[[suggestion]]
Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Areal

  • Palestina i rødt
  • Israel i blått

Israel il

22 070 km2

Israel er 3,67 ganger større enn Palestina

Befolkning

Innbyggere

5 222 756

mennesker i Palestina

8 789 776

mennesker i Israel

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 3
3,4
barn per kvinne i Palestina
1 2 8
2,9
barn per kvinne i Israel

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19
19
barn dør per 1000 levendefødte i Palestina
1 2 3 4
4
barn dør per 1000 levendefødte i Israel

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2
5 690
BNP per innbygger i PPP-dollar i Palestina
11
41 855
BNP per innbygger i PPP-dollar i Israel

Menneskelig utvikling

Hvilken plass kommer landet på når en ser på utdanning, helse og økonomi?

14
114 av 188
Human Develompent Index for Palestina
18
18 av 188
Human Develompent Index for Israel

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 9
6,98
tonn CO2-utslipp per person i Israel

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

4
0,5
jordkloder i Palestina
1 2 3 2
3,3
jordkloder i Israel

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8
9,8
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Israel

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10
8,0
av 10 personer har tilgang til rent vann i Palestina
1 2 3 4 5
6 7 8 9 9
9,9
av 10 personer har tilgang til rent vann i Israel

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7
9,7
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Palestina
1 2 3 4 5
6 7 8 9 2
9,2
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Israel

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
12
er forventet antall år i skolen i Palestina
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14
14
er forventet antall år i skolen i Israel

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1
0,109
GII-indeksen i Israel

*Skalaen går mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 7 4 5
6 7 8 9 10
2,7
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Palestina
5 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,5
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Israel

Abonner på nyhetsbrev: