[[suggestion]]
Den internasjonal morsmålsdagen

Den internasjonale dagen for morsmål har blitt markert siden 2000 for å fremme språklig og kulturelt mangfold. Datoen ble valgt fordi på denne datoen i 1952 ble studenter skutt og drept av politiet i Dhaka, da de demonstrerte for anerkjennelse av sitt morsmål, Bangla.

Språk, og særskilt morsmål er en grunnstein i ulike folks kulturhistorie og tradisjoner. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) arbeider for å styrke minoritetsspråk, urspråk og utrydningstruet språk.

I tillegg til å verne språk som del av vår kulturarv, jobber UNESCO også for å øke forståelse og toleranse mellom mennesker gjennom å støtte et levende språkmangfold.

Vi har mellom 6000-7000 ulike språk i verden i dag. Halvparten av disse står i fare for å forsvinne dersom man ikke gjør noe aktivt for å beholde dem. Morsmåldagen er med på å sette søkelys på dette, og blir feiret og markert av UNESCOS medlemsland over hele verden.

Antall språk i hvert land

Utdanning på eget morsmål er nødvendig for kvalitet i utdanning

Den internasjonale morsmåldagen kan knyttes til FNs fjerde bærekraftsmål som fokuserer på å gi alle god utdanning. God utdanning innebærer å legge hovedgrunnlaget for livslang læring og å ha kvalitet i det man lærer. For at læringen skal gi mest mulig utbytte, så er det bedre om barn får lære på sitt eget språk. UNESCO mener at respekt og opplæring i elevens morsmål er viktig for å fremme språklig mangfold, forståelse og toleranse.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

UNESCO