Den internasjonale vennskapsdagen

Dagen markerer ideen om at vennskap mellom mennesker, land, kulturer og individer inspirerer til arbeid for fred og bygger broer mellom samfunn.

VIDEO: Idrett kan bygge bro over fordommer og fiendskap. Her fra en vennskapskamp i fotball mellom ungdom fra Haiti og den dominikanske republikk.

FN-resolusjonen fra 2011 om vennskapsdagen (A/RES/65/275) legger vekt på å involvere unge mennesker, som framtidens ledere, i samfunnsaktiviteter som inkluderer forskjellige kulturer og promoterer internasjonal forståelse og respekt.

Du kan lese mer om generalforsamlingens resolusjon her.