Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Kunnskap og engasjement er nøkkelord for FN-sambandets nye generalsekretær

- Vi har en viktig rolle som pådriver for at skolen gir barn og unge kunnskap om verden rundt oss. Kunnskap om FN og FNs arbeid er sentralt for å forstå hvordan internasjonalt samarbeid om globale løsninger fungerer, sier Uteng da Silva.

- Utviklingen i verden viser oss at FN som arena for internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang. Krigen i Syria, høyrepopulisme som vinner fram, og et Europa som ikke finner felles løsninger på flyktningsituasjonen angår oss alle. Vi trenger et handlekraftig FN for å løse disse utfordringene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles utviklingsagenda som skal nås innen 2030. Det krever felles innsats av alle verdens land, også Norge.

- FN-sambandet skal være en pådriver for at Norge skal nå målene her hjemme og at de skal gjenspeiles i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi skal sikre kunnskap om bærekraftig utvikling og engasjement for de gode løsningene, sier Uteng da Silva.

Anne Cathrine Uteng da Silva kommer fra stillingen som seksjonsleder i Flyktninghjelpen. Hun har i mange år jobbet med utvikling og humanitære spørsmål, og hun har også vært regiondirektør for Norsk Folkehjelp i det sørlige Afrika.