[[suggestion]]
Ledig stilling: Kommunikasjonsrådgiver

FN-sambandets kommunikasjonsavdeling har en ledig fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver. Rådgiveren skal jobbe sammen med FN-sambandets ledelse med politisk påvirkning og ha særlig ansvar for oppfølgingen av FNs bærekraftsmål og arbeidslivsspørsmål.

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i FN-sambandet og driver nettstedet fn.no. Andre viktige arbeidsoppgaver i avdelingen er faglig utvikling i organisasjonen, arrangementer og rådgiving på temaer som bærekraftsmålene, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, arbeidsliv og klima.

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Er du selvgående, en god lagspiller, har politisk teft og evne til å tilrettelegge og lede egne prosjekter? Da kan du være den vi er på utkikk etter.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Personen vi ser etter

 • vil få særlig ansvar for å følge opp FNs bærekraftsmål og ILO/ arbeidslivsspørsmål: Du vil fungere som rådgiver, starte og lede egne prosjekter, skrive kronikker og bidra til faglig utvikling internt
 • vil arbeide sammen med øvrig ledelse med politisk påvirkning og kontakt med myndighetene. Jobbe for finansiering av ulike prosjekter
 • drive utadrettet arbeid, ta initiativ til og lede samarbeidsprosjekter og arrangementer med eksterne aktører
 • være ansvarlig for å utarbeide og følge opp deler av avdelingens budsjett og virksomhetsplan

Andre arbeidsoppgaver innen avdelingens ansvarsområde vil også være aktuelle.

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Du må ha relevant utdanning med fullført grad på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har relevant arbeidserfaring, for eksempel fra FN, innenfor organisasjonsliv, politikk, kommunikasjonsbransjen, journalistikk eller lignende 
 • Du bør ha politisk teft, kunnskap og erfaring med å følge politiske prosesser. Du må ha god samfunnsforståelse og vurderingsevne. Du må ha engasjement for FN og internasjonale spørsmål
 • Du kan ta ansvar for egne prosjekter, ha gjennomføringsevne, være god på å dele informasjon og inkludere andre kolleger ved behov. 
 • Du har gode analytiske ferdigheter, og er god på prosess og koordinering
 • Du er målbevisst og strukturert i din arbeidsform, du tar initiativ og er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du kan jobbe selvstendig, er ansvarsbevisst og samarbeider godt med andre
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønn: Lønn etter gjeldende avtaler og lønnspolitikk hvor stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver på lønnstrinn 53 - 60 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Vårt lønnssystem er under revisjon. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunikasjonsleder Ellen Sporstøl telefon 468 17 117.  Søknad med CV sendes snarest og senest innen 26.05.19 via www.easycruit. Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

---

FN-sambandet er en uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Vi er en medlemsorganisasjon, og målet vårt er å øke kunnskap, engasjement og skape debatt om FN og internasjonalt forpliktende samarbeid. FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, klima- og miljø og arbeidsliv er blant våre prioriterte temaer. FN-sambandet har 30 ansatte, fordelt på arbeidssteder i Oslo og i tre regioner. Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i FN-sambandet og driver nettstedet fn.no. Andre viktige arbeidsoppgaver i avdelingen er faglig utvikling i organisasjonen, arrangementer og rådgiving på prioriterte temaer.

Stikkord

 • arbeidsliv
 • bærekraftsmålene
 • FN
 • fn-sambandet
 • ILO
 • kommunikasjonsrådgiver
 • politikk
 • rådgiver

Spørsmål om stillingen?

Ellen Sporstøl

Kommunikasjonsleder 22 86 84 27 / 468 17 117