Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Valgkampen starter for FNs neste generalsekretær

De ni kandidatene til verdens viktigste jobb skal presentere seg for FNs generalforsamling 12.-14. april.

I 70 år har Sikkerhetsrådet hatt oppgaven med å velge FNs generalsekretærer, uten at verdenssamfunnet har vært involvert eller hatt innsyn. Når den niende generalsekretæren nå skal velges, skjer det for første gang gjennom en åpen prosess.

 

Det var en historisk kunngjøring, da presidenten i FNs generalforsamling, danske Mogens Lykketoft, og presidenten i Sikkerhetsrådet, Samantha Power, den 15. desember i fjor kunngjorde at valget av FNs neste generalsekretær skulle skje gjennom åpne nominasjoner.

Medlemsstatene ble spesielt oppfordret til å nominere både kvinner og menn til jobben som FNs høyeste leder. I «utlysningen» heter det at kandidatene må ha bevist sine lederskapsferdigheter, de må ha omfattende erfaring med internasjonale relasjoner og ha sterke ferdigheter innen diplomati, kommunikasjon og språk.

FN har hatt åtte generalsekretærer siden opprettelsen i 1945. Den første var nordmannen Trygve Lie.

Kan bli FNs første kvinnelige generalsekretær

Fire kvinner og fem menn er meldt inn som kandidater så langt. Stillingen som generalsekretær har tradisjonelt gått på rundgang mellom verdensregionene. Denne gangen er det Øst-Europa som står for tur, men hensynet til kjønn og kvalifikasjoner kan komme til å telle mer enn regional tilhørighet.

Helen Clark, som er øverste leder for FNs utviklingsprogram (UNDP), er meldt inn som kandidat av regjeringen på New Zealand. Clark var statsminister på New Zealand fra 1999 til 2008 og har i dag det som betraktes som den tredje høyeste posisjonen i FN.

Blir hun valgt, vil hun som FNs niende generalsekretær bli den første kvinnelige toppsjefen i FNs historie. Dette vil i så fall skje samtidig med at FN gjennom sine bærekraftsmål for 2030 legger sterk vekt på at likestilling er avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling.

Tre andre kvinner er nominert: Irina Bokova, generaldirektør i UNESCO, kommer fra Bulgaria, og hennes kandidatur innfrir tilhørigheten til regionen som står for tur til å bli representert med en generalsekretær. Det samme gjelder Natalia Gherman, som er tidligere utenriksminister og statsråd i Moldova, og Vesna Pusić, tidligere visestatsminister og statsråd i Kroatia.

 

Kandidatene presenterer seg

12.-14. april skal de kandidatene som er nominert så langt få presentere seg for generalforsamlingen. Her skal de fortelle om sine visjoner for De forente nasjoner. Hver av kandidatene får først ti minutters taletid. Deretter er det satt av to timer for hver kandidat til presentasjon og spørsmål fra medlemslandene.

Møtene er åpne og vil bli formidlet via webcasts på flere språk, på generalforsamlingens hjemmeside.

I den nye og mer åpne valgprosessen er det mulig å sende inn spørsmål til kandidatene. Et utvalg av disse spørsmålene vil være del av utspørringen når kandidatene presenterer seg.

Spørsmål kan sendes inn på FNs hjemmeside eller med hashtag #UNSGcandidates i sosiale medier. LENKE:  http://www.unngls.world

 

Det er ventet at det vil bli meldt inn flere kandidater i tiden som kommer, for det er åpent for å nominere kandidater også etter denne høringen.

Selv om prosessen denne gang er mer åpen enn noen gang, så er det til slutt fortsatt Sikkerhetsrådet som innstiller den kandidaten som Generalforsamlingen utnevner til FNs nye generalsekretær.

Det er åpent for nye høringer senere i år. Og i juli starter Sikkerhetsrådet med prosessen om en beslutning.

LENKE: Her er FNs presentasjoner av kandidatene.

Norske innspill

Norge vil delta på høringene i generalforsamlingen 12.-14. april. 

I FN70-prosjektet utvikler Norge sammen med andre land anbefalinger og reformforslag til FNs nye generalsekretær, som starter i jobben 1. januar 2017. Det er også mulig å gi norske myndigheter innspill til hvilke budskap Norge bør fremme ovenfor den nye FN-sjefen.

Forslagene bør være så konkrete som mulig, gi et tydelig budskap og være innenfor generalsekretærens ønskede handlingsrom, melder Utenriksdepartementet. Innspill, kommentarer eller spørsmål kan sendes til FN70@mfa.no innen 25. april.