[[suggestion]]
Internasjonal Moder Jord-dag

Moder Jord er en vanlig betegnelse på jordkloden i en rekke land og regioner. Betegnelsen Moder Jord reflekterer den gjensidige avhengigheten mellom mennesker, andre levende arter og planeten.

Den aller første Moder Jord-dagen ble markert i 2010. Dagen ble opprettet for å anerkjenne at jordkloden og økosystemene sørger for liv og næring til jordklodens beboere.

Markeringen 22. april gir også en mulighet til å skape offentlig oppmerksomhet rundt klimatiske utfordringer og bærekraftig utvikling verden over.  

Lær mer