[[suggestion]]
FNs internasjonale barnedag

FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år for å promotere internasjonal samhandling og bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter. Hovedemålet er å forbedre velferden til verdens barn. 

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på. 

Dette er noen av rettighetene som er omtalt i Barnekonvensjonen: 

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til beskyttelse.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettigheten

FNs barnefond

FNs barnefond (UNICEF) er verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og arbeider for barns rettigheter i over 190 land. Helse, utdanning, likeverd og beskyttelse er viktige stikkord for UNICEFs arbeid.

I Norge har UNICEF en nasjonal komité. De nasjonale komitéene er støttekomitéer for UNICEF, og har som formål å samle inn penger til og drive informasjonsvirksomhet om UNICEFs arbeid for barn i verden. UNICEF Norge er en av 37 nasjonale komitéer.

Historikk 

20. november 1959 vedtok FNs generalforsamling "Erklæringen om barnets rettigheter". Den inneholder ti artikler som handler om barns rettigheter. Nøyaktig 30 år etter, 20. november 1989, vedtok Generalforsamlingen "FNs konvensjon om barnets rettigheter", også kjent som Barnekonvensjonen. 

FNs internasjonale barnedag har blitt markert helt siden 1954. I 1959 ble den knyttet til datoen for vedtaket om Erklæringen om barnets rettigheter. Siden 1990 har den også markert jubileet for Barnekonvensjonen. 

I 2003 ble Barnekonvensjonen en del av norsk lov. Norske myndigheter har derimot ikke ratifisert en tilleggsprotokoll fra 2011 som gir barn individuell klagerett for brudd på konvensjonen. 

Lær mer

Barnekonvensjonen 

Tema: Menneskerettigheter

FNs barnefond

UNICEFs internasjonale side