[[suggestion]]
Ledig stilling: Rådgiver ved FN-sambandets kontor i Stavanger

Vi søker etter en samfunnsengasjert rådgiver med gode formidlingsevner. Det vil være en fordel å ha internasjonal erfaring. Fleksibilitet, initiativ og evne til å jobbe selvstendig vil bli tillagt spesiell vekt.

Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Foredragsvirksomhet og gjennomføring av utdannings- og skoletilbud i regionen
 • Initiere, koordinere og gjennomføre arrangementer
 • Oppfølgning av medlemmer
 • Utvikling av nye prosjekter
 • Bidra til utarbeidelse av virksomhetsplan og budsjett for regionen
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjons- og kompetansekrav:

 • Engasjement for FN og internasjonale spørsmål
 • Formidlingskompetanse
 • Kjennskap til skolesektoren
 • God samfunnsforståelse
 • Samarbeidskompetanse, herunder dele kunnskap og erfaringer i organisasjonen
 • Endringskompetanse, se muligheter og gjennomføre forbedringer overfor våre målgrupper
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Engelsk formidlingskompetanse er ønskelig
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå (realkompetanse kan erstatte utdanningskravet)Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og initiativrik
 • Strukturert og med evne til å planlegge
 • Evner å arbeide selvstendig
 • Evne til å kommunisere

Vi tilbyr:

 • Fast heltidsstilling
 • En unik mulighet til å bli kjent med FN-systemet
 • Et meningsfullt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidsplass er ved FN-sambandets kontor i Stavanger, adr. Vaisenhusgt 5
 • Lønnsinnplassering fra ltr. 53-57 (464 800-497 000)

Spørsmål vedr. stillingen rettes til regionleder Gunvor K Andresen, tlf. 40412224

Kun elektroniske søknader gjennom https://fnsambandet.easycruit.com/ behandles.

Søknadsfrist: 01.november 2019.

Tiltredelse: Snarest

FN-sambandet er en uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Vi er en medlemsorganisasjon, og målet vårt er å øke kunnskap, engasjement og skape debatt om FN og internasjonalt forpliktende samarbeid. FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, klima- og miljø, fredsbevarende arbeid er blant våre prioriterte temaer.FN-sambandet har 30 ansatte, fordelt på arbeidssteder i Oslo og i tre regioner. Kontoret i Stavanger, sammen med kontoret i Bergen og Kristiansand utgjør region Sør-Vest. 

Spørsmål om stillingen? Kontakt meg:

Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27