Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

– Viktig med en nordisk stemme i FNs sikkerhetsråd

Vårt naboland er en av kandidatene når FN den 28. juni skal besette fem plasser i Sikkerhetsrådet for perioden 2017–2018.

– De nordiske landene står sammen om mange synspunkter. De har kjempet for reform av Sikkerhetsrådet, større åpenhet i FN-organisasjonen og for satsing på kvinner og barns rettigheter i verdenssamfunnet. Selv om vi er små land, kan vår stemme bli hørt, også i et organ som Sikkerhetsrådet, sier Solholm.

Ikke siden Danmarks periode i 2005-2006 har de nordiske landene vært representert i FNs sikkerhetsråd. Norge har hatt tre perioder i FNs høyeste organ, den siste i 2001–2002. Nå kjemper Sverige, Nederland og Italia om de to plassene som skal besettes i den vesteuropeiske gruppen.

Historisk åpne høringer i New York

Dette er første gang at det arrangeres åpen høring av nye kandidater til Sikkerhetsrådet.

Det er FN-sambandets verdensorganisasjon (WFUNA) som arrangerer, og tirsdag 24. mai er det Sverige, Italia og Nederland som skal utspørres av medlemslandene. Høringene starter kl 21, norsk tid, og kan følges live på UN Web TV.

Ulike regioner roterer og bytter på de ikke-permanente plassene i Sikkerhetsrådet: Vest-Europa har nå to ledige plasser, og her stiller tre land til valg: Italia, Nederland og Sverige. Asia-gruppen har én ledig plass i Sikkerhetsrådet, og to land stiller til valg: Kazakhstan og Thailand.

Både Afrika-gruppen og Latin-Amerika har hver én ledig plass, her stiller kun henholdsvis Etiopia og Bolivia til valg. De nyvalgte landene går inn i Sikkerhetsrådet 1. januar.

Her er tidsplanen:

  • Asia-gruppen kl 21-23, 23. mai - Trusteeship Council Chamber, FNs hovedkvarter, New York
  • Vest-Europa kl 21-23, 24. mai - ECOSOC Chamber, FNs hovedkvarter New York

FN-sambandets generalsekretær Kari Solholm sitter i det internasjonale styret for WFUNA.

Nordens viktige stemme

Utenriksminister Margot Wallström har spesielt trukket fram betydningen det har at Sverige taler kvinnesak i det internasjonale forumet:

"Det er viktig at Norden er representert. Vi er den stemmen som stiller spørsmålet: Hvor er kvinnene?", skriver utenriksminister Margot Wallström i en aviskronikk om Sveriges kandidatur.

Sveriges tidligere FN-ambassadør Anders Lidén sier til SVT.se at Norden kan havne i en sikkerhetspolitisk bakgård dersom det går for lenge mellom hver representasjon.

Norden står sammen i en rekke spørsmål i FN, blant annet ønsker landene reform av Sikkerhetsrådet og mer transparens i organisasjonen. Den åpne prosessen ved valget av ny generalsekretær i 2016 er et av resultat av kampen for større transparens, drevet ikke minst av Mogens Lykketoft, dansken som er president for FNs generalforsamling.

I Sverige har kandidaturet til Sikkerhetsrådet blitt kritisert, flere mener at landet i stedet bør konsentrere seg om å få innflytelse i EU.

"Seks uker før valget starter en velkommen diskusjon om Sveriges kandidatur", skriver Aleksander Gabelic i det svenske FN-forbundet.

FNs sikkerhetsråd har 15 medlemmer, der fem land har fast medlemskap og vetorett, mens de ti andre plassene går på omgang. Valget av fem nye medlemsland for perioden 2017–2018 finner sted 28. juni.

 

Stikkord

  • WFUNA