[[suggestion]]
Internasjonal dag for funksjonshemmede

Ved slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede. Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

  • Over én milliard mennesker lever med en form for funksjonshemming.
  • 80 prosent av funksjonshemmede bor i utviklingsland.
  • 50 prosent av funksjonshemmende har ikke råd til helsetjenester. 

Kilde: FN

Funksjonshemmedes rettigheter som menneskerettigheter og som en del av FNs bærekraftsmål

Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. Derfor opprettet FN en egen konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2006. 

Personer med nedsatt funksjonsevne er også spesifikt nevnt i FNs bærekraftsmål 8.5, som handler om å «oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne» innen 2030.

Ressurser