[[suggestion]]
Stortingspresidenten utfordret verdens parlamenter til å jobbe for FNs nye bærekraftsmål

– Som ledere av parlamentene verden over må vi sørge for at bærekraftsmålene forankres i parlamentene og i befolkningen, sa Thommessen, i sin tale til nærmere 140 parlamentspresidenter.

Han oppfordret til konkret handling, gjennom budsjettprioriteringer, vedtak av nødvendige lover, og gjennom å holde sine regjeringer ansvarlig:

– Det norske parlamentet har allerede bedt regjeringen om en plan for å operasjonalisere FNs bærekraftsmål, sa Thommessen.

LES OGSÅ:

Bærekraft på agendaen når parlamentspresidenter møtes

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling, og som et grunnlag for prioritert innsats de neste 15 årene.

Bærekraftsmålene forplikter FNs medlemsland til å utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringer.

Toppmøtet for verdens parlamentspresidenter avholdes denne uken i FN i New York, 31. august til 2. september i New York. Det er Den interparlamentariske union (IPU) som har invitert til toppmøtet i samarbeid med FN.

På agendaen i år er FNs 17 bærekraftsmål, som skal gjelde fra 1. januar 2016.

LES OGSÅ: 

– Demokrati er en forutsetning

Thommesen brukte sin tale til å vektlegge hvordan demokrati er en forutsetning for å lykkes med bærekraftsmålene:

– Dersom det var opp til meg så skulle vi ha inkludert begrepet godt styresett, “good governance”, i de nye bærekraftsmålene, for eksempel som en del av mål 16, sa Thommessen til verdens parlamentspresidenter.

Bærekraftsmål nummer 16 handler om å «fremme fredelige, inkluderende og rettferdige samfunn for bærekraftig utvikling med effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivå».

– Skal vi oppnå bærekraftig utvikling så er et demokratisk styresett med respekt for rettsstaten og menneskerettighetene helt avgjørende, sa Thommesen.

Parlamentspresidentene som deltar i New York denne uka skal vedta en deklarasjon som blir lagt frem for FNs generalforsamling senere i høst.

 

Stikkord

  • MDG
  • SDG