[[suggestion]]
FNs dag for oppmerksomhet om albinisme

Som en del av det å fremme og beskytte menneskerettighetene, har Somalia forslått for generalforsamlingen at den 13. juni hvert år skal være dag for oppmerksomhet rundt albinisme. Dagen ble vedtatt høsten 2014, og ble markert for første gang i 2015.

I Nord-Amerika og i Europa har mellom 1 av 17000 og 1 av 20000 en form for albinisme, viser estimater. Men i deler av Afrika sør for Sahara er albinisme mer utbredt: 1 av 1400 i Tanzania og så mange som 1 av 1000 for enkelte deler av Zimbabwe og enkelte etniske grupper i det sørlige Afrika.

Albinisme viser seg i form av mangel av pigmenter i hår, hud og øyne, noe som gir sårbarhet overfor sol og sterkt lys. Dette fører igjen til at mennesker med albinisme ofte har nedsatt syn og de er mer utsatt for å utvikle hudkreft.

Personer med albinisme er utsatt for angrep og diskriminering i mange deler av verden. Personer med albinisme opplever ofte også mer alvorlige former for diskriminering og vold i regioner hvor majoriteten av befolkningen har relativt mørk hud.

Resolusjonsforslaget som ble lagt fram for Generalforsamlingen finner du her A/C.3/69/L.35