[[suggestion]]
Ledig stilling: Prosjektrådgiver

FN-sambandet søker en prosjektrådgiver som skal jobbe med FNs bærekraftsmål gjennom et nyutviklet kommuneprosjekt. Prosjektet vil ha en varighet på 5 måneder. Stillingsprosent og lengde på engasjementet avtales ved kontraktinngåelse. Engasjementet er midlertidig.   

FN-sambandet ønsker å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner bruker FNs bærekraftsmål i deres planer og strategier. Det ønsker vi å gjøre ved å utvikle en verktøykasse som skal støtte opp om kommunene i deres prosesser. Prosjektrådgiveren vil ha ansvaret for å holde kontakten med samarbeidspartnere, finne og oversette eksisterende verktøy, og utvikle nye prosessverktøy.

Prosjektrådgiveren vil ha mye kontakt med kommuner og fylkeskommuner i utviklingen av prosjektet. Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet.

Ansettelsen er avhengig av ekstern finansiering.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle et metodeverktøy for kommuner og fylkeskommuner
 • Dialog med samarbeidspartnere
 • Oppfølging av pilotkommuner og -fylkeskommuner
 • Koordinering internt i FN-sambandet
 • Jobbe for videre finansiering av prosjektet

Egenskaper

 • Selvgående og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner og endringskompetanse
 • Evnen til å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver samtidig
 • Høyere utdanning innen kommunikasjon, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning
 • Engasjement for og kunnskap om FN og internasjonale spørsmål
 • Meget god skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å omgjøre tungt fagstoff til godt og lettfattelig språk   
 • Erfaring med redaksjonelt arbeid og publisering i digitale kanaler
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø i Oslo sentrum
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til statens lønnsregulativ, lønnstrinn 51-55. Fra lønnen trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Tor Arne Alseth telefon 90216631. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 26.05.19 via www.easycruit. Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

Stikkord

 • kommune
 • prosjektrådgiver
 • bærekraftsmål
 • FN
 • kommunikasjonsrådgiver

Spørsmål om stillingen?

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631