[[suggestion]]
Flyktningregnskapet 2016

65,3 millioner mennesker var på flukt ved inngangen til 2016. Det er en økning på 5,8 millioner på ett år. Barn utgjør rundt halvparten av verdens fordrevne. 24,5 millioner mennesker hadde flyktet fra sitt eget land, tillegg var over 40,8 millioner fordrevet innad i eget land.

Dette viser tall fra Flyktningregnskapet 2016, som publiseres hvert år 20. juni på . Det er Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) og som leverer tallene.

Det globale flukttallet har økt med hele 10 prosent, bare i løpet av 2015. Samtidig som et økende antall mennesker må flykte fra sine hjem, har få kommet ut av tilværelsene som flyktninger ved å vende tilbake til sine hjemland, bli integrert der de er eller få opphold i et annet land.

 

Hvorfor er tallet så høyt?

Det er i hovedsak store kriger og konflikter som er årsaken til tallet er rekordhøyt. Syria-krisen har drevet flest på flukt, til sammen 11,7 millioner fordelt på 6,6 millioner internt fordrevne og 5,1 millioner flyktninger og asylsøkere.

– Regjeringer verden over er preget av handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse, advarer generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

– Sårbare mennesker på flukt har like stort behov for flyktningrettens beskyttelse i dag som da europeerne var på flukt etter Andre Verdenskrig og etablerte . Likevel ser vi at brudd på flyktningenes rettigheter sprer seg som en epidemi verden over, også i Europa. Vi har alle et ansvar for at mennesker som trenger beskyttelse ikke møter stengte dører, sier Egeland.

Flukttallet på 65,3 millioner inkluderer ikke mennesker fordrevet på grunn av naturkatastrofer. Ifølge IDMC ble 19,2 millioner fordrevet på grunn av naturkatastrofer bare i løpet av 2015.

(Artikkel fortsetter etter infografikk.)

Hvor flykter de til?

De aller fleste er flyktninger inne i eget land eller flykter til et naboland. De største mottakerlandene av flyktninger er Jordan, Tyrkia, Pakistan, Libanon, Sør-Afrika, Iran, Etiopia og Tyskland.

Flyktningregnskapet utgis hvert år, og inneholder nøkkelstatistikk over verdens flyktningsituasjon. Rapporten inneholder også viktige analyser av globale og regionale trender, samt oversikt over begreper, konvensjoner og regelverk.

I tillegg setter rapporten søkelys på 10 neglisjerte konflikter, og beskriver hvert enkelt lands situasjon.

 

Stikkord

  • Flyktninghjelpen
  • NRC
  • UNHCR