% annet 4.2% (mer enn 100% siden noen oppgir mix) (2011)

Religion

Katolikker 37.2%, kalvinister 11.6%, lutheranere 2.2%, gresk katolske 1.8%, andre kristne 1.9%, andre/uspesifisert 27.2%, ikke-religiøse 18.2% (2011)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

93 030 km2

Myntenhet

Ungarsk forint

BNI pr innbygger

25 582 PPP$

Nasjonaldag

15. mars (revolusjonen i 1848), 20. august (St.Stefansdag) og 23. oktober (frihetskampen i 1956)

Andre landsider

Geografi

Elven Donau deler Ungarn i to, og utgjør sammen med Tisza landets to store elver. Ungarn har også store innsjøer, som for eksempel Balatonsjøen, Mellom-Europas største innsjø. Størstedelen av landet er slettelandskap, men med høylandspartier i øst, sentralt og i nord. Ungarn har tre hovedregioner: Alföld- den store sletten, Kis-Alföld-den lille sletten og nordlige fjellområder som strekker seg helt til Karpatene. Den store sletten omfatter over halvparten av Ungarns areal. Landet, med sine store sletter og lave åser er godt egnet for landbruk. Ungarn har kontinentalt klima med kalde vintre og varme somre. Særlig på den store sletten opplever man harde værforhold som hete somre, kalde vintre og lite nedbør. Landets største miljøproblem er forurensing. På 80-tallet begynte de landlige områdene å vise tegn på forurensning på grunn av bruk av sprøytemidler i landbruket og industriell forurensing.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ungarn ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Ungarns område har en lang historie og har vært bebodd av mange folkeslag og erobret av blant annet Romerriket. Senere, på 400- tallet, ble det erobret av hunerne. Navnet Ungarn stammer fra middelalderen, da ungarere eller madjarer, ankom området fra nåværende Russland. Da madjarene kom i 896, anses av ungarere som erobringen av hjemlandet. Det ungarske kongeriket ble til i år 1001, da den hellige Stefan ble kronet og innførte kristendom. Rikets storhetstid var på 13-1400-tallet. Etter de osmanske krigene ble landet delt i tre, oppdelingen varte til 1600-tallet. Ungarerne prøvde å oppnå selvstendighet og gjorde opprør i 1848. I 1867 ble Østerrike-Ungarn dannet. Drapet på den østerriksk-ungarske tronfølgeren i 1914 bidro til utbruddet av første verdenskrig, som landet tapte og førte til riktes oppløsning. Ungarn var på tysk siden under andre verdenskrig, så okkupert av Sovjetunionen og styrt diktatorisk frem til Sovjets fall i 1989. Et folkeopprør i 1956 ble slått brutalt ned av sovjetiske tropper.

Samfunn og politikk

Ungarn var det første landet i det sosialistiske Øst-Europa som gikk over til demokrati. Overgangen begynte som følge av demonstrasjoner i 1988. Det ble åpnet for et system med flere politiske partier, frie fagforeninger og andre organisasjoner, og i oktober 1989 ble kommunistpartiet oppløst. Jernteppet, piggtrådgjerdet mellom Ungarn og Østerrike, ble fjernet og østtyske borgere fikk reise gjennom Ungarn til Østerrike og Vest-Tyskland, noe som bidro til det østtyske kommunistregimets sammenbrudd. I 1990 ble det avholdt frie valg i Ungarn. Ungarn er en demokratisk republikk med en femårig president som statsoverhode, valgt av parlamentet. Parlamentet består av 386 medlemmer, som velges hvert fjerde år. Den reelle utøvende myndighet ligger hos statsministeren og regjeringen. I 2010 kom nasjonalkonservative politikere til makten, som har blitt kritisert for sine grunnlovsendringer, kontrollerende politikk og regjering kun bestående av menn. Ungarn ble i 2015 internasjonalt kritisert da de bygget et gjerde på den slovenske og den kroatiske grensen for å kontrollere flyktninger.

Økonomi og handel

Ungarn gikk på 1990- tallet gjennom en rask forandring fra planøkonomi til markedsøkonomi. Reformer ble innført, myndighetene overførte statlige foretak til privat sektor og betalte ned statsgjelden. Reformene medførte en sterk økonomisk vekst og en rask forbedring av levestandarden. Landet ble medlem av EU i 2004. Ungarn har en lang tradisjon som jordbruksland, men har lenge vært preget av en overgang til industri og tjenesteytende næringer. Landet har blant annet investert i bilproduksjon, fornybar energi, turisme og informasjonsteknologi. Ungarn ble hardt rammet av den globale finanskrisen i 2008 og måtte få store lån fra Den europeiske sentralbanken for å unngå økonomisk kollaps.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ungarn på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,8
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,8
  Prosent
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  5
  Prosent
  Tertiærnæring
  64
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  93 030
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  48,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  22,7
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  9 722
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,988
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,252
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,836
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  27,10
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  48
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  10,10
  Prosent
  Global lykkeindeks
  26,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  49,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 649
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  10
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  3 890
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  15 684
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 443
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  4 393
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,476
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,8
  Prosent av BNP
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  20
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  17
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  37,6
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,01
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,93
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,19
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  12,93
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,8
  Hektar per person
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  99,4
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Ungarn

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  121 715 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  12 259
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,04