[[suggestion]]
Rollespill om maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen

Spillet tar utgangspunkt i rollespillet Tekstilfabrikken som handler om produksjon av tekstiler i Kambodsja, og gir kjennskap til interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.

Gjennom rollespillet representerer dere partene i tekstilindustrien i Kambodsja. Dere skal fungere som fabrikkarbeidere, fabrikkeiere og myndigheter. I tillegg skal to deltakere spille FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).

Problemer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked, samt forståelse av hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter berøres også i spillet.

 

Rollespillet Tekstilfabrikken er utviklet av FN-sambandet og tilbys normalt til elever på 10. trinn og videregående skole.

Abonner på nyhetsbrev: