Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FN-dagen

FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945.

FN-pakten er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De forente nasjoner (FN), og er på sett og vis FNs grunnlov. Den inneholder regler og prosedyrer for Generalforsamlingen.

1945: De forente nasjoner opprettes

I februar 1945 møttes Storbritannias statsminister Winston Churchill, Sovjetunionens leder Josef Stalin og USAs president Franklin D. Roosevelt på Jaltakonferansen i Ukraina. Her ble man enige om å opprette en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner.

Ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville man forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg.

FN-pakten ble åpnet for undertegning på et møte i San Fransisco den 26. juni 1945. Den trådte i kraft 24. oktober samme år, etter å ha blitt ratifisert av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Ved utgangen av 1945 hadde 51 land, deriblant Norge, undertegnet FN-pakten. I dag har FN 193 medlemsland.

FN-sambandet har laget en informativ animasjonfilm om FNs betydning og utvikling gjennom de årene de har eksistert.

Noen høydepunkter fra FNs arbeid

  • Bidrar med mat og annen assistanse til 80 millioner mennesker i 80 land.
  • Leverer vaksiner til 45 prosent av verdens barn. Det bidrar til å redde mer enn tre millioner liv hvert år. 
  • Beskytter og gir assistanse til mer enn 65 millioner mennesker som har flyktet fra krig, hungersnød og forfølgelse.
  • Jobber sammen med 195 nasjoner for å holde den globale temperaturstigningen under to grader.
  • Har 117 000 FN-soldater fordelt på 15 fredsbevarende operasjoner i fire verdensdeler.
  • Beskytter og promoterer menneskerettighetene gjennom 80 avtaler og konvensjoner.
  • Bidrar til å bedre livsvilkårene for 1,1 milliarder mennesker ved å bekjempe ekstrem fattigdom.
  • Har bedt verdenssamfunnet om 180 milliarder kroner for å dekke de grunnleggende humanitære behovene for 93,5 millioner mennesker.
  • Bruker diplomati for å forhindre konflikt. Hjelper årlig mer enn 60 land med å gjennomføre valg.
  • Hjelper mer enn én million kvinner med å håndtere risikoer knyttet til graviditet og fødsel hver måned.

FN-sambandets markering av dagen

Undervisningsressurser og tips til markering av FN-dagen for alle skoleslag. FN-dagen i skolen.

Vi arrangerer en skolekonferanse i Oslo for lærere om bærekraftig utdanning i de nye læreplanene. Skolekonferanse.

FN-organisasjonene i Norge inviterer til feiring og debatt på FN-dagen i Oslo. Vi ønsker å høre mer om hva næringslivet har gjort de to første årene av FNs bærekraftsmål og diskutere hva de kan og vil gjøre fram mot 2030 – alene, og i samarbeid med myndigheter og sivilsamfunn. Vi inviterer derfor aktører fra næringslivet, regjering og sivilsamfunnet til en spennende debatt om hvordan norsk næringsliv vil bidra til bærekraftig utvikling. Et år nærmere - hvordan jobber næringslivet for å oppnå bærekraftsmålene?

Sammen med Kirkens nødhjelp har FN-filuren et show om barns rettigheter i Oslo domkirke for barnehagebarn.

Les mer

Tips til hvordan man kan markere FN-dagen i skolen 

Temaside om FN, fred og sikkerhet

Temaside om bærekraftig utvikling