[[suggestion]]
FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til alle migrasjonsarbeidere og medlemmer av deres familier

Vedtatt

18.12.1990

Trådt i kraft

01.07.2003

Last ned fulltekst

Konvensjon beskyttelse av migrantarbeidere.pdf

Les mer på engelsk

Statene har et ansvar for å hindre ulovlig migrasjon og menneskehandel samtidig som de må sikre og beskytte arbeidsinnvandrernes menneskerettigheter. Grunnen til at konvensjonen også anerkjenner rettighetene til uregistrerte arbeidsinnvandrere er at man ser de som spesielt utsatt for grov utnyttelse og har mangel på beskyttelse.

Konvensjonen er en av de 10 kjernekonvensjonene innen menneskerettighetene.  

Norge har verken signert eller ratifisert denne konvensjonen.

Gjennomføring

Konvensjonen har en egen komite som overvåker at medlemslandene følger sine forpliktelser og at de innlemmer konvensjonen i sitt lovverk. Komiteen møtes to ganger i året i Geneve.

De statene som har skrevet under må rapportere inn til komiteen ett år etter at de har ratifisert avtalen, og så hvert femte år. Komiteen kommer så med kommentarer, bekymringer og råd som statene skal følge opp.

 

Ressurser