[[suggestion]]
Den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon og er grunnlaget for idrettens utviklingssamarbeid.

FN ser på sport og idrett som en naturlig del av FN-systemets arbeid, og FN har et eget kontor for idrett for utvikling og fred,(UN Office on Sport for Development and Peace), i tillegg til at FN samarbeider med den Olympiske komite og Den paralympiske komitè.

Idrett som en rettighet

Retten til tilgang og deltagelse i lek og idrett er del av FNs barnekonvensjon. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) beskrev i 1978 idrett og fysisk utdanning som en "grunnleggende rettighet for alle".

Idrett for utvikling og for fredsbygging.

Få ting kan engasjere, inspirere og trekke til seg mennesker slik som idrett kan. I alle samfunnslag, uavhengig av kultur og politikk spiller idrett en rolle i sosial integrering og økonomisk utvikling. Helse, likestilling, kommunikasjon og individuell utvikling er noe av det som idrett kan være med på å fremme.

Gjennom idrett kan man også fremme fred, toleranse og forståelse ved å bringe mennesker sammen på tvers av grenser, kulturer og religioner. Selv om idrett ikke kan stoppe eller løse konflikter alene, kan den være en del av forebygging av konflikt, og del av oppbygging og fredsarbeid i etterkant av konflikter.

FNs generalforsamling vedtok i 2013 å anerkjenne idrettens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid

Idrett og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FN-kontoret for sport for utvikling har laget en oversikt over hvordan sport og idrett kan bidra til hvert enkelt av de 17 bærekraftsmålene. Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, sport bidrar til god helse, kan brukes som del av skoleundervisning, og sport er inkluderende for alle. 

Lær mer

FNs kontor for sport for utvikling

Les mer om sport og FNs bærekraftsmål

UNESCOs sider om idrett og utdanning

Den olympiske våpenhvileerklæringen