[[suggestion]]
Cookøyene
 
Cook-øyenes flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Avarua

Etniske grupper

Maorier 88%, andre 12% (2011)

Språk

Engelsk (offisielt) 86.4%, maori (offisielt) 76.2%, andre 8.3% (2011)

Religion

Protestanter 62.8%, romersk-katolske 17%, mormonere 4.4%, andre/uspesifisert 15.8% (2011)

Innbyggertall

17 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

230 km2

Myntenhet

Newzealandsk dollar

Nasjonaldag

1. mandag i august

Andre landsider

Geografi

Cookøyene er en øystat i Stillehavet som består av 15 små øyer. Landet består av to øygrupper som ligger nordøst for New Zealand, mellom amerikansk Samoa og Fransk Polynesia. Den sørlige øygruppa består av åtte bratte, fruktbare vulkanøyer. Her bor flertallet av befolkningen. Den største øya i den sørlige øygruppen er Rarotonga, hvor hovedstaden Avarua ligger. De nordlige øyene er sju lavtliggende koralløyer, hvor det bor svært få.

På Cookøyene ligger et av verdens største verneområder for hvaler. I 2017 dannet øygruppen også et av verdens største marine verneområder, som dekker 1.9 millioner kvadratkilometer av Stillehavet. Det tilsvarer et område tre ganger så stort som Frankrike. 

Øyene ble til som følge av vulkansk aktivitet. Klimaet er tropisk, med en regnperiode fra november til april. I regnperioden er øyene utsatt for tyfoner. Øyenes areal er bare 230 kvadratkilometer, omtrent samme størrelse som Washington DC. Det høyeste punktet ligger 652 meter over havet. 

Historie

De første som bosatte seg på Cookøyene var polynesierne som migrerte fra Tahiti på 500-tallet. Europeernes første dokumenterte kontakt med øygruppen kom 1000 år senere, i 1595 og 1606, da spanske og portugisiske skip passerte de nordlige øyene Pukapuka og Rakahanga. 

Den britiske oppdagelsesreisende og sjømann James Cook ankom øyene i 1773. Øyene fikk navnet etter ham. Fire tiår senere kom europeiske misjonærer for å omvende de innfødte til kristendom.

I 1858 ble kongedømmet Rarotonga grunnlagt, som 30 år senere på egen anmodning ble et britisk protektorat. De lokale beboere oppnådde selvstyre i 1965, men Cookøyene er fortsatt medlem av det britiske samveldet som samler Storbritannia og tidligere kolonier. 

I 1991 inngikk landet en vennskapsavtale med Frankrike, men forholdet kjølnet da Frankrike gjennomførte atomprøvesprengninger utenfor kysten av Fransk Polynesia, som er nabolandet, i 1995. Prøvesprengningene ble avsluttet i 1996, og Frankrike og Cookøyene tok opp kontakten i år 2000. 

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4

3,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cookøyene ville vi trenge 3,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Cookøyene har en grunnlovsrelatert forbindelse med New Zealand, selv om landet i praksis er selvstendig. Offisielt uttrykt er det et selvstyreområde som fritt har assosiert seg til New Zealand, som er ansvarlig for øyenes militære forsvar. Innenrikspolitisk har Cookøyene fullstendig selvstyre. Den britiske monarken er øverste statssjef og har en stedfortreder på øyene. Det samme har New Zealandske myndigheter. Landet er ikke et fullverdig medlem av FN.

Folketallet har vært i sterk nedgang som følge av betydelig utflytting til New Zealand og Australia på grunn av manglende jobbmuligheter på øyene. Beboerne på øyene er nemlig statsborgere av New Zealand og kan fritt bosette seg der. 

Politikken domineres av to store partier; Cookøyenes parti (CIP) og Det demokratiske partiet (DP). Disse har vekslet på å ha regjeringsmakten i landet. CIP beholdt makten etter valget sommeren 2018, ved å danne en koalisjonsregjering med One Cook Islands Movement og uavhengige kandidater.

Menneskelig utvikling

0

av 186

Cookøyene er nummer av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Cookøyenes økonomi er sårbar som følge av begrensede naturressurser, en minkende arbeidsstyrke, samt beliggenhet langt unna store handels- og industrisentra. En tredjedel av befolkningen arbeider innen landbruk. Landets viktigste eksportartikler er kopra (kokosnøttens tørkede kjøtt) og sitrusfrukter, i tillegg til svarte perler. Den mest betydelige naturressursen er fisk. Nesten all eksport går til New Zealand.

Tre firedeler av bruttonasjonalproduktet skapes innen tjenestenæringen. Turismen spiller en viktig rolle i økonomien. Turister blir lokket av øystatens tropiske natur, vakre strender og vulkanske fjell. Både tursime og perleindustrien har til nå vært konsentrert om hovedøya Rarotonga og den nest største øya, Aitukaki. De ytre øyene er preget av betydelig lavere økonomisk aktivitet, fraflytting og få inntektskilder.  

I løpet av 1990-tallet har Kinas innflytelse økt gradvis, i hovedsak ved at Kina har lånt landet penger og gitt bistand. 

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Cookøyene på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

17 564

mennesker i Cookøyene

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

Ingen statistikk tilgjengelig
barn per kvinne i Cookøyene

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8

8

barn dør per 1000 levendefødte i Cookøyene

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig
BNP per innbygger i PPP-dollar i Cookøyene

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Cookøyene

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

Ingen statistikk tilgjengelig
tonn CO2-utslipp per person i Cookøyene

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Cookøyene

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Cookøyene

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Cookøyene

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Cookøyene

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Cookøyene

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Cookøyene

Abonner på nyhetsbrev: