Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Medlemslandene må jobbe mer og bedre, sier Ban Ki-moon om prioriteringene for 2016

- Dette er en tid med tungt ansvar, sa Ban Ki-moon under sin årlige orientering til FNs generalforsamling. - Dette år én for de nye bærekraftsmålene, og år 10 for mitt mandat som generalsekretær. Ett år er kanskje kort tid i FN, men jeg tror vi kan gjøre dette til et dynamisk og produktivt år.

År 2016 er Ban Ki-moons siste år som FNs generalsekretær.

- 2015 var et år for handling for FNs bærekraftsmål, 2016 må bli et år hvor vi legger nasjonalt trykk på disse målene, uttalte Ban.

Han gratulerte også FNs medlemsland med og med vedtaket om FNs bærekraftsmål. for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

22. april avholdes det i New York en formell seremoni for å undertegne Paris-avtalen om klima.

LES HELE denne saken hos UN News

Ban Ki-moon understreket at likestilling mellom kjønn er en sak nær hans hjerte, og han mente at utviklingen har «vært for sakte og for ujevn»:

- Jeg har sett for mange parlamenter, departementer, styrerom og fredsprosesser med få eller ingen kvinner til stede. Dessverre har dette også vært tilfelle også i denne organisasjonen. Jeg har jobbet målbevisst for å endre dette – vi har kommet noen steg videre, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sa Ban.

- Sjokkerende scener fra Midtøsten

Ban Ki-moon rettet også oppmerksomheten mot de siste hendelsene i Midtøsten, og minnet om "sjokkerende scener" og historier fra Madaya i Syria.

- Byen har vært utsatt for overlagt sult - bruk av mat som våpen i krig er en klar krigsforbrytelse, understreket han og appellerte samtidig om en umiddelbar, betingelsesløs og uhindret humanitær tilgang.

- Alle sider i Syria-konflikten er skyldig i de enorme lidelsene til sivilbefolkningen, sa Ban.

Når det gjelder flyktningkrisen så presiserte FNs generalsekretær at under to prosent av verdens 60 millioner flyktninger og internt fordrevne har flyktet til Europa. Ban oppfordret om å hjelpe mennesker som behøver et stabilt og trygt hjem.

Generalsekretæren pekte spesielt på Syria-konferansen i London i februar, verdens første humanitære toppmøte i Istanbul i mai og høynivåmøtet om flyktninger og migranter i september som sentrale møter i 2016 knyttet til arbeidet for fred og menneskerettigheter.

VIDEO: Se generalsekretærens orientering på UN WebTV her:

LES HELE denne saken hos UN News