Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

ILO om syriske flyktninger: En mulighet for endring

11. november var ILO vertskap for en diskusjon i Jordan om bærekraftig løsninger for syriske flyktninger og deres mottakerland. ILOs budskap var at flyktningproblemet kan gjøres om til en mulighet for positiv endring i mottakerlandene.

- Flyktningkrisa kan omformes til å bli en mulighet for positiv endring hos mottakerlandene, sa fungerende regionaldirektør for ILO i araberstatene, Frank Hagemann, under diskusjonen i Jordan.

Hagemann hevdet at mottakerlandene har nå muligheten til å løse flere samfunnsøkonomiske utfordringer samtidig gjennom å sysselsette flyktningene de har mottatt. Han hevdet videre at flyktningkrisa er en mulighet til blant annet å skaffe seg bedre styring over arbeidsmarkedet, og kan samtidig bidra til økonomisk vekst.

Løsningen ILO skisserer på det syriske flyktningproblemet oppsummeres godt med FNs bærekraftsmål 8, som fokuserer på økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.

Diskusjonen i Jordan ble organisert av FNs utviklingsprogram (UNDP) og jordanske myndigheter, sammen med Verdens matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og ILO.

Lenke: Les mer om diskusjonen her.

ILO oppfordret myndigheter til å prioritere å støtte arbeidsintensive yrker, dvs. yrker som krever høy grad av arbeidskraft fremfor kapital. En slik sysselsetting vil ha den doble effekten av å styrke offentlig infrastruktur på den ene siden, og skape jobbmuligheter for flyktninger i den formelle økonomien på den andre.

Denne oppfordringen er i tråd med hva norske Fafo, sammen med ILO, kom frem til i en rapport tidligere i år:

Rapporten handler om de syriske flyktningenes påvirkning på det jordanske arbeidsmarkedet, hvor en av konklusjonene er at de syriske flyktningene burde sysselsettes. Dette er også forenelig med ILOs pågående prosjekter i Jordan, hvor både tomat- og olivenproduksjonen har økt i flyktningeområdene der ILO har bistått.

ILO og Fafos konklusjon om de syriske flyktningene er også relevant for norsk bistandspolitikk overfor Syrias nærområder. Rapporten hevder at økonomisk støtte til Jordan og andre mottakerland i Midtøsten bør i større grad bidra til økt sysselsetting av flyktninger i den formelle økonomien.

Dette var også hovedbudskapet til Betts og Collier i den siste utgaven av tidsskriftet Foreign Affairs. De mener at å sysselsette flyktningene i såkalte «utviklingssoner» i mottakerlandet er en modell som ikke bare er relevant for Jordan, men som kan endre hele den internasjonale tilnærmingen til flyktningproblemet globalt.