[[suggestion]]
- Uakseptabel høy ungdomsledighet

- De norske utfordringene er knyttet til en uakseptabel høy ungdomsledighet, en økning av unge mennesker inn i uføretrygd på 60 prosents de siste ti årene, 30 prosent dropper ut av videregående skole uten å fullføre, ofte uten noe alternativt plan eller arbeid å gå til.

Dette sa Christl Kvam, statssekretær i Arbeids og sosialdepartementet, til plenumsdebatten under årets internasjonale arbeidskonferanse i Genève.

- Norge er også det fjerde største landet til å motta flyktninger sett i forhold til antall innbyggere. Dette gir oss utfordringer med integrering i arbeidsmarkedet.

Uttalelsen kom som en kommentar til ILO-sjefens rapport The End to Poverty Initiative: The ILO and the 2030 Agenda.

Den internasjonale arbeidskonferansen ble i år arrangert 30. mai til 10. juni, og er ILOs generalforsamling. Arbeidskonferansen er også FNs internasjonale forum for arbeids- og sosiale spørsmål.

Fattigdomsbekjempelse og bærekraftsmål

Generaldirektør Guy Ryders rapport til arbeidskonferansen omhandlet i år fattigdomsbekjempelse og ILOs rolle i FNs nye bærekraftsmål og agendaen frem mot 2030 for å nå disse. Rapporten vektlegger hvordan bærekraftsmålene påvirker ILOs arbeid og prioriteringer.

- Alle de fire strategiske målene i ILOs arbeid med anstendig arbeid er inkludert i den nye bærekraftsagendaen. Disse er sysselsetting, sosial beskyttelse, sosial dialog og grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Dette viser at ILOs mandat er like relevant i dag som når organisasjonen ble grunnlagt i 1919, sier Christl Kvam.

Norges strategi

Et anstendig arbeidsliv er et grunnleggende mål i seg selv, men også et premiss for en sosialt bærekraftig verdensøkonomi.

I Norges ILO-strategi heter det at land som respekterer prinsippene for anstendig arbeidsliv har mer vedvarende utviklingsresultater. Det er også disse landene som bidrar til en tryggere verden ved å være mer stabile og forutsigbare enn land som ikke respekterer slike prinsipper.

- Med lavere oljepris møter vi nye utfordringer med økende arbeidsledighet og behov for endringer i næringslivet. Bærekraften i systemet vårt må sikres for framtiden, og vi er opptatt av hvilke justeringer og endringer vi må få på plass for å opprettholde og utvikle et solid og godt velferdssamfunn, sier Christl Kvam.

Norge sitter på regjeringssiden i ILOs styre, og vil legge vekt på nordisk samarbeid i tilnærmingen til styrearbeidet som varer frem til juni 2017.

Les også: Norsk ILO-strategi 2014-2017 (PDF)

Prioriterer utdanning for unge

I ILO-sjefens rapport fremhever særlig bærekraftsmål nr. 8 om varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetning og anstendig arbeid til alle.

Norge står bedre stilt enn mange land vi kan sammenligne oss med. Men arbeids- og sosialdepartementet jobber med utfordringene vi har her hjemme.

- Vi ser på mulige endringer, særlig i vår ungdomsstrategi, ved å flytte fokus mot utdanning. Dette er nødvendig fordi et annet sett av ferdigheter vil være nødvendig i arbeidslivet i fremtiden. Vårt velferdssystem har utilsiktet gjort det mer lønnsomt for unge å få en sykdomsdiagnose enn utdannelse. Vi må se på tiltak som adresserer feiltilpasninger i ferdigheter, bedre lærlingeordninger og fremme ungt entreprenørskap, avslutter statssekretæren.

LENKE: Les hele talen til statssekretærens her

Abonner på nyhetsbrev: