[[suggestion]]
FN-dag mot forbrytelser mot journalister

I årene 2006-2017 er over 1000 journalister blitt drept for å ha rapportert nyheter og brakt informasjon ut til publikum, i følge UNESCO. Siden slutten av 1990-tallet har det vært en sterk økning i antallet drepte journalister og andre ansatte i ulike medier.

"Angrepene på Charlie Hebdo i Paris og debatten om ytringsfrihet og blasfemi i København, er dramatiske påminnelser om hvor dødelig utøvelsen av ytringsfrihet kan være." Dette skrev Trond Idås fra den norske UNESCO-kommisjonen i en kronikk i forbindelse med markeringen i 2015.

Fakta journalistdrap 2017

  • Over 1000 journalister har blitt drept i årene 2006-2017, ifølge UNESCO
  • Ni av ti gjerningsmenn blir ikke stilt til ansvar
  • 90 prosent av drepte journalister er lokale, 10 prosent er utenrikskorrespondenter
  • 86 prosent av de drepte er menn
  • 45 prosent av de drepte jobber i TV

Hva gjør FN?

I 2013 vedtok FNs generalforsamling at 2. november skal være en internasjonal dag for å holde de som begår forbrytelser mot journalister ansvarlige.

FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon i 2006 som legger opp til en samlet, handlingsorientert tilnærming til journalisters sikkerhet i væpnede konflikter. En handlingsplan ble vedtatt i FNs hovedstyre 2012. Unesco er den overordnede koordinatoren for å gjennomføre denne handlingsplanen.

Ressurser

LES: Unescos rapport om journalistdrap 2006-2016